Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2021


|82|
Spis informacji publicznych (82)
Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2022 11:21
Data weryfikacji:   05.01.2022 11:26
Data ostatniej zmiany:   05.01.2022 11:26 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Kłodzka na dzień 31.12.2021 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2022 11:17
Data weryfikacji:   05.01.2022 11:24
Data ostatniej zmiany:   05.01.2022 11:24 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  31.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.12.2021 12:32
Data weryfikacji:   31.12.2021 12:38
Data ostatniej zmiany:   31.12.2021 12:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  31.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.12.2021 12:28
Data weryfikacji:   31.12.2021 12:36
Data ostatniej zmiany:   31.12.2021 12:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  31.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.12.2021 12:04
Data weryfikacji:   31.12.2021 12:19
Data ostatniej zmiany:   31.12.2021 12:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  31.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.12.2021 11:56
Data weryfikacji:   31.12.2021 12:17
Data ostatniej zmiany:   31.12.2021 12:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Kłodzka na dzień 31.12.2021 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  31.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.12.2021 11:50
Data weryfikacji:   31.12.2021 12:12
Data ostatniej zmiany:   31.12.2021 12:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 15:06
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:20
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 15:04
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:19
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 15:02
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:18
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 15:00
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:18
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:53
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:17
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 4 w Kłodzku na dzień 31.12.2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:50
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:16
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 3 w Kłodzku na dzień 31.12.2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:48
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:15
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:45
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:15
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:42
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:14
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Żłobku nr 2 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:40
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:13
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Żłobku nr 1 w Kłodzku na dzień 31.12.2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo-Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:37
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:12
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2021 14:32
Data weryfikacji:   29.12.2021 15:10
Data ostatniej zmiany:   29.12.2021 15:10 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz Gminy Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  15.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2021 14:50
Data weryfikacji:   15.12.2021 14:58
Data ostatniej zmiany:   15.12.2021 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  15.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2021 14:42
Data weryfikacji:   15.12.2021 14:54
Data ostatniej zmiany:   15.12.2021 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku w 2022 roku w zamian za święto przypadający w sobotę.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2021 11:02
Data weryfikacji:   13.12.2021 11:03
Data ostatniej zmiany:   13.12.2021 11:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.12.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2021 09:45
Data weryfikacji:   13.12.2021 10:06
Data ostatniej zmiany:   13.12.2021 10:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.03.2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2021 10:03
Data weryfikacji:   13.12.2021 10:05
Data ostatniej zmiany:   13.12.2021 10:05 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.12.2021 r. w sprawie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.12.2021 15:07
Data weryfikacji:   10.12.2021 15:08
Data ostatniej zmiany:   10.12.2021 15:08 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.12.2021 14:47
Data weryfikacji:   10.12.2021 14:58
Data ostatniej zmiany:   10.12.2021 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2021 10:13
Data weryfikacji:   01.12.2021 10:15
Data ostatniej zmiany:   01.12.2021 10:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2021 09:48
Data weryfikacji:   01.12.2021 09:51
Data ostatniej zmiany:   01.12.2021 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.11.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2021 11:22
Data weryfikacji:   22.11.2021 12:05
Data ostatniej zmiany:   22.11.2021 12:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kłodzku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2021 15:27
Data weryfikacji:   18.11.2021 08:25
Data ostatniej zmiany:   18.11.2021 08:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie Instrukcji regulującej zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 12:39
Data weryfikacji:   10.11.2021 12:41
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 12:41 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.10.2021 r. w sprawie w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.11.2021 09:32
Data weryfikacji:   02.11.2021 09:36
Data ostatniej zmiany:   02.11.2021 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.10.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.10.2021 12:40
Data weryfikacji:   27.10.2021 12:41
Data ostatniej zmiany:   27.10.2021 12:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.10.2021 r. w sprawie Instrukcji regulującej zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2021 15:18
Data weryfikacji:   25.10.2021 15:24
Data ostatniej zmiany:   25.10.2021 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  20.10.2021 10:38
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:40
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 10:40 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w formie spisu z natury obcych składników majątkowych zakupionych w ramach projektu pl.ID-Polska ID karta.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.10.2021 13:49
Data weryfikacji:   08.10.2021 13:51
Data ostatniej zmiany:   08.10.2021 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji przydzielającej miejsca handlowe w pasie drogi-ulica Korytowska, z okazji dni Wszystkich Świętych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierji Miejskiej i Ochrony Środowisko
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.10.2021 13:45
Data weryfikacji:   08.10.2021 13:46
Data ostatniej zmiany:   08.10.2021 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2021 15:28
Data weryfikacji:   28.09.2021 15:29
Data ostatniej zmiany:   28.09.2021 15:29 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2021 15:26
Data weryfikacji:   28.09.2021 15:27
Data ostatniej zmiany:   28.09.2021 15:27 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.09.2021 r. w sprawie w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2021 15:20
Data weryfikacji:   28.09.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   28.09.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.09.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.09.2021 16:19
Data weryfikacji:   15.09.2021 16:22
Data ostatniej zmiany:   15.09.2021 16:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.09.2021 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2021 14:48
Data weryfikacji:   13.09.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   13.09.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.09.2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2021 14:43
Data weryfikacji:   13.09.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   13.09.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  13.09.2021 14:41
Data weryfikacji:   13.09.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   13.09.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2021 13:56
Data weryfikacji:   21.07.2021 13:57
Data ostatniej zmiany:   21.07.2021 13:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2021 13:21
Data weryfikacji:   21.07.2021 13:22
Data ostatniej zmiany:   21.07.2021 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.07.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2021 09:48
Data weryfikacji:   21.07.2021 09:50
Data ostatniej zmiany:   21.07.2021 09:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.06.2021 r. w sprawie powołania Rady Sportu do przeprowadzenia postępowania nadania tytułu Sponsor Sportu Kłodzkiego za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  02.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.07.2021 11:50
Data weryfikacji:   02.07.2021 11:57
Data ostatniej zmiany:   02.07.2021 11:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, pn. Pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka z elementami profilaktyki uniwersalnej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2021 14:05
Data weryfikacji:   24.06.2021 14:06
Data ostatniej zmiany:   24.06.2021 14:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2021 14:23
Data weryfikacji:   21.06.2021 14:26
Data ostatniej zmiany:   21.06.2021 14:26 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.06.2021 r. w sprawie w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.06.2021 13:37
Data weryfikacji:   11.06.2021 10:51
Data ostatniej zmiany:   11.06.2021 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.05.2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 21/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2021 14:13
Data weryfikacji:   01.06.2021 14:15
Data ostatniej zmiany:   07.06.2021 12:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.05.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2021 09:10
Data weryfikacji:   24.05.2021 09:16
Data ostatniej zmiany:   24.05.2021 09:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.05.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30marca 2021r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. Pracy zdalnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 13:06
Data weryfikacji:   12.05.2021 09:16
Data ostatniej zmiany:   12.05.2021 09:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.04.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 13:04
Data weryfikacji:   12.05.2021 09:16
Data ostatniej zmiany:   12.05.2021 09:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2021 13:03
Data weryfikacji:   10.05.2021 13:35
Data ostatniej zmiany:   10.05.2021 13:35 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2021 10:41
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2021 15:10
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:21
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:21 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych na terenie Kłodzka w 2021r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2021 13:39
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:20
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm. ), zwana ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.04.2021 13:05
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:19
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2021 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 09:28
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:19
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.03.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2021 09:24
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:18
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  31.03.2021 08:56
Data weryfikacji:   31.03.2021 09:00
Data ostatniej zmiany:   31.03.2021 09:02 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chronionych przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.03.2021 15:32
Data weryfikacji:   18.03.2021 15:36
Data ostatniej zmiany:   18.03.2021 15:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2021 13:51
Data weryfikacji:   09.03.2021 14:40
Data ostatniej zmiany:   09.03.2021 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2021 12:45
Data weryfikacji:   09.03.2021 12:58
Data ostatniej zmiany:   09.03.2021 12:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 0403.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2021 11:45
Data weryfikacji:   08.03.2021 11:46
Data ostatniej zmiany:   08.03.2021 11:46 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2021 11:41
Data weryfikacji:   08.03.2021 11:43
Data ostatniej zmiany:   08.03.2021 11:43 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2021 11:34
Data weryfikacji:   08.03.2021 11:35
Data ostatniej zmiany:   08.03.2021 11:35 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2021 10:55
Data weryfikacji:   08.03.2021 10:57
Data ostatniej zmiany:   08.03.2021 10:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.02.2021 r. w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu: WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2021 10:45
Data weryfikacji:   08.03.2021 10:47
Data ostatniej zmiany:   08.03.2021 10:47 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.02.2021 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2021 10:57
Data weryfikacji:   17.02.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   17.02.2021 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4.02.2021 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2021 10:56
Data weryfikacji:   17.02.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   17.02.2021 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2021 10:47
Data weryfikacji:   17.02.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   17.02.2021 11:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 15:16
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:25
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2021 15:23
Data weryfikacji:   15.02.2021 15:24
Data ostatniej zmiany:   15.02.2021 15:26 Rejestr zmian

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kłodzku stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Kłodzku, znajduje się Zespole ds. zamówień publicznych, osoby do kontaktu: Marta Gredys, Dagmara Sulikowska – Skaczyło, nr telefonu 74 865 46 82.

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2021 11:56
Data weryfikacji:   01.02.2021 11:57
Data ostatniej zmiany:   01.02.2021 11:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.01.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2021 12:56
Data weryfikacji:   27.01.2021 12:59
Data ostatniej zmiany:   27.01.2021 12:59 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 130/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Kłodzka na dzień 31.12.2020 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2021 12:51
Data weryfikacji:   27.01.2021 12:57
Data ostatniej zmiany:   27.01.2021 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wewnętrznego podziału komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2021 12:43
Data weryfikacji:   27.01.2021 12:44
Data ostatniej zmiany:   27.01.2021 12:44 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. Pracy zdalnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz Gminy Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2021 15:45
Data weryfikacji:   15.01.2021 15:45
Data ostatniej zmiany:   15.01.2021 15:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.01.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2021 roku pn. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno _ profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych na terenie miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2021 15:39
Data weryfikacji:   15.01.2021 15:40
Data ostatniej zmiany:   15.01.2021 15:40 Rejestr zmian