Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

Kategoria menu:

Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

Opis informacji

Do Zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień należą w szczególności:
1) koordynacja i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) przyjmowanie i merytoryczne załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających;
3) sporządzanie programów i haromonogramów dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom;
4) koordynacja realizacji programów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom;
5) sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji budżetu w zakresie realizowanych zadań;
6) ogłoszenie i prowadzenie konkursu ofert na wykonywanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu;
7) sporządzanie i rozliczanie umów finansowych w zakresie przyjętych do realizacji programów;
8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
9) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminie na wykonanie zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień;
10) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień.
2. Nadzór nad pełnomocnikiem sprawuje burmistrz. 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 14:38
Data weryfikacji:   25.04.2023 09:38
Data ostatniej zmiany:   25.04.2023 09:38 Rejestr zmian