Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy dot. ul. R. Traugutta 2/2, dz. nr 27/2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy dot. ul. R. Traugutta 2/2, dz. nr 27/2

Treść informacji

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 114.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Przedmiot sprzedaży

i położenie

nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w Kłodzku w budynku przy
ul. Romualda Traugutta 2

Oznaczenie

Nieruchomości wg KW i EGiB

dz. nr 27/2 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0213 ha

Księga wieczysta nieruchomości lokalowej – niewyodrębniona,

Księga wieczysta nieruchomości gruntowej – SW1K/00061571/7

 

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do

 sprzedaży

Powierzchnia lokalu mieszkalnego – 53,89 m²

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych:

1) pomieszczenie gospodarcze – 2,40 m²

2) piwnica – 3,18 m²;

Łączna powierzchnia lokalu – 59,47 m²

Udział w częściach wspólnych nieruchomości – 106/1 000 cz.

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: A 21 MW/U – teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

Budynek ul. Romualda Traugutta 2 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 675 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny o powierzchni 53,89 m² składający się z: pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z WC oraz dwóch pomieszczeń przynależnych: pomieszczenia gospodarczego – 2,40 m² i piwnicy – 3,18 m²; zlokalizowany jest na 1 piętrze w budynku znajdującym się w zabudowie zwartej,
o 4 kondygnacjach z podpiwniczeniem.

Obciążenia
i zobowiązania

Nieruchomość jest obciążona umową najmu na czas nieoznaczony od dnia 15.03.2005 r.

Forma oddania

nieruchomości

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Cena nieruchomości:

245 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.)

 

 Termin wywieszenia: od 14.05.2024 r. do 04.06.2024 r.

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 25.06.2024 r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. nr 74 865 46 63.

 Podpisał Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka Wiesław Tracz

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.05.2024 13:15
Data weryfikacji:   14.05.2024 13:16
Data ostatniej zmiany:   14.05.2024 13:16 Rejestr zmian