Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres trzech lat


|2|
Spis informacji publicznych (2)
Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2023 12:09
Data weryfikacji:   21.06.2023 12:45
Data ostatniej zmiany:   21.06.2023 13:17 Rejestr zmian

na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na okres 3 lat 

„Taryfa wchodzi w życie po 7 dniach od ogłoszenia na Bip-ie PGW Wody Polskie”

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  24.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2021 11:29
Data weryfikacji:   24.08.2021 11:30
Data ostatniej zmiany:   24.08.2021 11:30 Rejestr zmian

na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko na okres 3 lat