Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Gospodarowanie odpadami komunalnymi


|12|
Spis informacji publicznych (12)
WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA I OPON Z GOSPODARSTW ROLNYCH
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 14:34
Data weryfikacji:   02.02.2023 14:34
Data ostatniej zmiany:   15.05.2023 14:38 Rejestr zmian
Informacja o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2022 11:12
Data weryfikacji:   01.03.2022 11:13
Data ostatniej zmiany:   01.03.2022 11:13 Rejestr zmian
Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w 2019 i 2020 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2022 11:10
Data weryfikacji:   01.03.2022 11:10
Data ostatniej zmiany:   16.05.2023 10:56 Rejestr zmian
KŁODZKO - BIO - WIELKOGABARYTOWE WIELOLOKALOWE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 08:20
Data weryfikacji:   28.12.2021 08:54
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 12:18 Rejestr zmian
KŁODZKO - SELEKTYWNA JEDNORODZINNA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 08:22
Data weryfikacji:   28.12.2021 08:53
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 12:21 Rejestr zmian
KŁODZKO - SELEKTYWNA WIELOLOKALOWA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 08:24
Data weryfikacji:   28.12.2021 08:53
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 12:19 Rejestr zmian
KŁODZKO - ZMIESZANE JEDNORODZINNNA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 08:26
Data weryfikacji:   28.12.2021 08:52
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 12:23 Rejestr zmian
KŁODZKO - ZMIESZANE WIELOLOKALOWA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  28.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 08:27
Data weryfikacji:   28.12.2021 08:51
Data ostatniej zmiany:   20.12.2023 12:23 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE O FIRMIE ODBIERAJĄCEJ ODPADY Z TERENU KŁODZKA ORAZ PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 14:52
Data weryfikacji:   01.02.2021 12:46
Data ostatniej zmiany:   03.01.2023 14:37 Rejestr zmian
Akty prawne (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  16.12.2015 13:11
Data weryfikacji:   15.01.2021 08:28
Data ostatniej zmiany:   21.09.2023 11:35 Rejestr zmian
JAK W KŁODZKU SEGREGOWAĆ ODPADY
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Izabela Michalak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  22.10.2018 10:44
Data weryfikacji:   22.10.2018 12:00
Data ostatniej zmiany:   03.02.2023 15:25 Rejestr zmian
EcoHarmonogram w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Izabela Michalak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  22.10.2018 10:45
Data weryfikacji:   22.10.2018 11:56
Data ostatniej zmiany:   22.10.2018 11:56 Rejestr zmian