Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2024


|169|
Spis informacji publicznych (169)
Zarządzenie Nr 168.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 14:12
Data weryfikacji:   16.07.2024 14:14
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 14:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 167.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 14:01
Data weryfikacji:   16.07.2024 14:12
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 166.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 13:58
Data weryfikacji:   16.07.2024 13:58
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 165.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2024 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski w naborze uzupełniającym o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierji Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 12:27
Data weryfikacji:   16.07.2024 13:52
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 13:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 164.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.07.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 12:20
Data weryfikacji:   16.07.2024 12:22
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 12:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 163.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.07.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 12:15
Data weryfikacji:   16.07.2024 12:17
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 12:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 162.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.07.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2024 12:05
Data weryfikacji:   16.07.2024 12:07
Data ostatniej zmiany:   16.07.2024 12:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 161.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie upoważnienia do realizacji Programu osłonowego Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024 w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 11:34
Data weryfikacji:   12.07.2024 11:38
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 11:38 Rejestr zmian
Zarządzenie 160.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 11:29
Data weryfikacji:   12.07.2024 11:37
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 11:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:29
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:34
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:25
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:33
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:21
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:32
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 156.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:16
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:31
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 155.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:12
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:14
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 154.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 10:45
Data weryfikacji:   05.07.2024 10:50
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 10:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 153.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.06.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.06.2024 13:46
Data weryfikacji:   02.07.2024 10:05
Data ostatniej zmiany:   02.07.2024 10:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 152.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.06.2024 13:51
Data weryfikacji:   02.07.2024 10:04
Data ostatniej zmiany:   02.07.2024 10:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 151.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołanie komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za I oraz II semestr roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów romskich w ramach Programu integracji romskich społeczne i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 _ 2030
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.06.2024 15:38
Data weryfikacji:   02.07.2024 10:03
Data ostatniej zmiany:   02.07.2024 10:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 150.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.06.2024 15:30
Data weryfikacji:   28.06.2024 13:49
Data ostatniej zmiany:   28.06.2024 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 149.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.06.2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2024 13:38
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:39
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 148.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2024 13:31
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:32
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 147.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2024 13:28
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:30
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 146.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2024 13:26
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:27
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 145.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2024 11:56
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:23
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 144.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2024 13:22
Data weryfikacji:   21.06.2024 13:22
Data ostatniej zmiany:   21.06.2024 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 143.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:44
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:04
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 142.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:41
Data weryfikacji:   18.06.2024 12:42
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 12:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 141.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 15:20
Data weryfikacji:   14.06.2024 15:21
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:25
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:26
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:23
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:24
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 138.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:20
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:22
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 137.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:16
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:18
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 136.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:13
Data weryfikacji:   07.06.2024 09:15
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 09:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 135.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:45
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:48
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 134.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:42
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:47
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 133.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:39
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:45
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 132.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:37
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:44
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 131.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:35
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:44
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 130.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2024 13:33
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:44
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 129.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń obronnych pn. "Miasto Kłodzko 2024".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.06.2024 15:39
Data weryfikacji:   07.06.2024 07:43
Data ostatniej zmiany:   07.06.2024 07:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 128.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.06.2024 15:35
Data weryfikacji:   06.06.2024 15:36
Data ostatniej zmiany:   06.06.2024 15:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 127.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 13:37
Data weryfikacji:   31.05.2024 13:38
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 126.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 13:27
Data weryfikacji:   31.05.2024 13:33
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 13:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 125.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 13:23
Data weryfikacji:   31.05.2024 13:25
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 13:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 124.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 13:17
Data weryfikacji:   31.05.2024 13:18
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 123.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 13:13
Data weryfikacji:   31.05.2024 13:15
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 122.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku, ul. Warty 6.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2024 14:28
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:46
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 121.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.05.2024 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2023_2024 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2024 16:45
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:45
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 120.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.05.2024 12:06
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:43
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 119.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.05.2024 12:04
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:41
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 118.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.05.2024 12:03
Data weryfikacji:   27.05.2024 16:39
Data ostatniej zmiany:   27.05.2024 16:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 117.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2024 14:21
Data weryfikacji:   20.05.2024 11:47
Data ostatniej zmiany:   20.05.2024 11:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 116.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.05.2024 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce "Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzkiego"spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2024 14:13
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:19
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 115.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.05.2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce "Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzkiego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2024 14:08
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:08
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 114.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2024 13:28
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:04
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 113.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2024 13:25
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:04
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:04 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE Nr 112.0050.2024 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2024 13:23
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:04
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 111.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.05.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2024 14:02
Data weryfikacji:   16.05.2024 14:03
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 14:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 110.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2024 14:03
Data weryfikacji:   10.05.2024 14:05
Data ostatniej zmiany:   10.05.2024 14:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 109.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2024 11:39
Data weryfikacji:   09.05.2024 13:56
Data ostatniej zmiany:   09.05.2024 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 108.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2024 11:38
Data weryfikacji:   09.05.2024 13:56
Data ostatniej zmiany:   09.05.2024 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 107.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2024 11:36
Data weryfikacji:   09.05.2024 13:55
Data ostatniej zmiany:   09.05.2024 13:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 106.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2024 11:32
Data weryfikacji:   08.05.2024 11:34
Data ostatniej zmiany:   08.05.2024 11:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 105.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2024 11:30
Data weryfikacji:   08.05.2024 11:31
Data ostatniej zmiany:   08.05.2024 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 104.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:42
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:43
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 09:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 103.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:30
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:34
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 09:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 102.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 08:57
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:22
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 09:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 101.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 14:46
Data weryfikacji:   29.04.2024 14:48
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 14:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 100.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2024 15:09
Data weryfikacji:   29.04.2024 14:07
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 14:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 99.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.04.2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 14:02
Data weryfikacji:   29.04.2024 14:03
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 14:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 98.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieorganicznego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 09:33
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:36
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 97.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieorganicznego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2024 09:29
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:31
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 96.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenia na czas oznaczany.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2024 15:21
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:24
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 95.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2024 15:15
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:24
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 94.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.04.2024 08:59
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:24
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 93.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.04.2024 08:57
Data weryfikacji:   29.04.2024 09:11
Data ostatniej zmiany:   29.04.2024 09:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 92.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 14:59
Data weryfikacji:   17.04.2024 15:03
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 15:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 91.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 14:56
Data weryfikacji:   17.04.2024 14:58
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 90.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 14:52
Data weryfikacji:   17.04.2024 14:55
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 89.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 09:26
Data weryfikacji:   17.04.2024 09:42
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 09:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 88.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 09:40
Data weryfikacji:   17.04.2024 09:41
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 09:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 87.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 09:37
Data weryfikacji:   17.04.2024 09:39
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 09:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 86.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.04.2024 09:32
Data weryfikacji:   17.04.2024 09:37
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 09:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 85.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2024 13:46
Data weryfikacji:   17.04.2024 09:31
Data ostatniej zmiany:   17.04.2024 09:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 84.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2024 13:39
Data weryfikacji:   15.04.2024 13:45
Data ostatniej zmiany:   15.04.2024 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 83.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2024 13:19
Data weryfikacji:   15.04.2024 13:22
Data ostatniej zmiany:   15.04.2024 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 82.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2024 13:13
Data weryfikacji:   15.04.2024 13:17
Data ostatniej zmiany:   15.04.2024 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 81.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2024 13:04
Data weryfikacji:   15.04.2024 13:11
Data ostatniej zmiany:   15.04.2024 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 80.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 13:00
Data weryfikacji:   10.04.2024 13:05
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 13:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 79.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:57
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:59
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 78.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:52
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:55
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 77.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:44
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:45
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 76.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.04.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:39
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:39
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 75.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2.04.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:37
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:37
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 74.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2.04.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:34
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:36
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 73.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.04.2024 12:26
Data weryfikacji:   10.04.2024 12:29
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 12:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 72.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2024 14:55
Data weryfikacji:   28.03.2024 15:07
Data ostatniej zmiany:   28.03.2024 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 71.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2024 14:09
Data weryfikacji:   28.03.2024 14:11
Data ostatniej zmiany:   28.03.2024 14:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 70.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2024 13:55
Data weryfikacji:   28.03.2024 13:56
Data ostatniej zmiany:   28.03.2024 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 69.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.03.2024 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie treningowe.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2024 12:31
Data weryfikacji:   22.03.2024 16:28
Data ostatniej zmiany:   22.03.2024 16:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 68.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2024 11:22
Data weryfikacji:   22.03.2024 16:28
Data ostatniej zmiany:   22.03.2024 16:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 67.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 47.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2024 11:19
Data weryfikacji:   22.03.2024 16:27
Data ostatniej zmiany:   22.03.2024 16:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 66.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2024 11:18
Data weryfikacji:   20.03.2024 12:30
Data ostatniej zmiany:   20.03.2024 12:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 65.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2024 11:40
Data weryfikacji:   15.03.2024 15:16
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 64.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w przedszkolach niepublicznych i niepublicznej szkole podstawowej w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2024 09:27
Data weryfikacji:   15.03.2024 15:16
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 63.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2024 11:37
Data weryfikacji:   15.03.2024 15:16
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 62.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2024 09:34
Data weryfikacji:   15.03.2024 15:14
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 61.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2024 09:39
Data weryfikacji:   15.03.2024 15:14
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 60.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.03.2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Kłodzko w roku szkolnym 2023/2024.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2024 09:37
Data weryfikacji:   12.03.2024 09:37
Data ostatniej zmiany:   12.03.2024 09:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 59.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8.03.2024 r. w sprawie powołania Rady Kobiet w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2024 13:13
Data weryfikacji:   08.03.2024 13:18
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 58.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2024 13:16
Data weryfikacji:   08.03.2024 13:17
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 57.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 12:30
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:05
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 56.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. z zakresu : "WSPIERANIA UPOWSZECHNMIANIA KULTURY FIZYCZNEJ".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 13:16
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:05
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 55.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowych na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 13:11
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:04
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 54.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 13:08
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:04
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 53.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 13:05
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:04
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 52.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 12:46
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:04
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 51.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1.03.2024 r. w sprawie odstąpienie od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 10:24
Data weryfikacji:   08.03.2024 11:03
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 11:03 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE Nr 50.0050.2024 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2024 10:59
Data weryfikacji:   08.03.2024 10:59
Data ostatniej zmiany:   08.03.2024 10:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 49.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 13:20
Data weryfikacji:   04.03.2024 13:21
Data ostatniej zmiany:   04.03.2024 13:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 48.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 13:17
Data weryfikacji:   04.03.2024 13:19
Data ostatniej zmiany:   04.03.2024 13:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 47.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 13:14
Data weryfikacji:   04.03.2024 13:15
Data ostatniej zmiany:   04.03.2024 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 46.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.02.2024 15:32
Data weryfikacji:   29.02.2024 15:33
Data ostatniej zmiany:   29.02.2024 15:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 45.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2024 12:30
Data weryfikacji:   29.02.2024 15:31
Data ostatniej zmiany:   29.02.2024 15:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 44.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.02.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Kłodzkie Lwy" organizowanego przez Urząd Miasta w Kłodzku i Kłodzki Ośrodek Kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  29.02.2024 14:50
Data weryfikacji:   29.02.2024 14:51
Data ostatniej zmiany:   29.02.2024 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 43.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzka na 2024 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2024 12:26
Data weryfikacji:   27.02.2024 13:39
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 13:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 42.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2024 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego _edycja 2024.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2024 12:23
Data weryfikacji:   27.02.2024 12:24
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 12:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 42.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2024 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego _ edycja 2024.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 15:02
Data weryfikacji:   27.02.2024 12:21
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 12:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 41.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 11:01
Data weryfikacji:   27.02.2024 12:20
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 12:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 40.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 10:58
Data weryfikacji:   27.02.2024 12:17
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 12:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 39.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 10:46
Data weryfikacji:   19.02.2024 10:57
Data ostatniej zmiany:   19.02.2024 10:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 38.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.02.2024 10:35
Data weryfikacji:   19.02.2024 10:36
Data ostatniej zmiany:   19.02.2024 10:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 37.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.02.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  13.02.2024 12:21
Data weryfikacji:   16.02.2024 14:45
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 14:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 14:40
Data weryfikacji:   16.02.2024 14:44
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 14:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 14:38
Data weryfikacji:   16.02.2024 14:38
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 14:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 14:36
Data weryfikacji:   16.02.2024 14:36
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 14:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.02.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pracy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2024 14:33
Data weryfikacji:   16.02.2024 14:34
Data ostatniej zmiany:   16.02.2024 14:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 32.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Kłodzkie Lwy" Organizowany przez Urząd Miasta w Kłodzku Kłodzki Ośrodek Kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.02.2024 08:56
Data weryfikacji:   14.02.2024 09:14
Data ostatniej zmiany:   14.02.2024 09:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 31.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2024 14:20
Data weryfikacji:   12.02.2024 14:22
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 14:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 30.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2024 14:16
Data weryfikacji:   12.02.2024 14:17
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 29.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2024 14:14
Data weryfikacji:   12.02.2024 14:15
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 14:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 28.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2024 14:09
Data weryfikacji:   12.02.2024 14:11
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 14:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 27.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 12:18
Data weryfikacji:   12.02.2024 14:07
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 14:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 26.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko Ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 12:02
Data weryfikacji:   08.02.2024 13:39
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 13:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 25.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 12:00
Data weryfikacji:   08.02.2024 13:39
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 13:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 24.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 11:56
Data weryfikacji:   08.02.2024 13:38
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 23.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 11:55
Data weryfikacji:   08.02.2024 13:38
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 22.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.01.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko Ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2024 11:49
Data weryfikacji:   08.02.2024 11:49
Data ostatniej zmiany:   08.02.2024 11:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 21.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 13:06
Data weryfikacji:   01.02.2024 13:15
Data ostatniej zmiany:   01.02.2024 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 20.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 13:03
Data weryfikacji:   01.02.2024 13:05
Data ostatniej zmiany:   01.02.2024 13:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 19.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 13:01
Data weryfikacji:   01.02.2024 13:02
Data ostatniej zmiany:   01.02.2024 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 18.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2024 12:52
Data weryfikacji:   01.02.2024 12:59
Data ostatniej zmiany:   01.02.2024 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 17.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.01.2024 r. w sprawie planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2024 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 12:40
Data weryfikacji:   26.01.2024 11:05
Data ostatniej zmiany:   26.01.2024 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 16.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 12:35
Data weryfikacji:   26.01.2024 09:51
Data ostatniej zmiany:   26.01.2024 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 15.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.01.2024 09:49
Data weryfikacji:   26.01.2024 09:51
Data ostatniej zmiany:   26.01.2024 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 14.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.01.2024 09:41
Data weryfikacji:   26.01.2024 09:47
Data ostatniej zmiany:   26.01.2024 09:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 13.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.01.2024 09:38
Data weryfikacji:   26.01.2024 09:40
Data ostatniej zmiany:   26.01.2024 09:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 12.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 14:19
Data weryfikacji:   23.01.2024 14:22
Data ostatniej zmiany:   23.01.2024 14:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 13:55
Data weryfikacji:   23.01.2024 14:08
Data ostatniej zmiany:   23.01.2024 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 13:49
Data weryfikacji:   23.01.2024 13:54
Data ostatniej zmiany:   23.01.2024 13:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2024 13:44
Data weryfikacji:   23.01.2024 13:46
Data ostatniej zmiany:   23.01.2024 13:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2024 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  22.01.2024 14:29
Data weryfikacji:   22.01.2024 14:30
Data ostatniej zmiany:   22.01.2024 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2024 13:59
Data weryfikacji:   12.01.2024 14:00
Data ostatniej zmiany:   12.01.2024 14:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2024 13:57
Data weryfikacji:   12.01.2024 13:58
Data ostatniej zmiany:   12.01.2024 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 5.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 233.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 września 2023 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 13:07
Data weryfikacji:   08.01.2024 13:07
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 13:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2024 14:55
Data weryfikacji:   03.01.2024 14:56
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 3.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2024 12:42
Data weryfikacji:   03.01.2024 14:27
Data ostatniej zmiany:   03.01.2024 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2024 12:40
Data weryfikacji:   03.01.2024 12:40
Data ostatniej zmiany:   03.01.2024 12:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2024 12:35
Data weryfikacji:   03.01.2024 12:36
Data ostatniej zmiany:   03.01.2024 12:36 Rejestr zmian