Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2024 Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.06.2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2024

Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.06.2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Funkcjonowania "Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości"

Treść informacji

Treść informacji

Pieczęć nagłówkowa Burmistrz Miasta Kłodzka

Zarządzenie nr 37/2024

Burmistrza Miasta Kłodzka

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany załącznika Regulaminu Funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”  

 na podstawie art. 30 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U tj. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 paragraf 1

 Wprowadzam zmianę Załącznika nr 2 do Regulamin Funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 paragraf 2

Traci moc Zarządzenie nr 20/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka dnia 09.04.2024 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania „Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

paragraf 3

Niniejsze Zarządzenie nie narusza innych przepisów regulujących zasady gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Kłodzko

 

paragraf 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Kłodzku

 paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Pieczątka imienna z podpisem Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Rozwoju Miasta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:45
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:07
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:07 Rejestr zmian