Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą Pzp.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zamówienia Publiczne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.07.2024 14:23
Data weryfikacji:   15.07.2024 14:24
Data ostatniej zmiany:   15.07.2024 14:24 Rejestr zmian
10. Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Gredys
Autor ostatniej poprawki:   Marta Gredys
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Gredys
Data wytworzenia informacji:  15.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  15.07.2024 12:32
Data weryfikacji:   15.07.2024 12:33
Data ostatniej zmiany:   15.07.2024 12:33 Rejestr zmian

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025,  prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023. poz. 1605 ze zm.).

Link do Platformy e-Zamówienia oraz dokumentów dot. postępowania dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cbf4105-4b76-4c7b-a86f-1786189dfdd1

sygnatura nr ZP.271.10.2024.MG

Zarządzenie Nr 161.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie upoważnienia do realizacji Programu osłonowego Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024 w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 11:34
Data weryfikacji:   12.07.2024 11:38
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 11:38 Rejestr zmian
Zarządzenie 160.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 11:29
Data weryfikacji:   12.07.2024 11:37
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 11:37 Rejestr zmian
P r o t o k ó ł nr III/2024 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 27.06.2024 r. w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 08:53
Data weryfikacji:   12.07.2024 10:20
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 10:20 Rejestr zmian
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU dot. ul. Bohaterów Getta 24
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 08:19
Data weryfikacji:   12.07.2024 08:23
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 08:23 Rejestr zmian
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU dot. ul. Wojciecha Korfantego 4
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2024 08:11
Data weryfikacji:   12.07.2024 08:22
Data ostatniej zmiany:   12.07.2024 08:22 Rejestr zmian
Uchwała nr 9/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SIM Sudety Sp. z o.o. oraz UZASADNIENIE dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM Sudety Sp. z o.o.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   SIM Sudety Sp. z o.o.
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  11.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  11.07.2024 11:14
Data weryfikacji:   11.07.2024 11:18
Data ostatniej zmiany:   11.07.2024 11:18 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Leśnej 7
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2024 08:42
Data weryfikacji:   10.07.2024 08:49
Data ostatniej zmiany:   10.07.2024 08:49 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 15A, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 26
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 10:38
Data weryfikacji:   09.07.2024 10:43
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 10:44 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 9, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wandy 3
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 10:34
Data weryfikacji:   09.07.2024 10:41
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 10:41 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 18
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 10:24
Data weryfikacji:   09.07.2024 10:40
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 10:40 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 09:43
Data weryfikacji:   09.07.2024 09:56
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 09:56 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budżetowo Finansowym w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 09:41
Data weryfikacji:   09.07.2024 09:55
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 09:55 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiktoria Bańka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2024 09:38
Data weryfikacji:   09.07.2024 09:54
Data ostatniej zmiany:   09.07.2024 09:54 Rejestr zmian
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PN. OBÓZ I ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO SPORTOWE. LATO Z KOSZYKÓWKĄ 2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  08.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  08.07.2024 08:50
Data weryfikacji:   08.07.2024 08:53
Data ostatniej zmiany:   08.07.2024 08:53 Rejestr zmian
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ PN. WAKACJE Z GRAMI ZESPOŁOWYMI I ZABAWAMI
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 14:48
Data weryfikacji:   05.07.2024 14:52
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 14:52 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:29
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:34
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:25
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:33
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2024 12:21
Data weryfikacji:   05.07.2024 12:32
Data ostatniej zmiany:   05.07.2024 12:32 Rejestr zmian