Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


|11|
Spis informacji publicznych (11)
Zarządzenie Nr 2.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Kościuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 10:20
Data weryfikacji:   08.01.2024 10:21
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 10:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 1.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Kościuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2024 10:14
Data weryfikacji:   08.01.2024 10:14
Data ostatniej zmiany:   08.01.2024 10:18 Rejestr zmian
Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Włodarczyk- Wolska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2023 14:14
Data weryfikacji:   18.05.2023 09:48
Data ostatniej zmiany:   18.05.2023 09:48 Rejestr zmian
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Kościuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.03.2016
Data wprowadzenia do BIP:  17.03.2016 10:36
Data weryfikacji:   22.02.2022 13:13
Data ostatniej zmiany:   22.02.2022 13:13 Rejestr zmian
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Kościuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  13.11.2018 15:08
Data weryfikacji:   21.02.2022 14:34
Data ostatniej zmiany:   21.02.2022 14:35 Rejestr zmian
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.11.2016
Data wprowadzenia do BIP:  08.11.2016 08:50
Data weryfikacji:   26.01.2022 13:04
Data ostatniej zmiany:   26.01.2022 13:04 Rejestr zmian
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.09.2017
Data wprowadzenia do BIP:  08.09.2017 09:28
Data weryfikacji:   26.01.2022 10:35
Data ostatniej zmiany:   07.06.2022 10:37 Rejestr zmian
Wniosek w sprawie dowozu uczniów do szkoł
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Włodarczyk- Wolska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2018 15:52
Data weryfikacji:   26.01.2022 09:41
Data ostatniej zmiany:   26.01.2022 11:09 Rejestr zmian
Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2017 14:22
Data weryfikacji:   11.05.2021 13:16
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 11:16 Rejestr zmian
Stypendia Burmistrza Miasta Kłodzka za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.02.2020
Data wprowadzenia do BIP:  25.02.2020 10:06
Data weryfikacji:   25.02.2020 10:10
Data ostatniej zmiany:   25.02.2020 10:10 Rejestr zmian
Uzyskanie zezwolenia na imprezy masowe
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.08.2017
Data wprowadzenia do BIP:  02.08.2017 10:27
Data weryfikacji:   28.11.2017 09:36
Data ostatniej zmiany:   28.11.2017 09:36 Rejestr zmian