Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2019


|249|
Spis informacji publicznych (249)
Zarządzenie Nr 250.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  10.01.2020 12:49
Data weryfikacji:   10.01.2020 12:50
Data ostatniej zmiany:   10.01.2020 12:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 249.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  10.01.2020 12:47
Data weryfikacji:   10.01.2020 12:48
Data ostatniej zmiany:   10.01.2020 12:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 248.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2019 14:04
Data weryfikacji:   30.12.2019 14:04
Data ostatniej zmiany:   30.12.2019 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 247.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2019 14:03
Data weryfikacji:   30.12.2019 14:03
Data ostatniej zmiany:   30.12.2019 14:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 246.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2020 roku skazania kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2019 13:52
Data weryfikacji:   30.12.2019 13:52
Data ostatniej zmiany:   30.12.2019 13:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 245.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2019 13:50
Data weryfikacji:   30.12.2019 13:50
Data ostatniej zmiany:   30.12.2019 13:50 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 244.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2019 11:05
Data weryfikacji:   23.12.2019 11:05
Data ostatniej zmiany:   23.12.2019 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 243.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.12.2019 15:45
Data weryfikacji:   23.12.2019 11:04
Data ostatniej zmiany:   23.12.2019 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2420050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.12.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2019 13:31
Data weryfikacji:   18.12.2019 13:32
Data ostatniej zmiany:   18.12.2019 13:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 241.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów , na rzecz których w 2020r. skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:11
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:14
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 240.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:10
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:10
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 239.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:08
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:09
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 238.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:07
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:08
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 237.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:05
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:06
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 236.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:04
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:05
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 235.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:03
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:04
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 234.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:01
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:02
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 233.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 14:00
Data weryfikacji:   17.12.2019 14:00
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 14:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 232.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:59
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:59
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 231.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:57
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:58
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 230.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:56
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:56
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 229.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:55
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:55
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 228.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:37
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:38
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 227.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 13:36
Data weryfikacji:   17.12.2019 13:37
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 13:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 226.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 10:41
Data weryfikacji:   17.12.2019 10:47
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 10:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 225.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 10:40
Data weryfikacji:   17.12.2019 10:41
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 10:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 224.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.11.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury zgłoszenia kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:48
Data weryfikacji:   27.11.2019 13:49
Data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 223.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.11.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 221.0050.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą Miasta Kłodzka , ulicami Dusznicką, Letnia i terenami rolniczymi.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:39
Data weryfikacji:   27.11.2019 13:48
Data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 222.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu -Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego miedzy obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.11.2019 14:45
Data weryfikacji:   26.11.2019 16:06
Data ostatniej zmiany:   26.11.2019 16:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 221.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu -Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego miedzy obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.11.2019 14:43
Data weryfikacji:   26.11.2019 16:06
Data ostatniej zmiany:   26.11.2019 16:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 220.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2019 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka zarządzonych na dzień 11 grudnia 2019r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.11.2019 14:42
Data weryfikacji:   25.11.2019 14:42
Data ostatniej zmiany:   25.11.2019 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 219.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:46
Data weryfikacji:   21.11.2019 14:26
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 14:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 218.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.11.2019 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:45
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:46
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 217.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy Społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:44
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:45
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 216.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:43
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:44
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 215.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:41
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:42
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 214.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:40
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:41
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 213.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 10:39
Data weryfikacji:   21.11.2019 10:40
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 10:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 212.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.11.2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolonym 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 09:46
Data weryfikacji:   18.11.2019 09:47
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 09:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 211.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.11.2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolonym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 09:45
Data weryfikacji:   18.11.2019 09:46
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 09:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 210.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 09:44
Data weryfikacji:   18.11.2019 09:45
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 09:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 209.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 09:43
Data weryfikacji:   18.11.2019 09:43
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 09:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 208.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu dotyczącego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 09:42
Data weryfikacji:   18.11.2019 09:43
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 09:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 207.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.11.2019 14:06
Data weryfikacji:   12.11.2019 14:07
Data ostatniej zmiany:   12.11.2019 14:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 206.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.11.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 15:53
Data weryfikacji:   08.11.2019 15:54
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 15:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 205.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:45
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:46
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 204.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.11.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Barbary Doroty Kality na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:44
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:45
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 203.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.11.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Karoliny Barbary Opalińskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:43
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:44
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 202.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.11.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:42
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:43
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 201.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:40
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:41
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 200.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 236.0050.2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kłodzko i jej jednostkach budżetowych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:39
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:40
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 199.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.11.2019r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:38
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:38
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 198.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.10. 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2019 13:36
Data weryfikacji:   08.11.2019 13:37
Data ostatniej zmiany:   08.11.2019 13:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 197.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2019 13:10
Data weryfikacji:   31.10.2019 13:11
Data ostatniej zmiany:   31.10.2019 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 196.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.10.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2019 13:08
Data weryfikacji:   31.10.2019 13:09
Data ostatniej zmiany:   31.10.2019 13:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 195.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.10.2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola nr 3 w Kłodzku zastępującego dyrektora placówki podczas jego nieobecności.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:33
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:34
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 194.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.10.2019r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Miejskiej Kłodzko za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:32
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:33
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 193.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.10.2019r. w sprawie zapewnienia realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu WK.WR.40.38.2019.316.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:31
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:31
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 192.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.10.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:30
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:30
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 191.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:28
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:29
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 190.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:27
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:28
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:28 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 189.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.10.2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:24
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:26
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 188.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.10.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 10:22
Data weryfikacji:   25.10.2019 10:23
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 10:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 187.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2019 09:39
Data weryfikacji:   25.10.2019 09:40
Data ostatniej zmiany:   25.10.2019 09:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 186.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.10.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 13:02
Data weryfikacji:   09.10.2019 13:02
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 185.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.10.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 13:00
Data weryfikacji:   09.10.2019 13:01
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 13:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 184.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 11:32
Data weryfikacji:   09.10.2019 11:33
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 11:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 183.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 11:30
Data weryfikacji:   09.10.2019 11:31
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 11:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 182.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 20019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 11:29
Data weryfikacji:   09.10.2019 11:30
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 11:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 181.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.09..2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 11:28
Data weryfikacji:   09.10.2019 11:29
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 11:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 180.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2019 11:26
Data weryfikacji:   09.10.2019 11:27
Data ostatniej zmiany:   09.10.2019 11:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 179.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia13.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.09.2019 09:03
Data weryfikacji:   19.09.2019 09:03
Data ostatniej zmiany:   19.09.2019 09:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 178.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.09.2019 09:01
Data weryfikacji:   19.09.2019 09:02
Data ostatniej zmiany:   19.09.2019 09:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 177.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.09.2019 09:01
Data weryfikacji:   19.09.2019 09:01
Data ostatniej zmiany:   19.09.2019 09:01 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 176.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.09.2019 08:59
Data weryfikacji:   19.09.2019 09:00
Data ostatniej zmiany:   19.09.2019 09:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 175.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  04.09.2019 13:10
Data weryfikacji:   04.09.2019 13:10
Data ostatniej zmiany:   04.09.2019 13:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 174.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  04.09.2019 13:06
Data weryfikacji:   04.09.2019 13:09
Data ostatniej zmiany:   04.09.2019 13:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 173.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  02.09.2019 15:24
Data weryfikacji:   02.09.2019 15:25
Data ostatniej zmiany:   02.09.2019 15:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 172.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2019 11:38
Data weryfikacji:   30.08.2019 11:39
Data ostatniej zmiany:   30.08.2019 11:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 171.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2019 11:37
Data weryfikacji:   30.08.2019 11:38
Data ostatniej zmiany:   30.08.2019 11:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 170.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2019 r. w sprawie sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2019 11:36
Data weryfikacji:   30.08.2019 11:36
Data ostatniej zmiany:   30.08.2019 11:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 169.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2019 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2019 10:02
Data weryfikacji:   30.08.2019 10:04
Data ostatniej zmiany:   30.08.2019 10:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 168.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób nieposiadających zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Kłodzko na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.08.2019 14:43
Data weryfikacji:   27.08.2019 14:44
Data ostatniej zmiany:   27.08.2019 14:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 167.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.08.2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.08.2019 09:27
Data weryfikacji:   27.08.2019 09:30
Data ostatniej zmiany:   27.08.2019 10:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 166.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.08.2019 14:43
Data weryfikacji:   23.08.2019 14:44
Data ostatniej zmiany:   23.08.2019 14:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 165.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.08.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.08.2019 14:42
Data weryfikacji:   23.08.2019 14:43
Data ostatniej zmiany:   23.08.2019 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 164.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.08.2019 14:41
Data weryfikacji:   23.08.2019 14:42
Data ostatniej zmiany:   23.08.2019 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 163.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.08..2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.08.2019 10:15
Data weryfikacji:   19.08.2019 10:16
Data ostatniej zmiany:   21.08.2019 11:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 162.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.08.2019 10:14
Data weryfikacji:   19.08.2019 10:15
Data ostatniej zmiany:   19.08.2019 10:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 161.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Jolanty Gęsikowskiej na stopień nauczyciela mianowanego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.08.2019 10:13
Data weryfikacji:   19.08.2019 10:14
Data ostatniej zmiany:   20.08.2019 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 160.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Agaty Porwińskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:15
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:16
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Anny Katarzyny Terleckiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:14
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:15
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Reginy Ptaszyńskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:13
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:14
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Pauliny Kornet na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:12
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:13
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 156.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Marty Bijaty na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:12
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:12
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 155.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Małgorzaty Wandy Pietruszkiewicz na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:11
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:11
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 154.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Alicji Replińskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:10
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:10
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 153.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenia na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:09
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:10
Data ostatniej zmiany:   21.08.2019 10:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 152.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Jolanty Iwony Gęsikowskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:08
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:09
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 151.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:05
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:08
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 150.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie za rok szkolny 2018/2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:04
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:04
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 149.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 16:02
Data weryfikacji:   13.08.2019 16:03
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:03 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 148.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.08..2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2019 15:59
Data weryfikacji:   13.08.2019 15:59
Data ostatniej zmiany:   13.08.2019 16:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 147.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:22
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:23
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 146.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:21
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:22
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 145.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:20
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:20
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 144.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:19
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:19
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 143.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:18
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:19
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 142.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:17
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:18
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 141.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 14:15
Data weryfikacji:   12.08.2019 14:17
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.08.2019 r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:33
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:33
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.08.2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych sprawa w zakresie administracji publicznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:32
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:32
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 138.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:31
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:31
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 137.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 137.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:29
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:30
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 136.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:28
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:29
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 135.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:25
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:26
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 134.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:24
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:25
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 133.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:21
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:22
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 132.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:20
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:21
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 131.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:19
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:20
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 130.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:18
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:19
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 129.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:17
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:18
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 128.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:16
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:17
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 127.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:15
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:16
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 126.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.08.2019 13:14
Data weryfikacji:   12.08.2019 13:15
Data ostatniej zmiany:   12.08.2019 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 125.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.08.2019 15:16
Data weryfikacji:   01.08.2019 15:17
Data ostatniej zmiany:   01.08.2019 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 124.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.07.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.07.2019 14:20
Data weryfikacji:   30.07.2019 14:21
Data ostatniej zmiany:   30.07.2019 14:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 123.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.07.2019 13:22
Data weryfikacji:   29.07.2019 13:23
Data ostatniej zmiany:   29.07.2019 13:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 122.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:21
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:21
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 121.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:20
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:20
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 120.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:16
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:19
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 119.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:15
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:16
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 118.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:14
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:15
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 117.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:13
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:14
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 116.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:12
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:13
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:13 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 115.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:08
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:11
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 114.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:07
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:07
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 113.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku. .
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:05
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:06
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:06 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 112.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 13:00
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:02
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 111.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:59
Data weryfikacji:   22.07.2019 13:00
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 13:00 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 110.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:58
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:58
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 109.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:57
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:57
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 108.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:56
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:56
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 107.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:54
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:55
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 106.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:53
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:54
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 105.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.07.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.07.2019 12:52
Data weryfikacji:   22.07.2019 12:53
Data ostatniej zmiany:   22.07.2019 12:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 104.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:55
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:56
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 103.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:54
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:55
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:55 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 102.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:53
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:55
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:55 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 101.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:52
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:54
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:54 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 100.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:49
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:53
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 99.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:48
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:53
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 98.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:46
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:53
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 97.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:45
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:52
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 96.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2019 08:43
Data weryfikacji:   09.07.2019 09:52
Data ostatniej zmiany:   09.07.2019 09:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 95.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2019 13:27
Data weryfikacji:   05.07.2019 13:41
Data ostatniej zmiany:   05.07.2019 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 94.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2019 13:26
Data weryfikacji:   05.07.2019 13:41
Data ostatniej zmiany:   05.07.2019 13:41 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 93.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2019 13:24
Data weryfikacji:   05.07.2019 13:40
Data ostatniej zmiany:   05.07.2019 13:40 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 92.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2019 13:23
Data weryfikacji:   05.07.2019 13:39
Data ostatniej zmiany:   05.07.2019 13:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 91.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2019 13:21
Data weryfikacji:   05.07.2019 13:38
Data ostatniej zmiany:   05.07.2019 13:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 90.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za I oraz II semestr roku szkolnego 2018/2019 w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.06.2019 12:07
Data weryfikacji:   25.06.2019 12:11
Data ostatniej zmiany:   25.06.2019 12:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 89.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału w prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2019 14:26
Data weryfikacji:   18.06.2019 14:27
Data ostatniej zmiany:   18.06.2019 14:27 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 88.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w spółce zakład Administracji Mieszkaniami gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2019 14:22
Data weryfikacji:   18.06.2019 14:23
Data ostatniej zmiany:   18.06.2019 14:23 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 87.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko spółka z ograniczona odpowiedzialności w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2019 14:07
Data weryfikacji:   18.06.2019 14:08
Data ostatniej zmiany:   18.06.2019 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 86.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2019 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku 2018/2019 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejska Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.06.2019 08:46
Data weryfikacji:   12.06.2019 08:47
Data ostatniej zmiany:   12.06.2019 08:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 85.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2019 13:44
Data weryfikacji:   10.06.2019 13:44
Data ostatniej zmiany:   10.06.2019 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 84.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.06.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2019 10:51
Data weryfikacji:   10.06.2019 10:52
Data ostatniej zmiany:   10.06.2019 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 83.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zamiennej do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2019 10:39
Data weryfikacji:   10.06.2019 10:40
Data ostatniej zmiany:   10.06.2019 10:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 82.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2019 10:34
Data weryfikacji:   10.06.2019 10:38
Data ostatniej zmiany:   10.06.2019 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 81.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 14:10
Data weryfikacji:   29.05.2019 14:11
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 14:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 80.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 14:09
Data weryfikacji:   29.05.2019 14:09
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 14:09 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 79.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 14:07
Data weryfikacji:   29.05.2019 14:08
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 14:08 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 78.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 14:06
Data weryfikacji:   29.05.2019 14:07
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 14:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 77.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 13:52
Data weryfikacji:   29.05.2019 13:52
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 76.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 13:32
Data weryfikacji:   29.05.2019 13:33
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 13:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 75.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 13:30
Data weryfikacji:   29.05.2019 13:31
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 13:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 74.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 13:14
Data weryfikacji:   29.05.2019 13:14
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 73.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 10:37
Data weryfikacji:   29.05.2019 10:38
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 72.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2019 10:35
Data weryfikacji:   29.05.2019 10:36
Data ostatniej zmiany:   29.05.2019 10:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 71.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2019 14:55
Data weryfikacji:   14.05.2019 14:55
Data ostatniej zmiany:   14.05.2019 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 70.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2019 14:54
Data weryfikacji:   14.05.2019 14:54
Data ostatniej zmiany:   14.05.2019 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 69.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2019 14:53
Data weryfikacji:   14.05.2019 14:53
Data ostatniej zmiany:   14.05.2019 14:53 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 68.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2019 14:51
Data weryfikacji:   14.05.2019 14:52
Data ostatniej zmiany:   14.05.2019 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 67.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2019 14:50
Data weryfikacji:   14.05.2019 14:51
Data ostatniej zmiany:   14.05.2019 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 66.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2019 15:22
Data weryfikacji:   07.05.2019 15:24
Data ostatniej zmiany:   07.05.2019 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 65.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2019 10:04
Data weryfikacji:   07.05.2019 10:05
Data ostatniej zmiany:   07.05.2019 10:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 64.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2019 15:21
Data weryfikacji:   06.05.2019 15:22
Data ostatniej zmiany:   06.05.2019 15:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 63.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2019 15:20
Data weryfikacji:   06.05.2019 15:21
Data ostatniej zmiany:   06.05.2019 15:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 62.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  30.04.2019 14:42
Data weryfikacji:   30.04.2019 14:43
Data ostatniej zmiany:   30.04.2019 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 61.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2019 09:11
Data weryfikacji:   29.04.2019 09:12
Data ostatniej zmiany:   29.04.2019 09:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 60.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2019 09:11
Data weryfikacji:   29.04.2019 09:11
Data ostatniej zmiany:   29.04.2019 09:11 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 59.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.04.2019 09:09
Data weryfikacji:   29.04.2019 09:10
Data ostatniej zmiany:   29.04.2019 09:10 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 58.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.04.2019 11:33
Data weryfikacji:   25.04.2019 11:33
Data ostatniej zmiany:   25.04.2019 11:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 57.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.04.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.04.2019 11:31
Data weryfikacji:   25.04.2019 11:32
Data ostatniej zmiany:   25.04.2019 11:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 56.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, ul. Jana Pawła II nr 4.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2019 10:35
Data weryfikacji:   15.04.2019 10:35
Data ostatniej zmiany:   15.04.2019 10:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 55.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2019 10:33
Data weryfikacji:   15.04.2019 10:34
Data ostatniej zmiany:   15.04.2019 10:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 54.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.04.2019
Data wprowadzenia do BIP:  04.04.2019 15:17
Data weryfikacji:   04.04.2019 15:18
Data ostatniej zmiany:   04.04.2019 15:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 53.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.032019 r. w sprawie sporządzenia rocznego w wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2019 08:37
Data weryfikacji:   29.03.2019 08:38
Data ostatniej zmiany:   29.03.2019 08:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 52.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2019 08:36
Data weryfikacji:   29.03.2019 08:37
Data ostatniej zmiany:   29.03.2019 08:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 51.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2019 08:52
Data weryfikacji:   28.03.2019 08:54
Data ostatniej zmiany:   28.03.2019 08:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 50.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  26.03.2019 09:47
Data weryfikacji:   26.03.2019 09:47
Data ostatniej zmiany:   26.03.2019 09:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 49.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  26.03.2019 09:44
Data weryfikacji:   26.03.2019 09:46
Data ostatniej zmiany:   26.03.2019 09:46 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 48.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.03.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zatwierdzenia jej Regulaminu.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2019 14:32
Data weryfikacji:   19.03.2019 14:33
Data ostatniej zmiany:   19.03.2019 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 47.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2019 14:30
Data weryfikacji:   19.03.2019 14:31
Data ostatniej zmiany:   19.03.2019 14:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 46.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.03.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  15.03.2019 11:38
Data weryfikacji:   15.03.2019 11:39
Data ostatniej zmiany:   15.03.2019 11:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 45.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 11:35
Data weryfikacji:   14.03.2019 11:40
Data ostatniej zmiany:   14.03.2019 11:40 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 44.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego systemu ostrzegania i alarmowania na ternie miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 11:32
Data weryfikacji:   14.03.2019 11:32
Data ostatniej zmiany:   14.03.2019 11:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 43.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.03.2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2019 12:25
Data weryfikacji:   08.03.2019 12:26
Data ostatniej zmiany:   08.03.2019 12:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 42.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02..2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2019 11:39
Data weryfikacji:   07.03.2019 11:39
Data ostatniej zmiany:   07.03.2019 12:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 41.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:58
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:59
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 40.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:57
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:58
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 39.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:56
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:57
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:57 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 38.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:55
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:56
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:56 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 37.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:54
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:55
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 36.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:52
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:54
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 35.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:51
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:52
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 14:49
Data weryfikacji:   27.02.2019 14:51
Data ostatniej zmiany:   27.02.2019 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.02.2019 13:57
Data weryfikacji:   25.02.2019 13:58
Data ostatniej zmiany:   25.02.2019 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 32.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.02.2019 11:06
Data weryfikacji:   20.02.2019 11:07
Data ostatniej zmiany:   20.02.2019 11:07 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 31.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.02.2019 11:05
Data weryfikacji:   20.02.2019 11:05
Data ostatniej zmiany:   20.02.2019 11:05 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 30.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.02.2019 11:03
Data weryfikacji:   20.02.2019 11:04
Data ostatniej zmiany:   20.02.2019 11:04 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 29.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2019 10:11
Data weryfikacji:   12.02.2019 10:12
Data ostatniej zmiany:   12.02.2019 10:12 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 28.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:27
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:22
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 27.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:26
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:22
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 26.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:25
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:22
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 25.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:24
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:21
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:21 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 24.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:23
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:20
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 23.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:22
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:19
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 22.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:20
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:18
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 21.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:17
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:18
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:18 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 20.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:16
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:17
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 19.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:16
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:16
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 18.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w rybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2019 10:14
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:15
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 17.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania Informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2019 08:02
Data weryfikacji:   06.02.2019 08:14
Data ostatniej zmiany:   06.02.2019 08:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 16.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.01.2019r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.01.2019 12:36
Data weryfikacji:   29.01.2019 12:37
Data ostatniej zmiany:   30.01.2019 08:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 15.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.01.2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa odkupu i prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości zabudowanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.01.2019 10:35
Data weryfikacji:   23.01.2019 10:36
Data ostatniej zmiany:   23.01.2019 10:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 14.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.01.2019 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za I Semestr roku szkolnego 2018/2019 pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę Miejska Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2019 11:49
Data weryfikacji:   21.01.2019 11:49
Data ostatniej zmiany:   21.01.2019 11:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 13.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 10:50
Data weryfikacji:   18.01.2019 10:51
Data ostatniej zmiany:   18.01.2019 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 12.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 10:49
Data weryfikacji:   18.01.2019 10:49
Data ostatniej zmiany:   18.01.2019 10:49 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 10:48
Data weryfikacji:   18.01.2019 10:48
Data ostatniej zmiany:   18.01.2019 10:48 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 10:47
Data weryfikacji:   18.01.2019 10:47
Data ostatniej zmiany:   18.01.2019 10:47 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:18
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:18
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:17
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:17
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:17 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:16
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:16
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2019 r. w sprawie wyodrębnienia dwóch lokali mieszkalnych z nieruchomości ul. Wojska Polskiego 14
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:15
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:16
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:16 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 5.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.01.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:14
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:15
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.012019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 15:13
Data weryfikacji:   11.01.2019 15:14
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 15:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.01.2019 13:31
Data weryfikacji:   09.01.2019 13:31
Data ostatniej zmiany:   09.01.2019 13:31 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.01.2019 13:28
Data weryfikacji:   09.01.2019 13:30
Data ostatniej zmiany:   09.01.2019 13:30 Rejestr zmian