Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Skargi i wnioski Analiza skarg i wniosków

Kategoria menu:Skargi i wnioski

Analiza skarg i wniosków

Treść informacji

Podstawa prawna:

1.    Rozporządzenie Rady Ministrów – z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46 z 2002.01.22).

2.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j.
z 2023.04.25).

·       Załatwianie spraw – Art. 35 i Art. 36

·       Przyjmowanie skarg i wniosków - Art. 221-259 (skargi, wnioski, nadzór i kontrola) – Dział VIII

W sprawie postępowania ze skargami i wnioskami w Urzędzie Miasta w Kłodzku reguluje:

·     Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.03.2011 w sprawie przyjmowania skarg i wniosków od mieszkańców Miasta Kłodzka

·      Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.08.2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku.

Forma załatwienia spraw:

Burmistrz Miasta i jego zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek.

Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Miasta ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonych przez tut. Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej.

Termin załatwienia spraw:

 ·           Zgodnie z Art. 35 KPA – skargi i wnioski rozpatrywane bezzwłocznie. Termin udzielenia odpowiedzi – 1 miesiąc (jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Analiza skarg i wniosków za  I półrocze 2023 r.

Ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 4 skargi

Z czego załatwionych:

 1.  Skarga zasadna - 0
 2.  Skarga bezzasadna – 3
 3.  Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0
 4.  Skarga w toku - 1
 5.  Wnioski - 0
 6.  Skarga wycofana - 0

Skargi i wnioski dotyczące:

 1. Terminowości załatwienia spraw - 0
 2. Lokali mieszkalnych – 0
 3. Inne 4

Analiza skarg i wniosków za  rok 2022 r.

Ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 4 skargi

Z czego załatwionych:

 1.  Skarga zasadna - 0
 2.  Skarga bezzasadna – 4
 3.  Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0
 4.  Skarga w toku - 0
 5.  Wnioski - 0
 6.  Skarga wycofana - 0

Skargi i wnioski dotyczące:

 1. Terminowości załatwienia spraw - 1
 2. Lokali mieszkalnych – 0
 3. Inne 3

Analiza skarg i wniosków za  rok 2021 r.

Ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 3 skargi

Z czego załatwionych:

 1.  Skarga zasadna - 0
 2.  Skarga bezzasadna – 3
 3.  Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0
 4.  Skarga w toku - 0
 5.  Wnioski - 0
 6.  Skarga wycofana - 0

Skargi i wnioski dotyczące:

 1. Terminowości załatwienia spraw - 0
 2. Lokali mieszkalnych – 0
 3. Inne 3

 

Analiza skarg i wniosków za rok 2020

 Ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 10 skarg

 Z czego załatwionych:


 1.  Skarga zasadna - 0
 2.  Skarga bezzasadna – 9
 3.  Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0
 4.  Skarga w toku - 0
 5.  Wnioski - 0
 6.  Skarga wycofana - 1


Skargi i wnioski dotyczące:


 1. Terminowości załatwienia spraw - 0
 2. Lokali mieszkalnych – 0
 3. Inne 10


Analiza skarg i wniosków za rok 2019

W ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 3 skargi 

 

Z czego załatwionych:

 1. skarga zasadna - 0
 2. skarga bezzasadna – 2
 3. skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 1
 4. skarga w toku - 0
 5. wnioski -0

 

Skargi i wnioski dotyczące:

• terminowości załatwienia spraw - 0

• lokali mieszkalnych – 0

• inne 3

 

Analiza skarg i wniosków za rok 2018

W ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 7 skarg 

 

Z czego załatwionych:

• skarga zasadna - 0

• skarga bezzasadna – 7

• skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0

• skarga w toku - 0

• wnioski -0

 

Skargi i wnioski dotyczące:

• terminowości załatwienia spraw - 0

• lokali mieszkalnych – 2

• inne 5

 

Analiza skarg i wniosków za rok 2017

 W ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 6 skarga i 1 wniosek

 
Z czego załatwionych:
• skarga zasadna - 0
• skarga bezzasadna – 6
• skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 0
• skarga wycofana -0
• wnioski - 1
 
 
Skargi i wnioski dotyczące:
• terminowości załatwienia spraw - 0
• lokali mieszkalnych – 0• inne 6

Analiza skarg i wniosków za 2016r.

 W ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 12 skarg i 2 wnioski

 
Z czego załatwionych:
• skarga zasadna - 2
• skarga bezzasadna – 9
• skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 1
• skarga wycofana -0
• wnioski - 2
 
 
Skargi i wnioski dotyczące:
• terminowości załatwienia spraw - 0
• lokali mieszkalnych – 1
• inne 12

 Analiza skarg i wniosków za 2015r.

 W ogółem wpłynęło do tut. Urzędu Miasta - 9 skarg

 
Z czego załatwionych:
• skarga zasadna - 3
• skarga bezzasadna – 4
• skarga pozostawiona bez rozpatrzenia - 2
• skarga wycofana -0
 
Skargi dotyczące:
• terminowości załatwienia spraw - 2
• lokali mieszkalnych – 0
• inne 7
Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Okołów
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 14:55
Data weryfikacji:   11.10.2021 15:03
Data ostatniej zmiany:   20.07.2023 14:27 Rejestr zmian