Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Informacje, Wytyczne PKW,Wzory dokumentów


|6|
Spis informacji publicznych (6)
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.03.2019 13:43
Data weryfikacji:   21.03.2019 13:43
Data ostatniej zmiany:   21.03.2019 13:43 Rejestr zmian
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydenów miast
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 12:33
Data weryfikacji:   24.08.2018 12:34
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 12:34 Rejestr zmian
Informacja PKW o warunkach udziłu obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 12:23
Data weryfikacji:   24.08.2018 12:23
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 12:23 Rejestr zmian
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 12:14
Data weryfikacji:   24.08.2018 12:18
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 12:18 Rejestr zmian
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 12:06
Data weryfikacji:   24.08.2018 12:07
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 12:07 Rejestr zmian
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia w wyborach do ogranów jednostek samorządu terytorialnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 12:00
Data weryfikacji:   24.08.2018 12:02
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 12:02 Rejestr zmian