Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Spraw Obywatelskich


|16|
Spis informacji publicznych (16)
Zastrzeżenie nr pesel
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Woźniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:47
Data weryfikacji:   29.11.2023 11:51
Data ostatniej zmiany:   29.11.2023 11:56 Rejestr zmian
WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Woźniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.08.2023 13:07
Data weryfikacji:   31.08.2023 13:08
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 14:10 Rejestr zmian
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Marona
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2022 14:53
Data weryfikacji:   10.05.2022 14:53
Data ostatniej zmiany:   15.03.2023 07:38 Rejestr zmian
Wydanie dowodu osobistego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 08:40
Data weryfikacji:   17.08.2021 09:27
Data ostatniej zmiany:   15.03.2023 07:40 Rejestr zmian
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Woźniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2018 15:12
Data weryfikacji:   23.07.2018 15:13
Data ostatniej zmiany:   20.03.2023 13:27 Rejestr zmian
Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2016
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2016 15:07
Data weryfikacji:   19.01.2017 12:21
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:20 Rejestr zmian
Wnioseko udostępnienie danych z Rejestru Dowodu Osobistego oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 09:03
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:36
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:21 Rejestr zmian
Zgłoszenie pobytu stałego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 09:05
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:35
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 14:09 Rejestr zmian
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 09:08
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:34
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:23 Rejestr zmian
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemców
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 09:10
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:33
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:23 Rejestr zmian
Zgłoszenie pobytu czasowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 09:12
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:32
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:24 Rejestr zmian
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na usostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 10:21
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:30
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:25 Rejestr zmian
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 10:25
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:28
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:25 Rejestr zmian
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 10:38
Data weryfikacji:   11.01.2017 11:25
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:25 Rejestr zmian
Wykaz kont UMK
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.03.2016
Data wprowadzenia do BIP:  18.03.2016 10:09
Data weryfikacji:   18.03.2016 10:09
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:26 Rejestr zmian
Wybory, referenda
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2016 10:56
Data weryfikacji:   21.01.2016 10:57
Data ostatniej zmiany:   14.03.2023 12:26 Rejestr zmian