Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2023


|343|
Spis informacji publicznych (343)
Zarządzenie Nr 345.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023-2033.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 12:56
Data weryfikacji:   08.01.2024 12:59
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 344.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 12:41
Data weryfikacji:   08.01.2024 12:58
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 12:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 343.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:39
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:44
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 342.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:29
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:43
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 341.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.12.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:26
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:43
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 340.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.12.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:21
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:43
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 339.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:19
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:42
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 338.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 14:07
Data weryfikacji:   02.01.2024 10:29
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 10:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 337.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2023 13:34
Data weryfikacji:   20.12.2023 15:30
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 15:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 336.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2023 13:30
Data weryfikacji:   20.12.2023 15:30
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 15:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 335.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.12.2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2024 r. skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2023 13:29
Data weryfikacji:   20.12.2023 15:29
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 15:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 334.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2023 13:24
Data weryfikacji:   20.12.2023 13:25
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 13:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 333.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2023 13:20
Data weryfikacji:   20.12.2023 13:22
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 13:22 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 332.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 13:00
Data weryfikacji:   20.12.2023 13:16
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 13:16 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 331.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok _ pn. Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 12:59
Data weryfikacji:   20.12.2023 13:16
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 13:16 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 329.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 _ pn. Realizacja programu profilaktyczno _ terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2023 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 12:56
Data weryfikacji:   15.12.2023 12:53
Data ostatniej zmiany:   15.12.2023 12:53 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 328.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 12:47
Data weryfikacji:   15.12.2023 12:53
Data ostatniej zmiany:   15.12.2023 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 327.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.12.2023 r. w sprawie zmian w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 12:42
Data weryfikacji:   15.12.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   15.12.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 326.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:47
Data weryfikacji:   15.12.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   15.12.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 325.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.12.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:45
Data weryfikacji:   14.12.2023 12:34
Data ostatniej zmiany:   14.12.2023 12:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 324.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2023 12:33
Data weryfikacji:   14.12.2023 12:33
Data ostatniej zmiany:   14.12.2023 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 323.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.12.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:42
Data weryfikacji:   13.12.2023 12:17
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 12:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 322.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:39
Data weryfikacji:   13.12.2023 12:16
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 12:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 321.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:33
Data weryfikacji:   13.12.2023 12:16
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 12:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 320.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:29
Data weryfikacji:   13.12.2023 12:15
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 12:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 319.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2023 10:28
Data weryfikacji:   13.12.2023 12:05
Data ostatniej zmiany:   13.12.2023 12:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 318.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.12.2023 13:08
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:10
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 317.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:34
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:04
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 316.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:33
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:04
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 315.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:32
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:02
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 314.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:30
Data weryfikacji:   04.12.2023 13:00
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 13:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 313.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:28
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:57
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 312.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:21
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:54
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 311.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 11:53
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:48
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 310.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 13:19
Data weryfikacji:   04.12.2023 12:47
Data ostatniej zmiany:   04.12.2023 12:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 309.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.11.2023 12:16
Data weryfikacji:   29.11.2023 12:18
Data ostatniej zmiany:   29.11.2023 12:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 308.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2023 09:02
Data weryfikacji:   27.11.2023 09:26
Data ostatniej zmiany:   27.11.2023 09:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 307.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 15:04
Data weryfikacji:   27.11.2023 09:00
Data ostatniej zmiany:   27.11.2023 09:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 306.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 15:00
Data weryfikacji:   24.11.2023 15:02
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 15:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 305.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 14:56
Data weryfikacji:   24.11.2023 14:57
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 14:57 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 304.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 14:51
Data weryfikacji:   24.11.2023 14:51
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 303.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 14:49
Data weryfikacji:   24.11.2023 14:50
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 14:50 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 302.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz wzmacniania czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez organizowanie zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 14:48
Data weryfikacji:   24.11.2023 14:48
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 14:48 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 301.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 14:18
Data weryfikacji:   24.11.2023 14:19
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 14:19 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 300.0050/2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu zwiększania dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 13:42
Data weryfikacji:   24.11.2023 13:42
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 13:42 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 299.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2023 13:40
Data weryfikacji:   24.11.2023 13:41
Data ostatniej zmiany:   24.11.2023 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 298.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 pn. Realizacja programu profilaktyczno _ terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 14:18
Data weryfikacji:   20.11.2023 14:18
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 14:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 297.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 14:12
Data weryfikacji:   20.11.2023 14:13
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 14:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 296.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok pn. Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 14:08
Data weryfikacji:   20.11.2023 14:09
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 14:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 295.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 13:51
Data weryfikacji:   20.11.2023 13:52
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 13:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 294.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 13:45
Data weryfikacji:   20.11.2023 13:46
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 293.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 13:43
Data weryfikacji:   20.11.2023 13:44
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 292.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.11.2023 09:15
Data weryfikacji:   20.11.2023 13:41
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 291.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.11.2023 09:09
Data weryfikacji:   20.11.2023 09:14
Data ostatniej zmiany:   20.11.2023 09:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 290.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2023 13:12
Data weryfikacji:   10.11.2023 12:09
Data ostatniej zmiany:   10.11.2023 12:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 289.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2023 12:51
Data weryfikacji:   08.11.2023 12:59
Data ostatniej zmiany:   08.11.2023 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 288.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.11.2023 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Kłodzko wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą SIM SUDETY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie nowych udziałów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2023 14:17
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:07
Data ostatniej zmiany:   08.11.2023 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 287.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6.11.2023 r. w sprawie wniesienia dopłaty do spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2022.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:56
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:05
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 286.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2023 14:34
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:04
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 285.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2023 14:24
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:04
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 284.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2023 14:20
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:03
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 283.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2023 10:55
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:03
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 282.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2023 13:48
Data weryfikacji:   07.11.2023 15:02
Data ostatniej zmiany:   07.11.2023 15:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 281.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę / najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:30
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:54
Data ostatniej zmiany:   03.11.2023 10:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 280.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:27
Data weryfikacji:   03.11.2023 10:51
Data ostatniej zmiany:   03.11.2023 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 279.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:25
Data weryfikacji:   31.10.2023 13:11
Data ostatniej zmiany:   31.10.2023 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 278.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:23
Data weryfikacji:   31.10.2023 13:07
Data ostatniej zmiany:   31.10.2023 13:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 277.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:23
Data weryfikacji:   31.10.2023 13:06
Data ostatniej zmiany:   31.10.2023 13:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 276.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99.0050.2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i określenia regulaminu jej pracy, oraz wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 14:19
Data weryfikacji:   31.10.2023 12:14
Data ostatniej zmiany:   31.10.2023 12:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 275.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2023 12:51
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:18
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 274.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2023 12:43
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:17
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 273.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2023 12:40
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:16
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 272.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2023 12:36
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:16
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 271.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.10.2023 08:49
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:15
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 270.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2023 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli kompostowników przydomowych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 14:25
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:14
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 269.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 14:24
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:12
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 268.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 14:22
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:10
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 267.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 14:15
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:07
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 266.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2023 09:15
Data weryfikacji:   30.10.2023 14:06
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 14:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 265.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zapewnienia realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu WK.WR.40.34.2023.316.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2023 12:31
Data weryfikacji:   25.10.2023 12:32
Data ostatniej zmiany:   25.10.2023 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 264.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 13:48
Data weryfikacji:   19.10.2023 14:02
Data ostatniej zmiany:   19.10.2023 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 263.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 13:46
Data weryfikacji:   19.10.2023 13:46
Data ostatniej zmiany:   19.10.2023 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 262.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.10.2023 r. w sprawie sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2023 13:42
Data weryfikacji:   19.10.2023 13:44
Data ostatniej zmiany:   19.10.2023 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 261.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.10.2023 r. w sprawie sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:52
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:55
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 260.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.10.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:36
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:45
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 259.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:34
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:35
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 258.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:31
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:31
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 257.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:29
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:30
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 256.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:28
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:28
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 255.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:26
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:27
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 254.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:25
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:25
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 253.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:23
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:24
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 252.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:22
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:22
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 251.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:20
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:21
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 250.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 13:01
Data weryfikacji:   18.10.2023 13:02
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 249.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 12:58
Data weryfikacji:   18.10.2023 12:59
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 248.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 12:56
Data weryfikacji:   18.10.2023 12:56
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 12:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 247.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 12:53
Data weryfikacji:   18.10.2023 12:54
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 12:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 246.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2023 12:51
Data weryfikacji:   18.10.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   18.10.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 245.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.10.2023 08:42
Data weryfikacji:   13.10.2023 08:43
Data ostatniej zmiany:   13.10.2023 08:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 244.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 12:10
Data weryfikacji:   13.10.2023 08:31
Data ostatniej zmiany:   13.10.2023 08:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 243.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dalszego przekazania laptopów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 12:05
Data weryfikacji:   10.10.2023 12:07
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 12:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 242.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dalszego przekazania laptopów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 11:59
Data weryfikacji:   10.10.2023 12:00
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 12:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 241.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dalszego przekazania laptopów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 11:18
Data weryfikacji:   10.10.2023 11:19
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 11:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 240.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dalszego przekazania laptopów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 10:52
Data weryfikacji:   10.10.2023 10:53
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 10:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 239.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dalszego przekazania laptopów.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 10:50
Data weryfikacji:   10.10.2023 10:51
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 238.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 14:15
Data weryfikacji:   25.09.2023 15:17
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 237.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 14:11
Data weryfikacji:   25.09.2023 15:17
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 236.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 14:06
Data weryfikacji:   25.09.2023 15:17
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 15:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 235.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 14:02
Data weryfikacji:   25.09.2023 15:17
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 234.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 13:56
Data weryfikacji:   25.09.2023 14:50
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 14:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 233.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 13:37
Data weryfikacji:   25.09.2023 14:49
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 14:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 232.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 13:35
Data weryfikacji:   25.09.2023 14:49
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 14:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 231.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 13:34
Data weryfikacji:   25.09.2023 14:48
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 14:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 230.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.09.2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień Alkoholowych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 13:29
Data weryfikacji:   25.09.2023 14:47
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 14:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 229.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 14:37
Data weryfikacji:   18.09.2023 14:38
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 228.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 10:19
Data weryfikacji:   18.09.2023 10:19
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 10:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 227.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:41
Data weryfikacji:   18.09.2023 10:02
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 10:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 226.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:37
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:38
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 225.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:33
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:35
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 224.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:24
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:28
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 223.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:17
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:18
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 222.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:13
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:14
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 221.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.09.2023 09:07
Data weryfikacji:   18.09.2023 09:08
Data ostatniej zmiany:   18.09.2023 09:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 220.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2023 15:29
Data weryfikacji:   14.09.2023 15:30
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 15:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 219.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2023 15:26
Data weryfikacji:   14.09.2023 15:27
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 15:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 218.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony:
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 14:15
Data weryfikacji:   14.09.2023 15:25
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 217.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2023 15:23
Data weryfikacji:   14.09.2023 15:24
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 216.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 10:32
Data weryfikacji:   14.09.2023 09:24
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 215.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 09:48
Data weryfikacji:   14.09.2023 09:21
Data ostatniej zmiany:   14.09.2023 09:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 214.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 09:46
Data weryfikacji:   11.09.2023 09:47
Data ostatniej zmiany:   11.09.2023 09:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 213.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 09:43
Data weryfikacji:   11.09.2023 09:44
Data ostatniej zmiany:   11.09.2023 09:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 212.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 09:39
Data weryfikacji:   11.09.2023 09:41
Data ostatniej zmiany:   11.09.2023 09:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 211.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2023 09:32
Data weryfikacji:   11.09.2023 09:34
Data ostatniej zmiany:   11.09.2023 09:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 210.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dni 24.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy miejskiej kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.08.2023 14:59
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:45
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 209.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium "LEONARDO" przez Burmistrza Miasta Kłodzko za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za rok szkolny 2022_2023.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.08.2023 13:51
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:44
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 208.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.08.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2023 08:46
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:42
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 207.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.08.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2023 08:41
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:42
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 206.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2023 08:36
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:37
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 205.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2023 08:33
Data weryfikacji:   29.08.2023 08:34
Data ostatniej zmiany:   29.08.2023 08:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 204.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2023 09:06
Data weryfikacji:   28.08.2023 15:30
Data ostatniej zmiany:   28.08.2023 15:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 203.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 190.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisja ds. spisu z natury i likwidacji mienia po zmarłej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.08.2023 14:50
Data weryfikacji:   23.08.2023 14:17
Data ostatniej zmiany:   23.08.2023 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 202.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.08.2023 13:27
Data weryfikacji:   23.08.2023 14:16
Data ostatniej zmiany:   23.08.2023 14:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 201.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.08.2023 12:57
Data weryfikacji:   23.08.2023 14:00
Data ostatniej zmiany:   23.08.2023 14:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 200.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.08.2023 14:31
Data weryfikacji:   22.08.2023 11:28
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 11:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 199.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.08.2023 14:20
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:55
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 198.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.08.2023 14:27
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:53
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 197.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.08.2023 14:25
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:48
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 196.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.08.2023 14:44
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:48
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 195.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.08.2023 14:17
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:44
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 194.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.08.2023 14:15
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:42
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 193.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.08.2023 14:14
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:34
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 192.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.08.2023 14:13
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:30
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 191.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.08.2023 10:11
Data weryfikacji:   22.08.2023 10:24
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 10:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 190.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.08.2023 r. w sprawie powołania komisji ds. spisu z natury i likwidacji mienia po zmarłej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.08.2023 14:53
Data weryfikacji:   22.08.2023 09:57
Data ostatniej zmiany:   22.08.2023 09:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 189.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2023 11:57
Data weryfikacji:   14.08.2023 14:02
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 187.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 15:17
Data weryfikacji:   14.08.2023 14:01
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 14:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 186.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 15:11
Data weryfikacji:   14.08.2023 14:01
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 14:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 185.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 15:08
Data weryfikacji:   14.08.2023 14:00
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 14:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 184.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 155.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lipca 2023 r. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 15:07
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:59
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 183.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 14:53
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:58
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 182.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 14:26
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:57
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 181.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 14:14
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:51
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 180.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.08.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.08.2023 14:11
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:51
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 179.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2023 09:30
Data weryfikacji:   14.08.2023 13:50
Data ostatniej zmiany:   14.08.2023 13:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 178.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2023 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 10:03
Data weryfikacji:   28.07.2023 10:04
Data ostatniej zmiany:   28.07.2023 10:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 177.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2023 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 10:00
Data weryfikacji:   28.07.2023 10:02
Data ostatniej zmiany:   28.07.2023 10:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 176.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2023 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 09:57
Data weryfikacji:   28.07.2023 09:59
Data ostatniej zmiany:   28.07.2023 09:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 175.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 09:52
Data weryfikacji:   28.07.2023 09:54
Data ostatniej zmiany:   28.07.2023 09:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 174.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2023 09:40
Data weryfikacji:   28.07.2023 09:49
Data ostatniej zmiany:   28.07.2023 09:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 173.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 11:11
Data weryfikacji:   26.07.2023 11:13
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 11:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 172.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 11:07
Data weryfikacji:   26.07.2023 11:08
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 11:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 171.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 11:04
Data weryfikacji:   26.07.2023 11:05
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 170.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 10:56
Data weryfikacji:   26.07.2023 11:03
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 11:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 169.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 10:54
Data weryfikacji:   26.07.2023 10:55
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 10:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 168.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.012023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2023 10:47
Data weryfikacji:   26.07.2023 10:52
Data ostatniej zmiany:   26.07.2023 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 167.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.07.2023 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w przedszkolach niepublicznych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.07.2023 14:54
Data weryfikacji:   20.07.2023 15:09
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 166.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.07.2023 14:47
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:50
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 165.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.07.2023 14:45
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:45
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 164.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.07.2023 14:40
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:40
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 163.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023_2025 w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.07.2023 14:37
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:38
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 162.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 15:19
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:35
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 161.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 15:14
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:33
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 160.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 15:08
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:33
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 15:05
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 15:02
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 14:48
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 156.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia terminu oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kłodzko w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości _części miasta Kłodzka: Dolnia, Goszyce, Książek, Leszczyny, Nowy Świat, Ustronie, Zarzecze.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 14:41
Data weryfikacji:   20.07.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 155.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 14:38
Data weryfikacji:   19.07.2023 14:40
Data ostatniej zmiany:   19.07.2023 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 154.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 14:11
Data weryfikacji:   19.07.2023 14:12
Data ostatniej zmiany:   19.07.2023 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 153.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 13:55
Data weryfikacji:   19.07.2023 13:56
Data ostatniej zmiany:   19.07.2023 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 152.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.07.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 13:48
Data weryfikacji:   19.07.2023 13:51
Data ostatniej zmiany:   19.07.2023 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 151.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2023 13:45
Data weryfikacji:   19.07.2023 13:46
Data ostatniej zmiany:   19.07.2023 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 150.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2023 14:07
Data weryfikacji:   05.07.2023 14:11
Data ostatniej zmiany:   05.07.2023 14:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 149.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2023 14:02
Data weryfikacji:   05.07.2023 14:10
Data ostatniej zmiany:   05.07.2023 14:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 148.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2023 13:56
Data weryfikacji:   05.07.2023 14:10
Data ostatniej zmiany:   05.07.2023 14:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 147.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.06.2023 13:23
Data weryfikacji:   29.06.2023 15:21
Data ostatniej zmiany:   29.06.2023 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 146.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.06.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.06.2023 13:51
Data weryfikacji:   29.06.2023 15:21
Data ostatniej zmiany:   29.06.2023 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 145.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Hackathon "Kłodzko_zielono_niebieskie miasto" w ramach projektu pn. "Kłodzki NBS Nature Base Solution"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.06.2023 09:43
Data weryfikacji:   26.06.2023 13:19
Data ostatniej zmiany:   26.06.2023 13:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 144.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.06.2023 09:36
Data weryfikacji:   23.06.2023 09:39
Data ostatniej zmiany:   23.06.2023 09:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 143.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.06.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2023 14:32
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 142.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.06.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2023 14:29
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:30
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 141.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.06.2023 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za I oraz II semestr roku szkolnego 2022 / 2023 dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 _ 2023.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2023 14:25
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:26
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2023 14:21
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:23
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2023 12:56
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:17
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 138.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2023 12:43
Data weryfikacji:   22.06.2023 14:13
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 14:13 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 137.0050/2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok_pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w CAL w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2023 12:45
Data weryfikacji:   19.06.2023 12:45
Data ostatniej zmiany:   19.06.2023 12:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 136.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  15.06.2023 12:50
Data weryfikacji:   15.06.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   15.06.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 135.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2023 14:43
Data weryfikacji:   14.06.2023 15:10
Data ostatniej zmiany:   14.06.2023 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 134.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2023 14:40
Data weryfikacji:   14.06.2023 15:09
Data ostatniej zmiany:   14.06.2023 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 133.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.06.2023 14:58
Data weryfikacji:   14.06.2023 15:09
Data ostatniej zmiany:   14.06.2023 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 132.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2023 rok pn. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kłodzka w Cal w Kłodzku w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.06.2023 13:35
Data weryfikacji:   13.06.2023 14:56
Data ostatniej zmiany:   13.06.2023 14:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 131.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.06.2023 13:27
Data weryfikacji:   13.06.2023 13:29
Data ostatniej zmiany:   13.06.2023 13:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 130.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.06.2023 13:39
Data weryfikacji:   09.06.2023 13:40
Data ostatniej zmiany:   09.06.2023 13:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 129.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.06.2023 13:35
Data weryfikacji:   09.06.2023 13:38
Data ostatniej zmiany:   09.06.2023 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 128.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.06.2023 11:53
Data weryfikacji:   07.06.2023 10:35
Data ostatniej zmiany:   07.06.2023 10:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 127.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.06.2023 15:23
Data weryfikacji:   07.06.2023 10:32
Data ostatniej zmiany:   07.06.2023 10:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 126.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.06.2023 15:22
Data weryfikacji:   07.06.2023 10:32
Data ostatniej zmiany:   07.06.2023 10:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 125.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.06.2023 15:21
Data weryfikacji:   07.06.2023 10:31
Data ostatniej zmiany:   07.06.2023 10:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 124.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.06.2023 15:20
Data weryfikacji:   07.06.2023 10:31
Data ostatniej zmiany:   07.06.2023 10:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 123.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.06.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 13:02
Data weryfikacji:   05.06.2023 15:16
Data ostatniej zmiany:   05.06.2023 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 122.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2023 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 13:01
Data weryfikacji:   02.06.2023 09:54
Data ostatniej zmiany:   02.06.2023 09:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 121.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 12:59
Data weryfikacji:   02.06.2023 09:53
Data ostatniej zmiany:   02.06.2023 09:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 120.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 12:28
Data weryfikacji:   02.06.2023 09:52
Data ostatniej zmiany:   02.06.2023 09:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 119.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.05.2023 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2022/2023 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 12:26
Data weryfikacji:   01.06.2023 12:26
Data ostatniej zmiany:   01.06.2023 12:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 118.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 09:15
Data weryfikacji:   01.06.2023 09:16
Data ostatniej zmiany:   01.06.2023 09:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 117.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 09:12
Data weryfikacji:   01.06.2023 09:13
Data ostatniej zmiany:   01.06.2023 09:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 116.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2023 09:09
Data weryfikacji:   01.06.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   01.06.2023 09:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 115.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2023 15:16
Data weryfikacji:   30.05.2023 15:26
Data ostatniej zmiany:   30.05.2023 15:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 114.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2023 15:12
Data weryfikacji:   30.05.2023 15:14
Data ostatniej zmiany:   30.05.2023 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 113.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2023 15:09
Data weryfikacji:   30.05.2023 15:10
Data ostatniej zmiany:   30.05.2023 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 112.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2023 15:06
Data weryfikacji:   30.05.2023 15:07
Data ostatniej zmiany:   30.05.2023 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 111.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.05.2023 10:48
Data weryfikacji:   26.05.2023 14:15
Data ostatniej zmiany:   26.05.2023 14:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 110.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Hackathon "Kłodzki_zielono_niebieskie miasto" w ramach projektu pn. "Kłodzki NBS Nature Base Solution"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.05.2023 14:13
Data weryfikacji:   26.05.2023 14:14
Data ostatniej zmiany:   26.05.2023 14:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 109.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.05.2023 10:51
Data weryfikacji:   25.05.2023 10:52
Data ostatniej zmiany:   25.05.2023 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 108.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku, ul. Warty.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2023 09:48
Data weryfikacji:   23.05.2023 09:49
Data ostatniej zmiany:   23.05.2023 09:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 107.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku , ul. Grunwaldzka 4.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2023 09:46
Data weryfikacji:   23.05.2023 09:46
Data ostatniej zmiany:   23.05.2023 09:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 106.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku, ul. H. Sienkiewicza 61.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2023 07:49
Data weryfikacji:   23.05.2023 07:50
Data ostatniej zmiany:   23.05.2023 07:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 105.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt Stanisława Betleja w Kłodzku ul. Jana Pawła II nr 4.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 15:26
Data weryfikacji:   22.05.2023 15:29
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 15:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 104.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 15:18
Data weryfikacji:   22.05.2023 15:23
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 15:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 103.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 15:02
Data weryfikacji:   22.05.2023 15:07
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 102.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 14:54
Data weryfikacji:   22.05.2023 14:55
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 101.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 14:42
Data weryfikacji:   22.05.2023 14:52
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 100.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 14:38
Data weryfikacji:   22.05.2023 14:41
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 14:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 99.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i określenia regulaminu jej pracy, oraz wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 13:39
Data weryfikacji:   22.05.2023 14:34
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 14:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 98.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2023 14:31
Data weryfikacji:   22.05.2023 14:32
Data ostatniej zmiany:   22.05.2023 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 97.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.05.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 13:42
Data weryfikacji:   16.05.2023 13:58
Data ostatniej zmiany:   16.05.2023 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 96.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.05.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2023 14:12
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:04
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 95.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2023 14:09
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:03
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 94.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2023 13:55
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:03
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 93.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2023 13:52
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:02
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 92.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 12:32
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:02
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 91.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 12:27
Data weryfikacji:   11.05.2023 14:01
Data ostatniej zmiany:   11.05.2023 14:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 90.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.04.2023 15:18
Data weryfikacji:   27.04.2023 15:19
Data ostatniej zmiany:   27.04.2023 15:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 89.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie uruchomienia sygnału akustycznego w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  24.04.2023 08:24
Data weryfikacji:   25.04.2023 14:39
Data ostatniej zmiany:   25.04.2023 14:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 88.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 15:24
Data weryfikacji:   20.04.2023 15:12
Data ostatniej zmiany:   20.04.2023 15:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 87.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 15:22
Data weryfikacji:   20.04.2023 15:09
Data ostatniej zmiany:   20.04.2023 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 86.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 15:18
Data weryfikacji:   20.04.2023 14:36
Data ostatniej zmiany:   20.04.2023 14:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 85.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 15:00
Data weryfikacji:   20.04.2023 14:33
Data ostatniej zmiany:   20.04.2023 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 84.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 13:53
Data weryfikacji:   19.04.2023 13:55
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 13:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 83.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 13:49
Data weryfikacji:   19.04.2023 13:51
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 82.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 13:27
Data weryfikacji:   19.04.2023 13:47
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 13:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 81.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.04.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.04.2023 09:11
Data weryfikacji:   19.04.2023 12:08
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 12:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 80.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.04.2023 08:01
Data weryfikacji:   18.04.2023 08:01
Data ostatniej zmiany:   18.04.2023 08:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 79.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 334.0050.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.04.2023 14:21
Data weryfikacji:   07.04.2023 12:53
Data ostatniej zmiany:   07.04.2023 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 78.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 334.0050.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.04.2023 14:17
Data weryfikacji:   07.04.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   07.04.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 77.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.04.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Kłodzko w roku szkolnym 2022/2023.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.04.2023 14:37
Data weryfikacji:   07.04.2023 09:28
Data ostatniej zmiany:   07.04.2023 09:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 76.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.04.2023 09:46
Data weryfikacji:   07.04.2023 09:27
Data ostatniej zmiany:   07.04.2023 09:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 75.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2023 09:10
Data weryfikacji:   07.04.2023 09:13
Data ostatniej zmiany:   07.04.2023 09:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 74.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.04.2023 14:15
Data weryfikacji:   06.04.2023 14:16
Data ostatniej zmiany:   06.04.2023 14:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 73.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.03.2023 12:46
Data weryfikacji:   31.03.2023 12:47
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 12:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 72.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 15:27
Data weryfikacji:   31.03.2023 12:44
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 12:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 71.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 15:27
Data weryfikacji:   31.03.2023 12:43
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 12:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 70.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.03.2023 12:34
Data weryfikacji:   31.03.2023 12:36
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 12:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 69.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.03.2023 12:31
Data weryfikacji:   31.03.2023 12:33
Data ostatniej zmiany:   31.03.2023 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 68.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 14:51
Data weryfikacji:   30.03.2023 15:24
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 67.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 09:49
Data weryfikacji:   30.03.2023 14:43
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 66.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 09:48
Data weryfikacji:   30.03.2023 14:43
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 65.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2023 r. w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2023 14:28
Data weryfikacji:   30.03.2023 14:42
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 64.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2022 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2023 14:27
Data weryfikacji:   30.03.2023 14:39
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 63.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzko NR 242.0050.2019 z dnia 18 grudnia 2019., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 08:00
Data weryfikacji:   30.03.2023 08:04
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 62.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2023 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku do realizacji Programu pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_ edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2023 14:24
Data weryfikacji:   29.03.2023 14:25
Data ostatniej zmiany:   29.03.2023 14:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 61.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2023 08:40
Data weryfikacji:   28.03.2023 08:41
Data ostatniej zmiany:   28.03.2023 08:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 60.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.03.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2023 13:22
Data weryfikacji:   20.03.2023 15:23
Data ostatniej zmiany:   20.03.2023 15:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 59.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2023 13:10
Data weryfikacji:   20.03.2023 13:22
Data ostatniej zmiany:   20.03.2023 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 58.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.03.2023 13:14
Data weryfikacji:   20.03.2023 13:09
Data ostatniej zmiany:   20.03.2023 13:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 57.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.03.2023 12:41
Data weryfikacji:   17.03.2023 15:09
Data ostatniej zmiany:   17.03.2023 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 56.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 242.0050.2019 z dnia 18 grudnia 2019r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.03.2023 13:12
Data weryfikacji:   17.03.2023 15:08
Data ostatniej zmiany:   20.03.2023 09:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 55.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023_2026.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.03.2023 12:40
Data weryfikacji:   17.03.2023 14:58
Data ostatniej zmiany:   17.03.2023 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 54.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.03.2023 13:09
Data weryfikacji:   17.03.2023 14:58
Data ostatniej zmiany:   17.03.2023 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 53.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2023 r. w sprawie uruchomienia sygnału akustycznego w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2023 11:38
Data weryfikacji:   16.03.2023 12:36
Data ostatniej zmiany:   16.03.2023 12:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 52.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2023 11:35
Data weryfikacji:   16.03.2023 12:35
Data ostatniej zmiany:   16.03.2023 12:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 51.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2023 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta Kłodzka zadań związanych z ewidencją ludności.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2023 11:26
Data weryfikacji:   16.03.2023 12:35
Data ostatniej zmiany:   16.03.2023 12:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 50.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2023 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta Kłodzka zadań związanych z ewidencją ludności.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2023 11:19
Data weryfikacji:   13.03.2023 11:22
Data ostatniej zmiany:   13.03.2023 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 49.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2023 11:21
Data weryfikacji:   13.03.2023 11:22
Data ostatniej zmiany:   13.03.2023 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 48.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2023 12:32
Data weryfikacji:   10.03.2023 09:42
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 09:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 47.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2023 12:29
Data weryfikacji:   10.03.2023 09:39
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 09:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 46.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2023 12:25
Data weryfikacji:   10.03.2023 09:39
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 09:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 45.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Cieple Mieszkanie w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2023 09:23
Data weryfikacji:   10.03.2023 09:38
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 09:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 44.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2023 12:06
Data weryfikacji:   02.03.2023 12:19
Data ostatniej zmiany:   02.03.2023 12:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 43.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.02.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2023 11:47
Data weryfikacji:   27.02.2023 12:14
Data ostatniej zmiany:   27.02.2023 12:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 41.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.02.2023 13:32
Data weryfikacji:   17.02.2023 14:02
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 40.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.02.2023 11:14
Data weryfikacji:   17.02.2023 13:28
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 13:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 39.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.02.2023 13:25
Data weryfikacji:   17.02.2023 13:28
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 13:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 38.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.02.2023 13:17
Data weryfikacji:   17.02.2023 13:23
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 13:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 37.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2023 14:24
Data weryfikacji:   17.02.2023 13:15
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2023 14:20
Data weryfikacji:   17.02.2023 12:54
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 12:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 10:01
Data weryfikacji:   17.02.2023 12:53
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02..2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 09:45
Data weryfikacji:   17.02.2023 12:49
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.02.2023 r. w sprawie określenia procedury i planu kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023_2023.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 09:41
Data weryfikacji:   17.02.2023 12:45
Data ostatniej zmiany:   17.02.2023 12:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 32.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 09:37
Data weryfikacji:   10.02.2023 10:00
Data ostatniej zmiany:   10.02.2023 10:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 31.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2023 12:45
Data weryfikacji:   03.02.2023 12:54
Data ostatniej zmiany:   06.02.2023 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 30.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.01.2023 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2023 12:40
Data weryfikacji:   03.02.2023 12:49
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 12:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 29.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.01.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2023 12:17
Data weryfikacji:   03.02.2023 12:47
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 12:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 28.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe i prowadzenia działalności edukacyjnej skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającej planowanie kontroli tych przedsiębiorców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnonocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2023 12:12
Data weryfikacji:   03.02.2023 12:46
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 12:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 27.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2023 14:59
Data weryfikacji:   03.02.2023 12:46
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 12:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 26.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2023 14:56
Data weryfikacji:   03.02.2023 08:32
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 08:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 25.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2023 14:51
Data weryfikacji:   03.02.2023 08:31
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 08:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 24.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2023 14:47
Data weryfikacji:   03.02.2023 08:31
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 08:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 23.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2023 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pokojewskiego do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta Kłodzka zadań związanych z ewidencją ludności.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 15:12
Data weryfikacji:   03.02.2023 08:28
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 08:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 22.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.01.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2023 12:22
Data weryfikacji:   20.01.2023 12:23
Data ostatniej zmiany:   20.01.2023 12:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 21.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2023 12:20
Data weryfikacji:   20.01.2023 12:20
Data ostatniej zmiany:   20.01.2023 12:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 20.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2023 12:18
Data weryfikacji:   20.01.2023 12:19
Data ostatniej zmiany:   20.01.2023 12:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 19.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 14:43
Data weryfikacji:   17.01.2023 14:59
Data ostatniej zmiany:   17.01.2023 14:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 18.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 14:41
Data weryfikacji:   17.01.2023 14:57
Data ostatniej zmiany:   17.01.2023 14:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 17.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 14:40
Data weryfikacji:   17.01.2023 14:54
Data ostatniej zmiany:   17.01.2023 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 16.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 14:35
Data weryfikacji:   13.01.2023 14:37
Data ostatniej zmiany:   13.01.2023 14:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 15.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 14:30
Data weryfikacji:   13.01.2023 14:33
Data ostatniej zmiany:   13.01.2023 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 14.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.01.2023 12:57
Data weryfikacji:   09.01.2023 13:00
Data ostatniej zmiany:   09.01.2023 13:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 13.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.01.2023 12:50
Data weryfikacji:   09.01.2023 12:52
Data ostatniej zmiany:   09.01.2023 12:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 12.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 14:29
Data weryfikacji:   05.01.2023 14:30
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.01.2023 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 14:27
Data weryfikacji:   05.01.2023 14:27
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 12:33
Data weryfikacji:   05.01.2023 12:33
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 12:29
Data weryfikacji:   05.01.2023 12:30
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 12:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 10:48
Data weryfikacji:   05.01.2023 10:50
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 10:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 10:45
Data weryfikacji:   05.01.2023 10:47
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 10:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 10:42
Data weryfikacji:   05.01.2023 10:44
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 10:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 5.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 10:40
Data weryfikacji:   05.01.2023 10:41
Data ostatniej zmiany:   05.01.2023 10:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2023 15:20
Data weryfikacji:   04.01.2023 15:21
Data ostatniej zmiany:   04.01.2023 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 3.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2023 15:18
Data weryfikacji:   04.01.2023 15:18
Data ostatniej zmiany:   04.01.2023 15:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2023 15:17
Data weryfikacji:   04.01.2023 15:17
Data ostatniej zmiany:   04.01.2023 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta Kłodzka oraz powołania II Zastępcy Burmistrza Miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2023 15:15
Data weryfikacji:   04.01.2023 15:15
Data ostatniej zmiany:   04.01.2023 15:15 Rejestr zmian