Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2021


|281|
Spis informacji publicznych (281)
Zarządzenie Nr 282.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  18.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2022 14:56
Data weryfikacji:   18.01.2022 15:01
Data ostatniej zmiany:   18.01.2022 15:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 281.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2022 07:56
Data weryfikacji:   12.01.2022 08:01
Data ostatniej zmiany:   12.01.2022 08:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 280.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz Gminy Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  03.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2022 14:50
Data weryfikacji:   03.01.2022 14:55
Data ostatniej zmiany:   03.01.2022 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 279.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  03.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2022 14:40
Data weryfikacji:   03.01.2022 14:52
Data ostatniej zmiany:   03.01.2022 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 278.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 12:54
Data weryfikacji:   28.12.2021 12:56
Data ostatniej zmiany:   28.12.2021 12:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 277.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 11:15
Data weryfikacji:   21.12.2021 13:14
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 276.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 11:09
Data weryfikacji:   21.12.2021 13:11
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 275.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 10:57
Data weryfikacji:   21.12.2021 13:04
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 274.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 10:34
Data weryfikacji:   21.12.2021 12:58
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 12:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 273.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 10:31
Data weryfikacji:   21.12.2021 12:57
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 272.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  21.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2021 10:27
Data weryfikacji:   21.12.2021 12:48
Data ostatniej zmiany:   21.12.2021 12:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 271.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  17.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2021 14:52
Data weryfikacji:   17.12.2021 15:01
Data ostatniej zmiany:   17.12.2021 15:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 270.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  17.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2021 14:45
Data weryfikacji:   17.12.2021 14:58
Data ostatniej zmiany:   17.12.2021 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 269.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  17.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2021 12:02
Data weryfikacji:   17.12.2021 12:07
Data ostatniej zmiany:   17.12.2021 12:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 268. 0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia15 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  16.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.12.2021 11:00
Data weryfikacji:   16.12.2021 11:16
Data ostatniej zmiany:   16.12.2021 11:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 267.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  14.12.2021 15:56
Data weryfikacji:   16.12.2021 11:14
Data ostatniej zmiany:   16.12.2021 11:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 266.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  16.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.12.2021 10:51
Data weryfikacji:   16.12.2021 11:12
Data ostatniej zmiany:   16.12.2021 11:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 265.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2021 09:31
Data weryfikacji:   13.12.2021 09:33
Data ostatniej zmiany:   13.12.2021 09:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 264.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 14:41
Data weryfikacji:   06.12.2021 14:42
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 263.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 14:38
Data weryfikacji:   06.12.2021 14:40
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 262.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 14:33
Data weryfikacji:   06.12.2021 14:34
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 261.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 14:26
Data weryfikacji:   06.12.2021 14:29
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 14:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 260.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 13:54
Data weryfikacji:   06.12.2021 14:24
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 14:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 259.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 13:35
Data weryfikacji:   06.12.2021 13:47
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 13:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 258.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2021 13:32
Data weryfikacji:   06.12.2021 13:34
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 13:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 257.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 14:22
Data weryfikacji:   03.12.2021 14:32
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 256.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 14:01
Data weryfikacji:   03.12.2021 14:18
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 14:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 255.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:54
Data weryfikacji:   03.12.2021 14:18
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 14:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 254.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:45
Data weryfikacji:   03.12.2021 14:17
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 253.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2021 r. w sprawie powołania dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:42
Data weryfikacji:   03.12.2021 14:17
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 252.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:34
Data weryfikacji:   03.12.2021 13:35
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 13:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 251.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:25
Data weryfikacji:   03.12.2021 13:26
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 13:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 250.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2021 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:23
Data weryfikacji:   03.12.2021 13:24
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 13:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 249.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:11
Data weryfikacji:   03.12.2021 13:13
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 13:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 248.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.12.2021 13:08
Data weryfikacji:   03.12.2021 13:09
Data ostatniej zmiany:   03.12.2021 13:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 247.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2021 12:34
Data weryfikacji:   22.11.2021 12:36
Data ostatniej zmiany:   22.11.2021 12:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 246.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2021 14:05
Data weryfikacji:   17.11.2021 14:06
Data ostatniej zmiany:   17.11.2021 14:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 245.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2021 14:03
Data weryfikacji:   17.11.2021 14:04
Data ostatniej zmiany:   17.11.2021 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 244.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:39
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:41
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 243.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:36
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:38
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 242.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:30
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:35
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 241.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:22
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:27
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 240.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:16
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:27
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 239.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 14:11
Data weryfikacji:   10.11.2021 14:27
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 238.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 102.0050/2021 z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji uczestników do II edycji projektu: Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku nr RPDS.09.02.01-02-0019/18
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:31
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:32
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 237.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:26
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:27
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 236.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:22
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 235.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:19
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:21
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 234.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:16
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:17
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 233.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:09
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:13
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 232.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 15:04
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:13
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 231.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 14:59
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:13
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 230.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 14:33
Data weryfikacji:   09.11.2021 15:12
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 15:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 229.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia26.10.2021 r. w sprawie sprzędzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2021 13:59
Data weryfikacji:   28.10.2021 14:00
Data ostatniej zmiany:   28.10.2021 14:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 228.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia26.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2021 13:52
Data weryfikacji:   28.10.2021 13:56
Data ostatniej zmiany:   28.10.2021 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 227.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.10.2021 13:44
Data weryfikacji:   28.10.2021 13:50
Data ostatniej zmiany:   28.10.2021 13:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 226.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2021 15:27
Data weryfikacji:   26.10.2021 15:28
Data ostatniej zmiany:   26.10.2021 15:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 225.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2021 14:42
Data weryfikacji:   26.10.2021 14:46
Data ostatniej zmiany:   26.10.2021 14:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 224.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2021 14:38
Data weryfikacji:   26.10.2021 14:41
Data ostatniej zmiany:   26.10.2021 14:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 223.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2021 14:29
Data weryfikacji:   26.10.2021 14:31
Data ostatniej zmiany:   26.10.2021 14:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 222.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.10.2021 14:14
Data weryfikacji:   26.10.2021 14:16
Data ostatniej zmiany:   26.10.2021 14:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 221.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.10.2021 15:36
Data weryfikacji:   22.10.2021 15:38
Data ostatniej zmiany:   22.10.2021 15:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 220.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2021 10:24
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:27
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 10:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 219.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia18.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2021 10:23
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:18
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 10:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 218.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2021 10:22
Data weryfikacji:   18.10.2021 10:52
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 217.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2021 10:19
Data weryfikacji:   18.10.2021 10:48
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 10:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 216.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  11.10.2021 14:55
Data weryfikacji:   18.10.2021 10:47
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 10:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 215.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  11.10.2021 14:34
Data weryfikacji:   11.10.2021 14:46
Data ostatniej zmiany:   11.10.2021 14:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 214.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2021 14:03
Data weryfikacji:   11.10.2021 14:32
Data ostatniej zmiany:   11.10.2021 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 213.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2021 14:02
Data weryfikacji:   11.10.2021 14:22
Data ostatniej zmiany:   11.10.2021 14:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 212.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.10.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2021 15:18
Data weryfikacji:   06.10.2021 15:19
Data ostatniej zmiany:   06.10.2021 15:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 211.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.10.2021 15:15
Data weryfikacji:   06.10.2021 15:17
Data ostatniej zmiany:   06.10.2021 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 210.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.10.2021 12:27
Data weryfikacji:   01.10.2021 12:30
Data ostatniej zmiany:   01.10.2021 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 209.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wniesienia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.10.2021 12:21
Data weryfikacji:   01.10.2021 12:23
Data ostatniej zmiany:   01.10.2021 12:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 208.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.09.2021 14:33
Data weryfikacji:   30.09.2021 14:38
Data ostatniej zmiany:   30.09.2021 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 207.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.09.2021 14:26
Data weryfikacji:   30.09.2021 14:38
Data ostatniej zmiany:   30.09.2021 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 206.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.09.2021 12:54
Data weryfikacji:   30.09.2021 14:37
Data ostatniej zmiany:   30.09.2021 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 205.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:32
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:34
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 204.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:29
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:31
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 203.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:27
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:28
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 202.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:23
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:25
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 201.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:10
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:21
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 200.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 11:07
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:09
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 199.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:59
Data weryfikacji:   22.09.2021 11:05
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 198.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:40
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:44
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 197.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:35
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:37
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 196.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:32
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:34
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 195.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:25
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:27
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 194.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:17
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:19
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 193.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.09.2021 10:07
Data weryfikacji:   22.09.2021 10:09
Data ostatniej zmiany:   22.09.2021 10:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 192.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.09.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 242.0050.2019 z dnia 18 grudnia 2019r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2021 14:53
Data weryfikacji:   17.09.2021 14:54
Data ostatniej zmiany:   17.09.2021 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 191.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 14:50
Data weryfikacji:   10.09.2021 14:51
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 190.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.09.2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do prowadzenia postepowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste powietrze.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 14:24
Data weryfikacji:   10.09.2021 14:25
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 14:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 189.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 14:05
Data weryfikacji:   10.09.2021 14:08
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 188.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 13:54
Data weryfikacji:   10.09.2021 13:57
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 187.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.09.2021 13:50
Data weryfikacji:   10.09.2021 13:53
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 13:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 186.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2021 r. w sprawie określenia Planu Kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierji Miejskiej i Ochrony Środowisko
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.09.2021 15:31
Data weryfikacji:   10.09.2021 13:46
Data ostatniej zmiany:   10.09.2021 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 185.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.09.2021 10:02
Data weryfikacji:   09.09.2021 15:26
Data ostatniej zmiany:   09.09.2021 15:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 184.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.09.2021 15:24
Data weryfikacji:   09.09.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   09.09.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 183.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium LEONARDO przez Burmistrza Miasta Kłodzka za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za rok szkolny 2020/2021.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2021 14:11
Data weryfikacji:   01.09.2021 14:12
Data ostatniej zmiany:   01.09.2021 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 182.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2021 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2021 14:08
Data weryfikacji:   01.09.2021 14:09
Data ostatniej zmiany:   01.09.2021 14:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 181.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.08.2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2021 13:09
Data weryfikacji:   13.08.2021 13:10
Data ostatniej zmiany:   13.08.2021 13:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 180.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2021 12:29
Data weryfikacji:   13.08.2021 12:53
Data ostatniej zmiany:   13.08.2021 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 179.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2021 12:27
Data weryfikacji:   13.08.2021 12:42
Data ostatniej zmiany:   13.08.2021 12:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 178.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2021 12:03
Data weryfikacji:   13.08.2021 12:12
Data ostatniej zmiany:   23.09.2021 13:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 177.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2021 11:54
Data weryfikacji:   13.08.2021 11:56
Data ostatniej zmiany:   13.08.2021 11:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 176.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2021 14:26
Data weryfikacji:   09.08.2021 14:29
Data ostatniej zmiany:   09.08.2021 14:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 175.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2021 14:04
Data weryfikacji:   09.08.2021 14:06
Data ostatniej zmiany:   09.08.2021 14:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 174.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2021 13:06
Data weryfikacji:   09.08.2021 13:08
Data ostatniej zmiany:   09.08.2021 13:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 173.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania dotyczącego rekrutacji uczestników do II edycji projektu: Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku nr RPDS.09.02.01-02-0019/18
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2021 12:29
Data weryfikacji:   09.08.2021 12:32
Data ostatniej zmiany:   09.08.2021 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 172.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2021 12:21
Data weryfikacji:   09.08.2021 12:22
Data ostatniej zmiany:   09.08.2021 12:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 171.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:57
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:59
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 170.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:53
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:55
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 169.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:48
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:50
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 168.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:21
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:40
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 167.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:12
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:17
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 166.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:06
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:11
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 165.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2021 13:03
Data weryfikacji:   02.08.2021 13:05
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 164.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.07.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku i udzielenie upoważnień.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2021 10:37
Data weryfikacji:   27.07.2021 10:38
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 163.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.07.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2021 10:26
Data weryfikacji:   27.07.2021 10:31
Data ostatniej zmiany:   02.08.2021 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 162.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2021 11:21
Data weryfikacji:   22.07.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   22.07.2021 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 161.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2021 11:10
Data weryfikacji:   22.07.2021 11:18
Data ostatniej zmiany:   22.07.2021 11:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 160.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.07.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 15:25
Data weryfikacji:   16.07.2021 15:27
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 15:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:45
Data weryfikacji:   16.07.2021 15:12
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 15:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:41
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:43
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:37
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:38
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 156.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:30
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:35
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 155.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:27
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:34
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 154.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:26
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:34
Data ostatniej zmiany:   22.07.2021 11:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 153.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:25
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:34
Data ostatniej zmiany:   22.07.2021 11:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 152.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:10
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:12
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 151.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:05
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:09
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 150.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za I oraz II semestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów romskich w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 14:01
Data weryfikacji:   16.07.2021 14:02
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 149.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pana Wojciecha Iwanciowa na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 13:57
Data weryfikacji:   16.07.2021 13:58
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 148.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Anny Patrycji Rozumek na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 13:44
Data weryfikacji:   16.07.2021 13:53
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 13:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 147.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Anny Łazarowicz na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 13:37
Data weryfikacji:   16.07.2021 13:42
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 13:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 146.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Katarzyny Rajewskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 13:14
Data weryfikacji:   16.07.2021 13:42
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 13:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 145.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.07.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 12:55
Data weryfikacji:   16.07.2021 12:57
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 144.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 12:00
Data weryfikacji:   16.07.2021 12:01
Data ostatniej zmiany:   20.07.2021 13:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 143.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 11:59
Data weryfikacji:   16.07.2021 11:59
Data ostatniej zmiany:   20.07.2021 13:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 142.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 11:48
Data weryfikacji:   16.07.2021 11:52
Data ostatniej zmiany:   16.07.2021 11:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 141.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.07.2021 10:05
Data weryfikacji:   16.07.2021 10:16
Data ostatniej zmiany:   12.08.2021 08:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.06.2021 11:06
Data weryfikacji:   29.06.2021 11:14
Data ostatniej zmiany:   29.06.2021 11:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.06.2021 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 12:10
Data weryfikacji:   25.06.2021 13:03
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 13:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 138.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.06.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 11:38
Data weryfikacji:   25.06.2021 11:39
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 11:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 137.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.06.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 11:36
Data weryfikacji:   25.06.2021 11:37
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 11:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 136.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.06.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 11:32
Data weryfikacji:   25.06.2021 11:33
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 11:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 135.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.06.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 10:56
Data weryfikacji:   25.06.2021 11:29
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 11:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 134.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 10:42
Data weryfikacji:   25.06.2021 10:52
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 133.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 10:39
Data weryfikacji:   25.06.2021 10:41
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 10:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 132.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2021 10:32
Data weryfikacji:   25.06.2021 10:33
Data ostatniej zmiany:   25.06.2021 10:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 131.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 14:10
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:58
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 130.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 14:09
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:53
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 129.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 14:08
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:52
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 128.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 14:06
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:32
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 127.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 13:59
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:30
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 126.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 13:54
Data weryfikacji:   18.06.2021 14:01
Data ostatniej zmiany:   18.06.2021 14:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 125.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 13:50
Data weryfikacji:   18.06.2021 14:00
Data ostatniej zmiany:   18.06.2021 14:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 124.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.06.2021 12:32
Data weryfikacji:   15.06.2021 12:35
Data ostatniej zmiany:   15.06.2021 12:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 123.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.06.2021 12:28
Data weryfikacji:   15.06.2021 12:31
Data ostatniej zmiany:   15.06.2021 12:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 122.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.06.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.06.2021 12:24
Data weryfikacji:   15.06.2021 12:30
Data ostatniej zmiany:   15.06.2021 12:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 121.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko do/z przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:59
Data weryfikacji:   10.06.2021 14:40
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 120.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:54
Data weryfikacji:   10.06.2021 14:32
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 119.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce: Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy miejskiej Kłodzko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:53
Data weryfikacji:   10.06.2021 14:30
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 118.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:43
Data weryfikacji:   10.06.2021 12:45
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 12:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 117.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:39
Data weryfikacji:   10.06.2021 12:42
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 12:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 116.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2021 12:35
Data weryfikacji:   10.06.2021 12:37
Data ostatniej zmiany:   10.06.2021 12:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 115.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:35
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:37
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 114.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:30
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:34
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 113.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:27
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:29
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 112.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:24
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 111.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:20
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:22
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 110.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:16
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:18
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 109.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 15:13
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:14
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 108.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 14:56
Data weryfikacji:   01.06.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   01.06.2021 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 107.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.05.2021 14:56
Data weryfikacji:   20.05.2021 09:18
Data ostatniej zmiany:   20.05.2021 09:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 106.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2021 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2020/2021 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejska Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.05.2021 14:49
Data weryfikacji:   20.05.2021 09:14
Data ostatniej zmiany:   20.05.2021 09:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 105.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2021 14:09
Data weryfikacji:   18.05.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   18.05.2021 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 104.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2021 14:06
Data weryfikacji:   18.05.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   18.05.2021 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 103.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2021 14:02
Data weryfikacji:   18.05.2021 15:07
Data ostatniej zmiany:   18.05.2021 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 102.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji uczestników do II edycji projektu: Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności lokalnej w Kłodzku nr RPDS.09.02.01-02-0019/18
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2021 13:59
Data weryfikacji:   18.05.2021 15:07
Data ostatniej zmiany:   18.05.2021 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 101.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:39
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:42
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 100.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:25
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:27
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 99.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:20
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:23
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 98.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:14
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:16
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 97.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:11
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:13
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 96.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 12:06
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:09
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 95.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 11:36
Data weryfikacji:   10.05.2021 12:02
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 12:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 94.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2021 13:10
Data weryfikacji:   10.05.2021 10:54
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 10:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 93.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2021 13:05
Data weryfikacji:   10.05.2021 10:53
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 10:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 92.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2021 13:00
Data weryfikacji:   10.05.2021 10:52
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 91.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2021 12:57
Data weryfikacji:   10.05.2021 10:52
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 90.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2021 12:38
Data weryfikacji:   10.05.2021 10:52
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 89.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2021 11:19
Data weryfikacji:   28.04.2021 11:21
Data ostatniej zmiany:   28.04.2021 11:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 88.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2021 11:12
Data weryfikacji:   28.04.2021 11:15
Data ostatniej zmiany:   28.04.2021 11:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 87.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2021 11:07
Data weryfikacji:   28.04.2021 11:09
Data ostatniej zmiany:   28.04.2021 11:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 86.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2021 11:01
Data weryfikacji:   28.04.2021 11:05
Data ostatniej zmiany:   28.04.2021 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 85.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2021 15:32
Data weryfikacji:   26.04.2021 15:35
Data ostatniej zmiany:   26.04.2021 15:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 84.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2021 15:27
Data weryfikacji:   26.04.2021 15:28
Data ostatniej zmiany:   26.04.2021 15:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 83.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 12:11
Data weryfikacji:   19.04.2021 12:13
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 12:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 82.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 12:08
Data weryfikacji:   19.04.2021 12:10
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 12:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 81.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 12:02
Data weryfikacji:   19.04.2021 12:06
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 12:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 80.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:58
Data weryfikacji:   19.04.2021 12:00
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 12:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 79.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:55
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:56
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 78.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:50
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:53
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 77.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:43
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:48
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 76.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:36
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:38
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 75.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:27
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:30
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 74.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 11:22
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:26
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 73.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 10:22
Data weryfikacji:   19.04.2021 11:18
Data ostatniej zmiany:   19.04.2021 11:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 72.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:58
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:31
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 71.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia06.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:57
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:30
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 70.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:56
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:23
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 69.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:55
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:20
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 68.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:54
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:13
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 67.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.04.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:19
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:11
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 66.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 10:17
Data weryfikacji:   09.04.2021 14:10
Data ostatniej zmiany:   09.04.2021 14:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 65.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.04.2021 12:44
Data weryfikacji:   01.04.2021 12:52
Data ostatniej zmiany:   01.04.2021 12:52 Rejestr zmian

 

Dodatkowe informacje na temat Informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2020 można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 pod numerem telefonu 748654635. Załączniki: Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka Nr .0050.2021 z dnia 31 marca 2021 r. Załącznik nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2020.

Zarządzenie Nr 64.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.04.2021 12:23
Data weryfikacji:   01.04.2021 12:25
Data ostatniej zmiany:   01.04.2021 12:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 63.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.04.2021 12:18
Data weryfikacji:   01.04.2021 12:20
Data ostatniej zmiany:   01.04.2021 12:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 62.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2020 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.04.2021 12:14
Data weryfikacji:   01.04.2021 12:19
Data ostatniej zmiany:   01.04.2021 12:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 61.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2021 15:29
Data weryfikacji:   29.03.2021 15:31
Data ostatniej zmiany:   29.03.2021 15:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 60.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2021 15:09
Data weryfikacji:   29.03.2021 15:24
Data ostatniej zmiany:   29.03.2021 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 58.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alina Sławińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2021 10:32
Data weryfikacji:   29.03.2021 10:36
Data ostatniej zmiany:   29.03.2021 10:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 57.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.03.2021 r. w sprawie nieodpłatnego udostepnienia pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku na ulicy Łukasińskiego 43, dla grupy mieszkańców Kłodzka oraz organizacji pozarządowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.03.2021 11:19
Data weryfikacji:   25.03.2021 11:20
Data ostatniej zmiany:   25.03.2021 11:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 56.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 13:00
Data weryfikacji:   22.03.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 55.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 12:19
Data weryfikacji:   22.03.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 54.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 12:13
Data weryfikacji:   22.03.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 53.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2021 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 12:06
Data weryfikacji:   22.03.2021 15:08
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 15:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 52.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 11:58
Data weryfikacji:   22.03.2021 15:07
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 15:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 51.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 11:49
Data weryfikacji:   22.03.2021 11:51
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 11:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 50.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.03.2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2021 11:42
Data weryfikacji:   22.03.2021 11:47
Data ostatniej zmiany:   22.03.2021 11:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 49.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.03.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2021 13:48
Data weryfikacji:   10.03.2021 11:56
Data ostatniej zmiany:   10.03.2021 11:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 48.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.03.2021 r. w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2021 13:39
Data weryfikacji:   09.03.2021 13:47
Data ostatniej zmiany:   09.03.2021 13:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 47.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alina Sławińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 11:00
Data weryfikacji:   05.03.2021 11:27
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 11:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 46.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 10:54
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:55
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 45.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 10:39
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:40
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 44.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 10:35
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:36
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 43.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 10:27
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:28
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 42.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 10:19
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:21
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 41.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 15:14
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:17
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 40.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 15:08
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:15
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 39.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 15:06
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:14
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 38.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 15:02
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:12
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 37.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 14:55
Data weryfikacji:   05.03.2021 10:05
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 14:52
Data weryfikacji:   05.03.2021 09:44
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 09:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2021 09:40
Data weryfikacji:   05.03.2021 09:42
Data ostatniej zmiany:   05.03.2021 10:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.02.2021 11:00
Data weryfikacji:   18.02.2021 16:02
Data ostatniej zmiany:   18.02.2021 16:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:43
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:11
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 32.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:37
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:10
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 31.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:30
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 30.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:24
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:08
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 29.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:20
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:02
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 28.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:13
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:01
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 27.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.02.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:05
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:00
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 26.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 10:01
Data weryfikacji:   15.02.2021 14:32
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 14:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 25.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.02.2021 13:19
Data weryfikacji:   05.02.2021 15:01
Data ostatniej zmiany:   05.02.2021 15:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 24.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.02.2021 13:13
Data weryfikacji:   05.02.2021 13:18
Data ostatniej zmiany:   05.02.2021 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 23.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 13:42
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:45
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 22.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 13:39
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:41
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 21.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 13:35
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:37
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 20.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 13:30
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:34
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 19.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 13:05
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:13
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 18.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 12:59
Data weryfikacji:   04.02.2021 13:01
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 13:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 17.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 12:55
Data weryfikacji:   04.02.2021 12:56
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 16.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2021 12:43
Data weryfikacji:   04.02.2021 12:46
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 12:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 15.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia na wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2020/2021 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2021 10:35
Data weryfikacji:   04.02.2021 12:40
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 12:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 14.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2021 13:22
Data weryfikacji:   04.02.2021 12:39
Data ostatniej zmiany:   04.02.2021 12:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 13.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021-2030.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2021 10:31
Data weryfikacji:   03.02.2021 11:00
Data ostatniej zmiany:   03.02.2021 11:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 12.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2021 10:28
Data weryfikacji:   03.02.2021 10:59
Data ostatniej zmiany:   03.02.2021 10:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2021 12:20
Data weryfikacji:   27.01.2021 13:14
Data ostatniej zmiany:   27.01.2021 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.01.2021 09:55
Data weryfikacji:   22.01.2021 09:59
Data ostatniej zmiany:   22.01.2021 09:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01..2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.01.2021 09:50
Data weryfikacji:   22.01.2021 09:51
Data ostatniej zmiany:   22.01.2021 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.01.2021 09:45
Data weryfikacji:   22.01.2021 09:47
Data ostatniej zmiany:   22.01.2021 09:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 118.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2021 roku skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:50
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:51
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:47
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:48
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 5.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.01.2021 r. w sprawie przekazania do realizacji Ośrodków Pomocy Społecznej w Kłodzko zadań z zakazu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:43
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:44
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:40
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:41
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 3.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:37
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:38
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania Punktu Konsultacyjnego w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:35
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:35
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2021 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kłodzku i Punktu Konsultacyjnego w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 15:32
Data weryfikacji:   19.01.2021 15:33
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 15:33 Rejestr zmian