Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
Zarządzenie Nr 239.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2022 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:36
Data weryfikacji:   24.11.2022 13:02
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 238.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.11.2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:34
Data weryfikacji:   24.11.2022 13:02
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 237.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.11.2022 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:33
Data weryfikacji:   24.11.2022 13:01
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 13:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 236.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:12
Data weryfikacji:   24.11.2022 10:15
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 10:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 235.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:07
Data weryfikacji:   24.11.2022 10:11
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 10:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 234.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 10:00
Data weryfikacji:   24.11.2022 10:05
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 10:05 Rejestr zmian
INFORMACJA BURMISTRZA MAISTA KŁODZKA o wyniku przetargu dot. dz. nr 16/6, pow. 0,0042 ha
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 14:29
Data weryfikacji:   22.11.2022 14:30
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 14:30 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 113, ul. W. Stwosza, pow. 1,00 m2
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 13:20
Data weryfikacji:   22.11.2022 13:20
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 13:21 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 1/6, pow. 5600,00 m2
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 13:16
Data weryfikacji:   22.11.2022 13:17
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 233.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 pn. Realizacja programu profilaktyczno_terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 11:58
Data weryfikacji:   22.11.2022 11:58
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 11:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 232.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 11:56
Data weryfikacji:   22.11.2022 11:56
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 11:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 231.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 11:53
Data weryfikacji:   22.11.2022 11:54
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 11:54 Rejestr zmian
Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 09:33
Data weryfikacji:   22.11.2022 09:35
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 09:35 Rejestr zmian

dot. pisma

GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

Id.k. 388840

Zarządzenie Nr 230.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2023 pn. Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2022 15:29
Data weryfikacji:   22.11.2022 08:35
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 08:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 229.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.11.2022 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2022 15:27
Data weryfikacji:   22.11.2022 08:35
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 08:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 228.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających dla Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka III kadencji.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2022 15:24
Data weryfikacji:   22.11.2022 08:34
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 08:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 227.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2022 13:55
Data weryfikacji:   21.11.2022 15:22
Data ostatniej zmiany:   21.11.2022 15:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 226.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2022 13:54
Data weryfikacji:   21.11.2022 15:20
Data ostatniej zmiany:   21.11.2022 15:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 225.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.11.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2022 13:51
Data weryfikacji:   21.11.2022 15:15
Data ostatniej zmiany:   21.11.2022 15:15 Rejestr zmian
PUNKT INFORMACYJNO_KONSULTACYJNY w KŁODZKU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2022 13:41
Data weryfikacji:   21.11.2022 13:53
Data ostatniej zmiany:   21.11.2022 13:59 Rejestr zmian