Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.06.2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:45
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:07
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 143.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:44
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:04
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 142.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:41
Data weryfikacji:   18.06.2024 12:42
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 12:42 Rejestr zmian
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. podziałów geodezyjnych i współpracy ze spółkami
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 08:58
Data weryfikacji:   18.06.2024 08:58
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 08:58 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dot. dz. nr 3/7, ul. Objazdowa 6A, pow. 6,00 m2
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.06.2024 13:14
Data weryfikacji:   17.06.2024 13:14
Data ostatniej zmiany:   17.06.2024 13:15 Rejestr zmian
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Kościuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.06.2024 13:07
Data weryfikacji:   17.06.2024 13:08
Data ostatniej zmiany:   17.06.2024 13:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 141.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 15:20
Data weryfikacji:   14.06.2024 15:21
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 15:21 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 87/2
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 12:55
Data weryfikacji:   14.06.2024 12:57
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 12:57 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 26/8
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 12:51
Data weryfikacji:   14.06.2024 12:52
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 12:52 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Skośnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 71
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 12:46
Data weryfikacji:   14.06.2024 12:48
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 12:48 Rejestr zmian
P r o t o k ó ł nr II/2024 z obrad II sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 29.05.2024 r. w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  13.06.2024 11:12
Data weryfikacji:   13.06.2024 14:09
Data ostatniej zmiany:   13.06.2024 14:09 Rejestr zmian
Beata Piwowar
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.06.2024 14:08
Data weryfikacji:   12.06.2024 14:08
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 14:08 Rejestr zmian

Przedszkole nr 2 - dyrektor

Kamila Warachim
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.06.2024 13:58
Data weryfikacji:   12.06.2024 13:59
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 14:05 Rejestr zmian

Przedszkole nr 1 - dyrektor

Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2024 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 9 czerwca 2024 r. w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz prac archiwizacyjno-porządkowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:34
Data weryfikacji:   11.06.2024 09:58
Data ostatniej zmiany:   11.06.2024 09:58 Rejestr zmian
POSTANOWIENIE NR 635/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w mieście Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 20:06
Data weryfikacji:   07.06.2024 20:07
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 20:07 Rejestr zmian
POSTANOWIENIE NR 631/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 11:46
Data weryfikacji:   07.06.2024 11:47
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 11:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podziałów geodezyjnych i współpracy ze spółkami w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:29
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:33
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:31
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:32
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:25
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:26
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:23
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:24
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:24 Rejestr zmian