Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2024


|39|
Spis informacji publicznych (39)
Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.07.2024 14:23
Data weryfikacji:   15.07.2024 14:24
Data ostatniej zmiany:   15.07.2024 14:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12..06.2024 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zadań w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:48
Data weryfikacji:   21.06.2024 14:01
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 14:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.06.2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:45
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:07
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2024 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 9 czerwca 2024 r. w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz prac archiwizacyjno-porządkowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:34
Data weryfikacji:   11.06.2024 09:58
Data ostatniej zmiany:   11.06.2024 09:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podziałów geodezyjnych i współpracy ze spółkami w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:29
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:33
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:31
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:32
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych na terenie Kłodzką w 2024 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 14:19
Data weryfikacji:   31.05.2024 14:46
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 14:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2025 Burmistrz Miasto Kłodzka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Instrumentów finansowo _księgowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 14:45
Data weryfikacji:   31.05.2024 14:45
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 14:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. Zmieniające zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do wystawiania i sporządzania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur VAT.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 14:33
Data weryfikacji:   31.05.2024 14:34
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 14:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.05.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2025 Burmistrz Miasto Kłodzka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Instrumentów finansowo _ księgowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 14:27
Data weryfikacji:   31.05.2024 14:27
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2024 16:58
Data weryfikacji:   31.05.2024 14:20
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 14:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2024 16:57
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:58
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2024 16:56
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:56
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych monitory ekranowe.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2024 16:54
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:54
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2024 08:42
Data weryfikacji:   10.05.2024 09:00
Data ostatniej zmiany:   10.05.2024 09:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.04.2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjny Urzędowi Miasta w Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2024 14:01
Data weryfikacji:   10.05.2024 08:55
Data ostatniej zmiany:   10.05.2024 08:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 14:53
Data weryfikacji:   29.04.2024 14:53
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 14:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2024 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 14:50
Data weryfikacji:   29.04.2024 14:51
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2024 12:30
Data weryfikacji:   22.04.2024 10:02
Data ostatniej zmiany:   22.04.2024 10:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.04.2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  22.04.2024 10:02
Data weryfikacji:   22.04.2024 10:02
Data ostatniej zmiany:   22.04.2024 10:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 r. z dnia 7 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.04.2024 13:40
Data weryfikacji:   18.04.2024 13:42
Data ostatniej zmiany:   18.04.2024 13:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.04.2024 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Rady Miejskiej w Kłodzku, Rady Powiatu w Kłodzku, Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wyborów Burmistrza Miasta Kłodzka w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 7 kwietnia 2024 r. w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz pracach archiwizacyjno_ porządkowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 09:52
Data weryfikacji:   17.04.2024 15:06
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 15:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.04.2024 11:26
Data weryfikacji:   04.04.2024 11:35
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 11:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2024 15:57
Data weryfikacji:   04.04.2024 11:34
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 11:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2024 15:55
Data weryfikacji:   04.04.2024 11:34
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 11:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2024 15:54
Data weryfikacji:   04.04.2024 11:34
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 11:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2024 15:52
Data weryfikacji:   04.04.2024 11:32
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 11:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1.03.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 13:37
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:12
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 13:35
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:12
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 13:33
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:11
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.02.2024 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego ds. obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 13:27
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:11
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.02.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 13:25
Data weryfikacji:   04.03.2024 13:27
Data ostatniej zmiany:   04.03.2024 13:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.01.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 12:12
Data weryfikacji:   08.02.2024 11:47
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 11:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.01.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 12:11
Data weryfikacji:   01.02.2024 12:49
Data ostatniej zmiany:   01.02.2024 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.01.2024 r. w sprawie brakowania dokumentów z referendum ogólnokrajowego, przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 12:42
Data weryfikacji:   24.01.2024 13:45
Data ostatniej zmiany:   24.01.2024 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 12:46
Data weryfikacji:   24.01.2024 13:45
Data ostatniej zmiany:   24.01.2024 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 12:47
Data weryfikacji:   24.01.2024 09:21
Data ostatniej zmiany:   24.01.2024 13:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia dziennego Klub Senior plus przy Ul. Armii Krajowej 1 w Kłodzku oraz Klub Senior plus przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, które powstały przy wsparciu środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior plus" na lata 2021_ 2025, przeznaczonych dla osób, w wieku 60 plus nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2024 11:51
Data weryfikacji:   11.01.2024 11:52
Data ostatniej zmiany:   11.01.2024 11:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 13:02
Data weryfikacji:   08.01.2024 13:03
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 13:03 Rejestr zmian