Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Komisje Rady Miejskiej


|8|
Spis informacji publicznych (8)
Komisja Rewizyjna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:26
Data weryfikacji:   28.02.2022 15:45
Data ostatniej zmiany:   13.11.2023 13:09 Rejestr zmian
Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:18
Data weryfikacji:   28.02.2022 15:44
Data ostatniej zmiany:   23.11.2023 09:23 Rejestr zmian
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:22
Data weryfikacji:   13.01.2022 12:38
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 13:40 Rejestr zmian
Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:25
Data weryfikacji:   13.01.2022 12:25
Data ostatniej zmiany:   16.11.2023 11:51 Rejestr zmian
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:20
Data weryfikacji:   13.01.2022 12:09
Data ostatniej zmiany:   16.11.2023 11:52 Rejestr zmian
Komisja Edukacji i Kultury
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2016 08:23
Data weryfikacji:   13.01.2022 12:02
Data ostatniej zmiany:   16.11.2023 10:56 Rejestr zmian
Komisja ds. Lokalowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 12:59
Data weryfikacji:   13.01.2022 11:56
Data ostatniej zmiany:   17.11.2023 15:28 Rejestr zmian
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 13:03
Data weryfikacji:   26.01.2021 15:22
Data ostatniej zmiany:   16.11.2023 14:38 Rejestr zmian