Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:UCHWAŁY PODATKOWE


|4|
Spis informacji publicznych (4)
UCHWAŁA NR LXVI/614/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Kosicka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 14:43
Data weryfikacji:   05.01.2023 14:43
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 13:36 Rejestr zmian
UCHWAŁA NR LXVI/615/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Kosicka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2023 14:41
Data weryfikacji:   05.01.2023 14:42
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 13:37 Rejestr zmian
Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/363/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Kłodzko lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2021 12:57
Data weryfikacji:   29.10.2021 12:57
Data ostatniej zmiany:   29.10.2021 12:57 Rejestr zmian
Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2021 12:52
Data weryfikacji:   29.10.2021 12:53
Data ostatniej zmiany:   29.10.2021 12:53 Rejestr zmian