Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Oświadczenia majątkowe -Urząd


|14|
Spis informacji publicznych (14)
Sebastian Nowak
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.07.2023 14:32
Data weryfikacji:   25.07.2023 14:37
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:18 Rejestr zmian

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

Renata Idzik
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2021 12:39
Data weryfikacji:   24.06.2021 12:39
Data ostatniej zmiany:   27.07.2022 11:57 Rejestr zmian

Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Krzysztof Oktawiec
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.09.2019 14:45
Data weryfikacji:   05.09.2019 14:46
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:20 Rejestr zmian

Sekretraz Gminy Miejskiej Kłodzko

Dariusz Kurek
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 13:17
Data weryfikacji:   24.07.2018 13:17
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:20 Rejestr zmian

Główny specjalista w Wydziale Podatków i Opłat

Ewelina Kacprzycka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2017
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2017 12:50
Data weryfikacji:   03.08.2017 12:53
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:24 Rejestr zmian

Główny Specjalista Koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Weronika Barańska - Grabowska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2017
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2017 12:57
Data weryfikacji:   19.07.2017 13:19
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:25 Rejestr zmian

Kierowik Wydziału Iżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Bogumiła Bahranowska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.07.2017
Data wprowadzenia do BIP:  19.07.2017 12:33
Data weryfikacji:   19.07.2017 12:49
Data ostatniej zmiany:   15.03.2024 14:28 Rejestr zmian

Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

Elżbieta Kosicka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 14:52
Data weryfikacji:   16.06.2016 14:53
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:26 Rejestr zmian

Referat Podatków i Opłat - kierownik

Joanna Kozak
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 14:47
Data weryfikacji:   16.06.2016 14:48
Data ostatniej zmiany:   13.08.2020 11:27 Rejestr zmian

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - dyrektor

Michał Kołt
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 13:58
Data weryfikacji:   16.06.2016 13:58
Data ostatniej zmiany:   04.06.2019 09:01 Rejestr zmian

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Wsólnot Mieszkaniowych

Srokowska-Chmiel Wioletta
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 13:34
Data weryfikacji:   16.06.2016 13:52
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:27 Rejestr zmian

Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko

Urszula Ślęzak - Markiewicz
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 13:50
Data weryfikacji:   16.06.2016 13:51
Data ostatniej zmiany:   04.06.2019 09:07 Rejestr zmian

Sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko

Wiesław Tracz
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  16.06.2016 13:44
Data weryfikacji:   16.06.2016 13:45
Data ostatniej zmiany:   12.06.2024 13:27 Rejestr zmian

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.05.2016
Data wprowadzenia do BIP:  25.05.2016 15:26
Data weryfikacji:   25.05.2016 15:27
Data ostatniej zmiany:   25.08.2023 13:31 Rejestr zmian

Burmistrz Miasta Kłodzka