Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Informacje, Wytyczne PKW, Wzory dokumentów


|5|
Spis informacji publicznych (5)
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2024 11:47
Data weryfikacji:   20.03.2024 11:48
Data ostatniej zmiany:   20.03.2024 11:50 Rejestr zmian
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 11 marca 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2024 13:23
Data weryfikacji:   12.03.2024 13:26
Data ostatniej zmiany:   12.03.2024 13:51 Rejestr zmian

INFORMACJA

Losowanie członków

do Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych

na dzień 7 kwietnia 2024r.

odbędzie się

13 marca 2024r.

o godz. 11.00

w Urzędzie Miasta w  Kłodzku

na II piętrze w Sali Rajców pokój 201

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 30 stycznia 2024 r. I. podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.03.2024 10:43
Data weryfikacji:   06.03.2024 10:44
Data ostatniej zmiany:   06.03.2024 10:44 Rejestr zmian
Wybory Samorządowe _ Pełnomocnictwo do głosowania
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 14:29
Data weryfikacji:   05.03.2024 15:26
Data ostatniej zmiany:   05.03.2024 15:28 Rejestr zmian
Postanowienie Nr 178/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania w Mieście Kłodzku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 12:53
Data weryfikacji:   05.03.2024 12:54
Data ostatniej zmiany:   05.03.2024 12:54 Rejestr zmian