Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Rozwoju Miasta


|4|
Spis informacji publicznych (4)
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA BURMISTRZA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO OSTATECZNĄ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Przewłocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  22.04.2016 10:16
Data weryfikacji:   28.11.2017 10:14
Data ostatniej zmiany:   28.11.2017 10:14 Rejestr zmian
USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  22.04.2016 09:45
Data weryfikacji:   28.11.2017 10:13
Data ostatniej zmiany:   28.11.2017 10:13 Rejestr zmian
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Przewłocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  22.04.2016 10:02
Data weryfikacji:   28.11.2017 10:12
Data ostatniej zmiany:   28.11.2017 10:12 Rejestr zmian
USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  22.04.2016 09:54
Data weryfikacji:   22.04.2016 09:58
Data ostatniej zmiany:   22.04.2016 09:58 Rejestr zmian