Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
ZARZĄDZENIE NR 322.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 6.12.2023. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 15:08
Data weryfikacji:   06.12.2023 15:08
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 15:08 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 321.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 6.12.2023 w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 15:00
Data weryfikacji:   06.12.2023 15:04
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 15:04 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 320.0050.2023 BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA z dnia 6.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 14:47
Data weryfikacji:   06.12.2023 14:53
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 15:03 Rejestr zmian
BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2024 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 13:45
Data weryfikacji:   06.12.2023 13:48
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 13:48 Rejestr zmian
19. Świadczenie usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko w ramach zajęć wychowania fizycznego w roku 2024.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 13:43
Data weryfikacji:   06.12.2023 13:43
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 13:43 Rejestr zmian

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023  poz. 1605 ze zm.).

link do postępowania znajduje sie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9448ad9-9428-11ee-9ee7-e2087ac16d09

nr postępowania ZP.271.19.2023.DSS

Zarządzenie Nr 318.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.12.2023 13:08
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:10
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 317.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:34
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:04
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 316.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:33
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:04
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 315.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:32
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:02
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 314.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:30
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:00
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 313.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:28
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:57
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 312.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:21
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:54
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 311.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:53
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:48
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 310.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:19
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:47
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:47 Rejestr zmian
UCHWAŁA LXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 listopada 2023r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.12.2023 10:47
Data weryfikacji:   04.12.2023 11:41
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 11:41 Rejestr zmian
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyniku III przetargu dot. dz. nr 243/2, pow. 0,0896 ha
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.12.2023 10:09
Data weryfikacji:   04.12.2023 10:10
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 10:10 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy ul. Rodzinna 114/15
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 13:48
Data weryfikacji:   01.12.2023 13:50
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 13:50 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy ul. Wojska Polskiego 20 m. 5
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 13:42
Data weryfikacji:   01.12.2023 13:43
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 13:43 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy ul. Tadeusza Kościuszki 12 m. 3A
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 13:26
Data weryfikacji:   01.12.2023 13:32
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 13:32 Rejestr zmian
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ul. Wojciecha Korfantego 4/10
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 13:11
Data weryfikacji:   01.12.2023 13:21
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 13:21 Rejestr zmian