Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Proponowany porządek obrad sesji Rady Miejskiej Rada Miejska w Kłodzku podczas III sesji w dniu 27 czerwca 2024 r. przeprowadzi debatę nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko, który został przedłożony przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Kategoria menu:Proponowany porządek obrad sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Kłodzku podczas III sesji w dniu 27 czerwca 2024 r. przeprowadzi debatę nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko, który został przedłożony przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Treść informacji

INFORMACJA

 Rada Miejska w Kłodzku podczas III sesji w dniu 27 czerwca 2024 r. przeprowadzi debatę nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko, który został przedłożony przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie, poparte przez co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można składać od 01 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku pl. B.Chrobrego 1. 

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.609) 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 10:57
Data weryfikacji:   31.05.2024 10:58
Data ostatniej zmiany:   04.06.2024 10:13 Rejestr zmian