Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2022 ROK, obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2022 ROK, obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

Treść informacji

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2022 ROK, obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

1.Zaplanowane wydatki bieżące ustalone w budżecie gminy na rok 2022, ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – 9 588 876,00

2. Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022 wydatki CUW ponoszone na obsługę przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę – 80500,16

3. Zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w budżecie gminy na rok 2022, stanowiące dochody budżetu gminy – 1017500,00

4. Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach – 1 005 793,87

5. Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach – 0,00.

6. 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2021 roku – 592

6.2. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe w przedszkolach publicznych, wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2021 roku – 24,00.

7. (6.1-6.2) – 568,00

8. Roczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym (1+2-(3+4+5)/7) – 13461,41

9. Miesięczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym  (8:12 miesięcy) – 1121,78

10. Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym (9x75%) – 841,34

Dokument podpisał Wiesław Tracz


Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  30.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.06.2022 13:58
Data weryfikacji:   30.06.2022 14:01
Data ostatniej zmiany:   30.06.2022 14:01 Rejestr zmian