Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2022


|76|
Spis informacji publicznych (76)
Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia dziennego Klub Senior plus (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2022 13:04
Data weryfikacji:   30.12.2022 11:30
Data ostatniej zmiany:   30.12.2022 11:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.12.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 11:39
Data weryfikacji:   29.12.2022 15:22
Data ostatniej zmiany:   29.12.2022 15:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2022 11:37
Data weryfikacji:   29.12.2022 09:55
Data ostatniej zmiany:   29.12.2022 09:55 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Kłodzka na dzień 31.12.2022 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2022 13:59
Data weryfikacji:   23.12.2022 11:31
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2022 13:31
Data weryfikacji:   23.12.2022 11:31
Data ostatniej zmiany:   23.12.2022 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.12.2022 r. w sprawie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2022 13:25
Data weryfikacji:   20.12.2022 13:30
Data ostatniej zmiany:   20.12.2022 13:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 15:26
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:20
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku na dzień 31.12.2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 15:22
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:19
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 15:19
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:19
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 15:08
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:18
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:59
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:17
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 4 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:43
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:17
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 3 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:30
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:16
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:18
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:16
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:14
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:15
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Żłobku nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 14:11
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:13
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Żłobku nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2022 r
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 13:57
Data weryfikacji:   14.12.2022 11:13
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 11:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9.12.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 13:53
Data weryfikacji:   14.12.2022 09:33
Data ostatniej zmiany:   14.12.2022 09:33 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.12.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2022 10:23
Data weryfikacji:   05.12.2022 10:26
Data ostatniej zmiany:   05.12.2022 10:26 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.11.2022 10:22
Data weryfikacji:   30.11.2022 14:20
Data ostatniej zmiany:   30.11.2022 14:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.11.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.11.2022 10:21
Data weryfikacji:   30.11.2022 14:13
Data ostatniej zmiany:   30.11.2022 14:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do wystawiania i sporządzania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur VAT.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2022 10:03
Data weryfikacji:   09.11.2022 10:03
Data ostatniej zmiany:   09.11.2022 10:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.11.2022 12:19
Data weryfikacji:   02.11.2022 12:32
Data ostatniej zmiany:   02.11.2022 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.11.2022 12:14
Data weryfikacji:   02.11.2022 12:17
Data ostatniej zmiany:   02.11.2022 12:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2022 15:09
Data weryfikacji:   28.10.2022 15:20
Data ostatniej zmiany:   28.10.2022 15:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.10.2022 09:59
Data weryfikacji:   18.10.2022 12:18
Data ostatniej zmiany:   18.10.2022 12:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w celu odbycia podróży służbowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.10.2022 09:57
Data weryfikacji:   18.10.2022 12:10
Data ostatniej zmiany:   18.10.2022 12:10 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.10.2022 09:55
Data weryfikacji:   17.10.2022 09:56
Data ostatniej zmiany:   17.10.2022 09:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.10.2022 09:51
Data weryfikacji:   17.10.2022 09:52
Data ostatniej zmiany:   17.10.2022 09:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.10.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2022 13:35
Data weryfikacji:   17.10.2022 08:17
Data ostatniej zmiany:   17.10.2022 08:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.10.2022 r. w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji oraz przejęcia mienia użyczonego stowarzyszeniu Akademia Przygody.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2022 13:30
Data weryfikacji:   17.10.2022 08:17
Data ostatniej zmiany:   17.10.2022 08:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji przydzielającej miejsca handlowe w pasie drogi ulica Korytowska, z okazji dni Wszystkich Świętych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.09.2022 15:03
Data weryfikacji:   30.09.2022 15:06
Data ostatniej zmiany:   30.09.2022 15:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.09.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2022 09:47
Data weryfikacji:   06.09.2022 10:03
Data ostatniej zmiany:   06.09.2022 10:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.08.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.09.2022 10:06
Data weryfikacji:   05.09.2022 10:16
Data ostatniej zmiany:   05.09.2022 10:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.08.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.09.2022 09:17
Data weryfikacji:   05.09.2022 09:18
Data ostatniej zmiany:   05.09.2022 09:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.08.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.09.2022 13:39
Data weryfikacji:   02.09.2022 13:44
Data ostatniej zmiany:   02.09.2022 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo_księgowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.08.2022 15:00
Data weryfikacji:   19.08.2022 09:45
Data ostatniej zmiany:   19.08.2022 09:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.08.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.08.2022 14:56
Data weryfikacji:   18.08.2022 14:57
Data ostatniej zmiany:   18.08.2022 14:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.08.2022 r. w sprawie powołania komisji składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm), zwanej dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.08.2022 14:50
Data weryfikacji:   18.08.2022 14:55
Data ostatniej zmiany:   18.08.2022 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2022r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.07.2022 14:45
Data weryfikacji:   29.07.2022 14:48
Data ostatniej zmiany:   29.07.2022 14:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Kłodzko inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2022 10:38
Data weryfikacji:   05.07.2022 10:40
Data ostatniej zmiany:   05.07.2022 10:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.06.2022 08:43
Data weryfikacji:   28.06.2022 08:45
Data ostatniej zmiany:   28.06.2022 08:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.06.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2022 15:10
Data weryfikacji:   22.06.2022 15:11
Data ostatniej zmiany:   22.06.2022 15:11 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.06.2022 r. w sprawie powołania Rady Sportu do przeprowadzenia postepowania nadania tytułu Sponsor Sportu Kłodzkiego za rok 2021.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2022 15:08
Data weryfikacji:   22.06.2022 15:09
Data ostatniej zmiany:   22.06.2022 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.06.2022 r. w sprawie powołania Rady Mecenatu Kultury Kłodzkiej do przeprowadzenia postepowania nadania tytułu Mecenas Kultury Kłodzkiej za rok 2021.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.06.2022 15:06
Data weryfikacji:   22.06.2022 15:07
Data ostatniej zmiany:   22.06.2022 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.06.2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiazywania problemów uzależnień.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2022 15:28
Data weryfikacji:   07.06.2022 15:30
Data ostatniej zmiany:   07.06.2022 15:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.06.2022 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2022 15:30
Data weryfikacji:   03.06.2022 15:31
Data ostatniej zmiany:   03.06.2022 15:31 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu na realizacje zadań publicznych na trenie Kłodzka w 2022r
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2022 15:26
Data weryfikacji:   03.06.2022 15:27
Data ostatniej zmiany:   03.06.2022 15:27 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.05.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 14:22
Data weryfikacji:   09.05.2022 14:52
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 14:20
Data weryfikacji:   09.05.2022 14:51
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 14:14
Data weryfikacji:   09.05.2022 14:51
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 14:04
Data weryfikacji:   09.05.2022 14:05
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 14:05 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku .
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 14:00
Data weryfikacji:   09.05.2022 14:02
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2022 10:30
Data weryfikacji:   15.04.2022 11:17
Data ostatniej zmiany:   15.04.2022 11:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2022 14:32
Data weryfikacji:   15.04.2022 11:14
Data ostatniej zmiany:   15.04.2022 11:14 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego do dalszego używania.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2022 10:43
Data weryfikacji:   15.04.2022 10:58
Data ostatniej zmiany:   15.04.2022 10:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2022 15:12
Data weryfikacji:   15.04.2022 10:39
Data ostatniej zmiany:   15.04.2022 10:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2022 13:31
Data weryfikacji:   24.03.2022 13:34
Data ostatniej zmiany:   24.03.2022 13:34 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2022 r. w sprawie składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2022 13:03
Data weryfikacji:   24.03.2022 13:06
Data ostatniej zmiany:   24.03.2022 13:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2022 12:20
Data weryfikacji:   24.03.2022 12:23
Data ostatniej zmiany:   24.03.2022 12:23 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2022 14:27
Data weryfikacji:   09.03.2022 14:28
Data ostatniej zmiany:   09.03.2022 14:28 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.03.2022 16:09
Data weryfikacji:   02.03.2022 16:09
Data ostatniej zmiany:   02.03.2022 16:09 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.02.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.02.2022 14:52
Data weryfikacji:   24.02.2022 15:13
Data ostatniej zmiany:   24.02.2022 15:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.02.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.02.2022 15:08
Data weryfikacji:   24.02.2022 15:10
Data ostatniej zmiany:   24.02.2022 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.02.2022 11:04
Data weryfikacji:   21.02.2022 11:08
Data ostatniej zmiany:   21.02.2022 11:08 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.02.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.02.2022 12:50
Data weryfikacji:   14.02.2022 12:54
Data ostatniej zmiany:   14.02.2022 12:54 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.02.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do wystawiania i sporządzania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur VAT.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:37
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:39
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.02.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2015 Burmistrza miasta Kłodzka z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:30
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:31
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:24
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:26
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:26 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:15
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:16
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 roku pn. Zwiększenie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:09
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:11
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:11 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:05
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:07
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 11:03
Data weryfikacji:   08.02.2022 11:03
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 11:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli w przedszkolach niepublicznych, którym Gmina Miejska Kłodzko udziela dotacji.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 10:58
Data weryfikacji:   08.02.2022 10:58
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 10:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01. 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 10:50
Data weryfikacji:   08.02.2022 10:51
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2022 11:36
Data weryfikacji:   12.01.2022 11:43
Data ostatniej zmiany:   12.01.2022 11:43 Rejestr zmian