Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Ogłoszenia i komunikaty


|14|
Spis informacji publicznych (14)
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 11:48
Data weryfikacji:   01.12.2023 11:49
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 11:49 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.278.2023.KKskan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż zachodniej granicy Miasta Kłodzka z dnia 6 lipca 2022 r
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.07.2022 08:59
Data weryfikacji:   06.07.2022 09:04
Data ostatniej zmiany:   06.07.2022 13:30 Rejestr zmian
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.:" Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna - Kłodzko".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Burmistrz Szczytnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.11.2021 12:29
Data weryfikacji:   04.11.2021 12:32
Data ostatniej zmiany:   04.11.2021 12:32 Rejestr zmian

dot. pisma RTI-OS.6220.2.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  30.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.06.2021 12:26
Data weryfikacji:   30.06.2021 12:34
Data ostatniej zmiany:   30.06.2021 12:41 Rejestr zmian
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  22.10.2020 13:16
Data weryfikacji:   22.10.2020 13:22
Data ostatniej zmiany:   22.10.2020 13:22 Rejestr zmian

dot. "Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej"

znak sprawy:DOOŚ- WDŚ/ZII.420.237.2019.EK.13

poniżej dostepny skan pisma w formacie pdf

Dokument dostępny do wglądu w pokoju 228 II piętro.

Upubliczniono w dniach od 22.10.2020- 05.11.2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2020 09:47
Data weryfikacji:   07.10.2020 09:48
Data ostatniej zmiany:   07.10.2020 09:48 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.270.2020.AG

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf
Obwieszczenie dot. uchwały w sprawie Programu Ochrony Powietrza
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2020
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2020 09:24
Data weryfikacji:   03.08.2020 09:25
Data ostatniej zmiany:   03.08.2020 09:25 Rejestr zmian
SPROSTOWANIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  29.06.2020 15:16
Data weryfikacji:   29.06.2020 15:20
Data ostatniej zmiany:   29.06.2020 15:20 Rejestr zmian
Informacja w sprawie przyjecia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części drog wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.11.2019 08:56
Data weryfikacji:   12.11.2019 09:01
Data ostatniej zmiany:   12.11.2019 09:01 Rejestr zmian
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 10:15
Data weryfikacji:   29.08.2019 10:15
Data ostatniej zmiany:   29.08.2019 10:15 Rejestr zmian
Obwieszczenie Ministra Środowiska dot. "Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Szalejów Górny"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Minister Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2019 14:38
Data weryfikacji:   06.05.2019 14:39
Data ostatniej zmiany:   06.05.2019 14:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 191.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 15:10
Data weryfikacji:   21.01.2019 12:52
Data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:52 Rejestr zmian

pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiebiorców. Załóż firmę przez telefon.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.01.2017
Data wprowadzenia do BIP:  17.01.2017 09:35
Data weryfikacji:   17.01.2017 09:36
Data ostatniej zmiany:   17.01.2017 09:36 Rejestr zmian
Informacja o wynikach konkursu filmowego "Stop Narkotykom"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sergiusz Kotyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  24.11.2016
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2016 10:12
Data weryfikacji:   24.11.2016 10:18
Data ostatniej zmiany:   24.11.2016 10:18 Rejestr zmian