Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zakup węgla w Kłodzku


Spis informacji publicznych
Zakup węgla w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2022 14:57
Data weryfikacji:   10.11.2022 14:57
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 14:59 Rejestr zmian

Na podstawie zapisów  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, iż w Kłodzku sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie prowadzić będzie podmiot prywatny. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy pomiędzy tym podmiotem prywatnym, a podmiotem wprowadzającym. Podmiotem wprowadzającym jest jedna z sześciu spółek skarbu państwa, która będzie sprzedawała węgiel w całym kraju. Są to: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz LW Bogdanka. Dopiero po uzyskaniu przez Gminę Miejską Kłodzko podpisanej umowy pomiędzy tymi podmiotami, zostanie ogłoszona szczegółowa informacja o firmie sprzedającej węgiel mieszkańcom Kłodzka, cenie uwzgledniającej odbiór osobisty i dowóz, miejscu sprzedaży i pozostałych szczegółach ułatwiających zakup.

Do kupna węgla konieczne będzie zaświadczenie, stwierdzające uprawnienie do otrzymania dodatku węglowego. Zaświadczenia wydawane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach znajduje sie poniżej.

Wniosek jest do pobrania w Biurze Obsługi Ludności, na stronach internetowych, a składać go należy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaświadczenie, wydane na podstawie tego wniosku, będzie uprawniać do zakupu węgla po preferencyjnej cenie.