Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Ogłoszenia i komunikaty


|298|
Spis informacji publicznych (298)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2024 09:21
Data weryfikacji:   24.06.2024 09:22
Data ostatniej zmiany:   24.06.2024 09:22 Rejestr zmian

dot. pisma WI.6220.4.16.2024.KK

pn.: „Budowa nowego wodociągu tranzytowego, doprowadzającego wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody przy ul. Korczaka w Kłodzku"

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.05.2024 13:37
Data weryfikacji:   28.05.2024 13:38
Data ostatniej zmiany:   28.05.2024 13:39 Rejestr zmian

dot. pisma VN.ZUZ.4210.63.2024.TD

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2024 08:25
Data weryfikacji:   23.05.2024 08:27
Data ostatniej zmiany:   23.05.2024 08:27 Rejestr zmian

dot. pisma WI.6220.4.12.2024.KK

„Budowa nowego wodociągu tranzytowego, doprowadzającego wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody przy ul. Korczaka w Kłodzku”

Wezwenie do uzupełnienia karty informacji o przedsięwzięciu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.04.2024 11:35
Data weryfikacji:   23.04.2024 11:36
Data ostatniej zmiany:   23.04.2024 11:36 Rejestr zmian

Pismo WI.6220.4.10.2024.KK z dnia 22.04.2024r.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.04.2024 08:55
Data weryfikacji:   16.04.2024 08:55
Data ostatniej zmiany:   16.04.2024 08:56 Rejestr zmian

Obwieszczenie z dnia 15.04.2024 

WI.6220.2.16.2024.KK

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  11.04.2024 09:28
Data weryfikacji:   11.04.2024 09:30
Data ostatniej zmiany:   11.04.2024 09:31 Rejestr zmian

Wezwanie nr. WI.6220.4.8.2024.KK z dnia 08.04.2024

Konsulatacje społeczne projektu uchwały Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.04.2024 10:43
Data weryfikacji:   04.04.2024 10:47
Data ostatniej zmiany:   04.04.2024 10:48 Rejestr zmian
Wystąpienie o opinie do RDOŚ we Wrocławiu Wód Polskich, PSSE w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2024 09:40
Data weryfikacji:   27.03.2024 09:57
Data ostatniej zmiany:   27.03.2024 09:57 Rejestr zmian

dot. pisma

  1. Pisma z dnia 22.03.2024 r. znak: WI.6220.4.3.2024.KK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
  2. Pisma z dnia 22.03.2024 r. znak: WI.6220.4.5.2024.KK do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie;
  3. Pisma z dnia 22.03.2024 r. znak: WI.6220.4.6.2024.KK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.

Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przesięwzięcia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2024 12:26
Data weryfikacji:   20.03.2024 12:27
Data ostatniej zmiany:   20.03.2024 12:27 Rejestr zmian

dot. pisma WI.6220.1.13.2024.KK z 20.03.2024r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Marszakowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  19.03.2024 10:02
Data weryfikacji:   19.03.2024 10:03
Data ostatniej zmiany:   19.03.2024 10:03 Rejestr zmian

dot. pisma DOS-I-I.721.19.2023.SN

w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.03.2024 10:19
Data weryfikacji:   18.03.2024 12:39
Data ostatniej zmiany:   18.03.2024 12:39 Rejestr zmian

dot. pisma WI.6220.4.2024.KK

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kłodzka o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych do budowy infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2024 14:58
Data weryfikacji:   13.03.2024 14:59
Data ostatniej zmiany:   13.03.2024 14:59 Rejestr zmian
Zawiadamie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i rozbudowa hali produkcyjno_magazynowej wraz z częścią socjalną, pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu działka nr 29 oraz część działki nr 11/7 i nr 12/3 AM_29 obręb 0002 Leszczyna, miasto Kłodzko"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  13.03.2024 12:36
Data weryfikacji:   13.03.2024 12:38
Data ostatniej zmiany:   13.03.2024 12:38 Rejestr zmian
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez labolatorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2024 09:03
Data weryfikacji:   04.03.2024 09:03
Data ostatniej zmiany:   04.03.2024 09:03 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2024 08:48
Data weryfikacji:   27.02.2024 08:49
Data ostatniej zmiany:   27.02.2024 08:49 Rejestr zmian

dotyczy pisma VN.ZUZ.4210.25.2024.AS   skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.02.2024 09:35
Data weryfikacji:   26.02.2024 09:36
Data ostatniej zmiany:   26.02.2024 09:36 Rejestr zmian

dotyczy pisma VN.ZUZ.4210.30.2024.AS   skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  30.01.2024 09:11
Data weryfikacji:   30.01.2024 09:12
Data ostatniej zmiany:   30.01.2024 09:12 Rejestr zmian

dot. pisma WI.6220.1.2.2024.KK

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  30.01.2024 08:41
Data weryfikacji:   30.01.2024 08:41
Data ostatniej zmiany:   30.01.2024 08:41 Rejestr zmian

dotyczy pisma VN.ZUZ.4210.3.2024.KK skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Woźniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  24.01.2024 09:27
Data weryfikacji:   24.01.2024 09:29
Data ostatniej zmiany:   24.01.2024 09:29 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2024 09:07
Data weryfikacji:   12.01.2024 09:08
Data ostatniej zmiany:   12.01.2024 09:08 Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyników drugiego naboru wniosków gmin o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na udzielenie dotacji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2024 13:20
Data weryfikacji:   04.01.2024 13:22
Data ostatniej zmiany:   04.01.2024 13:22 Rejestr zmian
Burmistrz Szczytnej zawiadamia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przdsięwzięcia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Miasta i Gminy Szczytna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  02.01.2024 09:21
Data weryfikacji:   02.01.2024 09:22
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 09:22 Rejestr zmian

"Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna-Kłodzko"

Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. dolnośląskiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Marszakowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  02.01.2024 09:05
Data weryfikacji:   02.01.2024 09:07
Data ostatniej zmiany:   02.01.2024 09:07 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 11:12
Data weryfikacji:   01.12.2023 11:13
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 11:13 Rejestr zmian

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Marszakowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2023 12:11
Data weryfikacji:   22.11.2023 12:12
Data ostatniej zmiany:   22.11.2023 12:12 Rejestr zmian
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 z dnia 17.10. 2023 roku Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie powołania Komisji przydzielającej miejsca handlowe w pasie drogi- ulica Korytowska, z okazji dni Wszystkich Świętych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.10.2023 12:54
Data weryfikacji:   20.10.2023 12:55
Data ostatniej zmiany:   20.10.2023 12:55 Rejestr zmian
Obwieszczenie z dnia 06.10.2023r. znak: WI.6220.2.17.2023.KK
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2023 13:33
Data weryfikacji:   10.10.2023 13:37
Data ostatniej zmiany:   10.10.2023 13:37 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2023 09:30
Data weryfikacji:   05.10.2023 09:31
Data ostatniej zmiany:   05.10.2023 09:31 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.229.2023 PŁ

skan pisma dostępny w załączniku w wersji pdf

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  04.10.2023 11:26
Data weryfikacji:   04.10.2023 11:27
Data ostatniej zmiany:   04.10.2023 11:27 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE w sprawie losowania miejsc handlowych na okoliczność dni Wszystkich Świętych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.09.2023 15:26
Data weryfikacji:   29.09.2023 15:30
Data ostatniej zmiany:   29.09.2023 15:30 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie naborów wniosków o udzielenie dotacji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  29.09.2023 12:01
Data weryfikacji:   29.09.2023 12:48
Data ostatniej zmiany:   29.09.2023 12:48 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2023 09:11
Data weryfikacji:   25.09.2023 09:11
Data ostatniej zmiany:   25.09.2023 09:11 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.147.2023 TD

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie zniesienia urzędowych nazw miejscowości_części miasta Kłodzka: Dolnia, Goszyce, Książek, Leszczyny, Nowy Świat, Ustronie, Zarzecze
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2023 12:08
Data weryfikacji:   06.09.2023 12:09
Data ostatniej zmiany:   06.09.2023 12:09 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2023 13:49
Data weryfikacji:   01.09.2023 13:50
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 13:50 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Kłodzka o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn.: "Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023_ 2038".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.08.2023 09:51
Data weryfikacji:   21.08.2023 09:58
Data ostatniej zmiany:   21.08.2023 10:00 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.08.2023
Data wprowadzenia do BIP:  16.08.2023 10:15
Data weryfikacji:   16.08.2023 10:16
Data ostatniej zmiany:   16.08.2023 10:16 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.161.2023.TD

skan pisma dostępny w załączniku w wersji pdf

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.07.2023 11:14
Data weryfikacji:   31.07.2023 11:15
Data ostatniej zmiany:   31.07.2023 11:16 Rejestr zmian

dot. pisma L.dz. DN/82/2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.07.2023 11:00
Data weryfikacji:   31.07.2023 11:01
Data ostatniej zmiany:   31.07.2023 11:01 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informujeo zmianie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.07.2023 14:04
Data weryfikacji:   18.07.2023 14:04
Data ostatniej zmiany:   18.07.2023 14:04 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.149.2023.PŁ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kłodzko w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  17.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.07.2023 08:49
Data weryfikacji:   17.07.2023 08:54
Data ostatniej zmiany:   17.07.2023 08:54 Rejestr zmian

części miasta Kłodzka: Dolnia, Goszyce, Książek, Leszczyny, Nowy Świat, Ustronie, Zarzecze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowanie administracyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  03.07.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.07.2023 10:32
Data weryfikacji:   03.07.2023 10:34
Data ostatniej zmiany:   03.07.2023 10:34 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje o wszczęciu postępowanie administracyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.06.2023 13:03
Data weryfikacji:   26.06.2023 13:04
Data ostatniej zmiany:   26.06.2023 13:04 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4211.18.2023.KK

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

Obwieszczenie o Wydaniu Decyzji o Pozwoleniu na Realizację Inwestycji w zakresie Budowli Przeciwpowodziowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.05.2023 13:51
Data weryfikacji:   30.05.2023 13:52
Data ostatniej zmiany:   30.05.2023 13:52 Rejestr zmian

dot. pisma z 26 maja 2023r.

IF.AB.7840.2.31.2022.JT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2023 14:59
Data weryfikacji:   27.04.2023 09:24
Data ostatniej zmiany:   27.04.2023 09:24 Rejestr zmian
Harmonogram bezpłatnej pomocy w sporządzaniu wniosków o płatności obszarowe 2023r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.04.2023 09:01
Data weryfikacji:   20.04.2023 09:02
Data ostatniej zmiany:   20.04.2023 09:02 Rejestr zmian
Obieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Wojwewództwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 15:34
Data weryfikacji:   19.04.2023 15:35
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 15:35 Rejestr zmian
Informacja o wyłożeniu do wgladu "Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko z Perspektywą do 2032r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2023 13:07
Data weryfikacji:   19.04.2023 13:12
Data ostatniej zmiany:   19.04.2023 13:12 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko pozwolenia wodnoprawnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  18.04.2023 10:29
Data weryfikacji:   18.04.2023 10:30
Data ostatniej zmiany:   18.04.2023 10:30 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.62.2023.KK

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestrora _Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  12.04.2023 12:35
Data weryfikacji:   12.04.2023 12:36
Data ostatniej zmiany:   12.04.2023 12:36 Rejestr zmian

dot. pisma IF-AB.7840.2.31.2022.JT

Obwieszczenie Zarządu Wojwewództwa Dolnośląskiego ws. Aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnoślaskim
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Marszałkowski Wojwewództwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2023 13:13
Data weryfikacji:   10.03.2023 13:14
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 13:14 Rejestr zmian

dot. pisma z dnia 6.03.2023r. L.dz. DN/033/2023

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  09.03.2023 10:31
Data weryfikacji:   09.03.2023 10:32
Data ostatniej zmiany:   09.03.2023 10:32 Rejestr zmian

dot. pisma

WR.ZUZ.4.4210.1.2023.MM

Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego o wydaniu decyzji Nr I-P-9/23
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.02.2023 11:33
Data weryfikacji:   21.02.2023 11:34
Data ostatniej zmiany:   21.02.2023 11:34 Rejestr zmian

dot. pisma

IF-PP.746.63.2022.AK

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.01.2023 11:52
Data weryfikacji:   17.01.2023 11:53
Data ostatniej zmiany:   17.01.2023 11:53 Rejestr zmian

dot. pisma IF-PP.746.63.2022.AK

pn.: Zabudowa rozjazdów nr 95 i nr 96 w km 0+840,00-0+990,00 wraz z regulacją torów, budowa oświetlenia oraz urzadzeń ogrzewania rozjazdów EOR dla zabudowanych rozjazdów w ciągu linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny, budowa infrastruktury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydania decyzji nr 8/2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i dopuszczeniem usług w parterze oraz komunikacją wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2022 12:50
Data weryfikacji:   29.12.2022 12:51
Data ostatniej zmiany:   29.12.2022 12:51 Rejestr zmian
Minister Klimatu i Środowiska powiadamia o wydaniu decyzji.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.12.2022 15:26
Data weryfikacji:   22.12.2022 15:26
Data ostatniej zmiany:   22.12.2022 15:26 Rejestr zmian

dot. pisma

DNGS-WPN.720.3.2022.KO

2272452.8887149.7301513

z dnia 19.12.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie firmie POLIAMID PLASTICS s.c.pozwolenia wodnoprawnego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 12:40
Data weryfikacji:   13.12.2022 12:41
Data ostatniej zmiany:   13.12.2022 12:41 Rejestr zmian

dot. pisma

WR.ZUZ.4.4210.278.2022.TD z dnia 7.122022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta KŁodzka w sprawie zakończenia postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i dopuszczeniem usług w parterze oraz komunikacją wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2022 09:24
Data weryfikacji:   02.12.2022 09:26
Data ostatniej zmiany:   02.12.2022 09:26 Rejestr zmian
Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 09:33
Data weryfikacji:   22.11.2022 09:35
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 09:35 Rejestr zmian

dot. pisma

GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

Id.k. 388840

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w załączeniu przesyłam zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 10:52
Data weryfikacji:   17.11.2022 10:54
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 10:54 Rejestr zmian

dot. pisma

WR.ZUZ.4.4210.255.2022.KK

Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 10:44
Data weryfikacji:   17.11.2022 10:45
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 10:45 Rejestr zmian

dot. pisma

DNGS-WPN.720.3.2022.KO

2272452.8663396.7020157

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.11.2022 12:44
Data weryfikacji:   07.11.2022 12:46
Data ostatniej zmiany:   07.11.2022 12:46 Rejestr zmian

dot. pisma WM.6730.9.2022.AW

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i dopuszczeniem usług w parterze oraz komunikacją wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 2/133.

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu " Aktualizacja Programu ochrony powietrza"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.10.2022 10:26
Data weryfikacji:   24.10.2022 10:28
Data ostatniej zmiany:   24.10.2022 10:28 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2022 11:10
Data weryfikacji:   19.10.2022 11:19
Data ostatniej zmiany:   19.10.2022 11:19 Rejestr zmian
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Minosterstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2022 11:46
Data weryfikacji:   18.10.2022 11:47
Data ostatniej zmiany:   18.10.2022 11:47 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k. 395818

Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.10.2022 10:40
Data weryfikacji:   11.10.2022 10:42
Data ostatniej zmiany:   11.10.2022 10:42 Rejestr zmian

dot. pisma

DNGS-WPN.720.3.2022.KO

Obwieszczenuie: 2272452.8429540.6804176

Obwieszczenie 2272452.8427747.6804181 Ministra Klimatu i Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2022 10:09
Data weryfikacji:   05.10.2022 10:38
Data ostatniej zmiany:   05.10.2022 11:00 Rejestr zmian

dot. pisma DNGS-WPN.720.3.2022.KO

2272452.8448788.6816888

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2022 09:38
Data weryfikacji:   05.10.2022 09:39
Data ostatniej zmiany:   05.10.2022 09:39 Rejestr zmian

dot. pisma

GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

Id.k.388840

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.10.2022 09:27
Data weryfikacji:   03.10.2022 09:28
Data ostatniej zmiany:   03.10.2022 09:28 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Obwieszczenie dot. Kontraktu 2B.1/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  16.09.2022 10:16
Data weryfikacji:   16.09.2022 10:28
Data ostatniej zmiany:   16.09.2022 10:28 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w załączeniu przesyłam obieszczenie administracyjne w sprawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2022 09:20
Data weryfikacji:   14.09.2022 09:20
Data ostatniej zmiany:   14.09.2022 09:21 Rejestr zmian

dot. pisma ZUZ.4.4210.236.2022.KK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w załączeniu przesyłam obieszczenie administracyjne w sprawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2022 09:13
Data weryfikacji:   14.09.2022 09:14
Data ostatniej zmiany:   14.09.2022 09:14 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.237.2022.KK

Obwieszczenie w sparwie wydania pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2022 09:02
Data weryfikacji:   14.09.2022 09:04
Data ostatniej zmiany:   14.09.2022 09:04 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2022 09:53
Data weryfikacji:   30.08.2022 09:55
Data ostatniej zmiany:   30.08.2022 09:55 Rejestr zmian

dot. pisma

GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2022 08:59
Data weryfikacji:   03.08.2022 09:01
Data ostatniej zmiany:   03.08.2022 09:01 Rejestr zmian
Minister Infrastruktury informujeo wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.07.2022 10:30
Data weryfikacji:   29.07.2022 10:31
Data ostatniej zmiany:   29.07.2022 10:31 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.07.2022 10:46
Data weryfikacji:   18.07.2022 10:47
Data ostatniej zmiany:   18.07.2022 10:47 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ul. Wielisławskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.07.2022 10:18
Data weryfikacji:   15.07.2022 10:20
Data ostatniej zmiany:   15.07.2022 10:20 Rejestr zmian
ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r. znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54, o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.07.2022 11:21
Data weryfikacji:   06.07.2022 11:23
Data ostatniej zmiany:   06.07.2022 11:25 Rejestr zmian
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panattoni Europe Sp. z o. o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.07.2022 11:12
Data weryfikacji:   06.07.2022 11:22
Data ostatniej zmiany:   06.07.2022 11:22 Rejestr zmian

WR.ZUZ.4.4210.143.2022.MM

OGŁOSZENIE tytułem wypłaty świadczenia przysługującemu Lesławowi Zielińskiemu, zmarłemu w dniu 20 czerwca 2022 r. i wydać depozyt w całości na wniosek następców prawnych zmarłego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.07.2022 10:20
Data weryfikacji:   06.07.2022 10:24
Data ostatniej zmiany:   06.07.2022 10:24 Rejestr zmian

SĄD REJONOWY

I WYDZIAŁ CYWILNY

57-300 Kłodzko,

ul. Boh. Getta 15

Sygn. akt I Ns 644/22

 

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż od dnia 5 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko będzie przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Dolak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.07.2022 10:07
Data weryfikacji:   05.07.2022 10:09
Data ostatniej zmiany:   05.07.2022 10:09 Rejestr zmian
Obwieszczenie, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Panią Joannę Kabarowską, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Minister Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.06.2022 09:42
Data weryfikacji:   29.06.2022 09:46
Data ostatniej zmiany:   29.06.2022 09:46 Rejestr zmian

- wykonanie urządzeń wodnych;

- regulację wód;

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w załączeniu przesyła zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europa Sp.zo.o.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.06.2022 09:55
Data weryfikacji:   09.06.2022 09:58
Data ostatniej zmiany:   09.06.2022 09:58 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.42010.143.2022.MM

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w załączeniu przesyła zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.06.2022 08:57
Data weryfikacji:   03.06.2022 09:00
Data ostatniej zmiany:   03.06.2022 09:00 Rejestr zmian

dot. piosma WR.ZUZ.4.4210.136.2022.KK

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w załączeniu przesyła zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.06.2022 09:21
Data weryfikacji:   01.06.2022 09:22
Data ostatniej zmiany:   01.06.2022 09:22 Rejestr zmian

dot. WR.ZUZ.4.4210.130.2022.KK

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  26.05.2022 13:10
Data weryfikacji:   26.05.2022 13:11
Data ostatniej zmiany:   26.05.2022 13:11 Rejestr zmian

dot. WM.6733.1.2022.AW

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielenia powzmoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2022 09:37
Data weryfikacji:   28.04.2022 09:38
Data ostatniej zmiany:   28.04.2022 09:38 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

Id.k.388840

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2022 09:42
Data weryfikacji:   07.04.2022 09:42
Data ostatniej zmiany:   07.04.2022 09:42 Rejestr zmian

dot. pisma  GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu decyzji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2022 13:59
Data weryfikacji:   22.03.2022 14:41
Data ostatniej zmiany:   22.03.2022 14:41 Rejestr zmian

DOOŚ-WDŚ/ZII.420.237.2019.EK.40

dot. "Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej"

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Minister Rozwoju i Technologii
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.03.2022 12:47
Data weryfikacji:   15.03.2022 12:49
Data ostatniej zmiany:   15.03.2022 12:49 Rejestr zmian

dot. pisma DLI-III.7621.7.2020.MM.12

Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2022 09:51
Data weryfikacji:   10.03.2022 09:52
Data ostatniej zmiany:   10.03.2022 09:52 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.153.2021.MM

Id.k.388840

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  03.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.03.2022 14:57
Data weryfikacji:   03.03.2022 15:18
Data ostatniej zmiany:   03.03.2022 15:18 Rejestr zmian
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Zawiadomia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.02.2022 13:57
Data weryfikacji:   23.02.2022 13:58
Data ostatniej zmiany:   23.02.2022 13:58 Rejestr zmian

dot. pisma  DOOŚ-WDŚ/ZII.420.237.2019.EK.41

Minister Infrastruktury informujeo wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2022 12:43
Data weryfikacji:   08.02.2022 12:45
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 12:45 Rejestr zmian

dot. obwieszczeniea GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w załączeniu przesyła zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2022 09:02
Data weryfikacji:   27.01.2022 09:41
Data ostatniej zmiany:   27.01.2022 09:41 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.310.2021.MM

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprzwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2022 13:13
Data weryfikacji:   12.01.2022 13:14
Data ostatniej zmiany:   12.01.2022 13:14 Rejestr zmian

pismo DOK-3.7700.258.2021.EP

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2021 11:02
Data weryfikacji:   20.12.2021 11:06
Data ostatniej zmiany:   20.12.2021 11:06 Rejestr zmian

 

Znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.237.2019.EK.34 – zawiadomienie

Znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.237.2019.EK.33 – postanowienie

 

dot. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2021 10:59
Data weryfikacji:   20.12.2021 11:04
Data ostatniej zmiany:   20.12.2021 11:04 Rejestr zmian

 

Znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.237.2019.EK.37 - zawiadomienie

 

dot. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2021 09:34
Data weryfikacji:   20.12.2021 09:37
Data ostatniej zmiany:   20.12.2021 09:37 Rejestr zmian
Minister Infrastruktury informuje w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z zadaniem pn:. 2B.1/1 Ochrona przeciowpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, Obiekt Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.12.2021 11:09
Data weryfikacji:   09.12.2021 11:16
Data ostatniej zmiany:   09.12.2021 11:16 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w załączeniu przesyła obwieszczenie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2021 10:40
Data weryfikacji:   17.11.2021 10:41
Data ostatniej zmiany:   17.11.2021 10:41 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.42010.257.2021.WB

w zakresie:

  1. usługi wodne
  2. wykonanie urzadzenia wodnego
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka dot. wydnia decyzji nr 2/2021 w sprawie ustalenia likalizacji inwestycji celu publicznego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2021 09:51
Data weryfikacji:   17.11.2021 09:52
Data ostatniej zmiany:   17.11.2021 09:52 Rejestr zmian
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 13:21
Data weryfikacji:   10.11.2021 13:24
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 13:24 Rejestr zmian

dot. pisma WOOŚ.420.34.2021.TP.4

w sprawie" Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2021 13:14
Data weryfikacji:   10.11.2021 13:16
Data ostatniej zmiany:   10.11.2021 13:16 Rejestr zmian

dot. pisma WOOŚ.420.34.2021.TP.5

w sprawie "Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej"

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesyła zawiadomienie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2021 12:53
Data weryfikacji:   09.11.2021 13:06
Data ostatniej zmiany:   09.11.2021 13:06 Rejestr zmian

dot. pisma: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.237.2019.EK.30

w sprawie "Bydowy suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej"

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego w powietrzu PM10.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Kociubińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2021 11:19
Data weryfikacji:   29.10.2021 11:21
Data ostatniej zmiany:   29.10.2021 11:21 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2021 11:28
Data weryfikacji:   19.10.2021 11:29
Data ostatniej zmiany:   19.10.2021 11:29 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.10.2021 12:14
Data weryfikacji:   12.10.2021 12:22
Data ostatniej zmiany:   12.10.2021 12:22 Rejestr zmian
Ogłoszenie w sprawie handlu na okoliczność dni Wszytkich Świetych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.10.2021 13:14
Data weryfikacji:   08.10.2021 13:43
Data ostatniej zmiany:   08.10.2021 13:43 Rejestr zmian
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2021 09:14
Data weryfikacji:   07.10.2021 09:15
Data ostatniej zmiany:   07.10.2021 09:15 Rejestr zmian

dot. pisma: GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Burmistrz Szczytnej przesyła zawiadomienie -obwieszczenie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Burmistrz Szczytnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.10.2021 09:48
Data weryfikacji:   04.10.2021 09:49
Data ostatniej zmiany:   04.10.2021 09:49 Rejestr zmian

dot. pisma RTI-OS.6220.2.2021

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.10.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.10.2021 09:21
Data weryfikacji:   04.10.2021 09:22
Data ostatniej zmiany:   04.10.2021 09:22 Rejestr zmian

dot. WOOŚ.420.34.2021.TP.1

Burmistrz Miasta Kłodzka zawiadamia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych do budowy infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.09.2021 15:07
Data weryfikacji:   16.09.2021 15:09
Data ostatniej zmiany:   16.09.2021 15:09 Rejestr zmian
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ministerstwo Infrastruktury
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  15.09.2021 09:34
Data weryfikacji:   15.09.2021 09:35
Data ostatniej zmiany:   15.09.2021 09:35 Rejestr zmian

dot. pisma GM-DOK-3.7700.60.2021.EP

Id.k.395818

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.09.2021 15:10
Data weryfikacji:   08.09.2021 15:12
Data ostatniej zmiany:   08.09.2021 15:12 Rejestr zmian

pismo  WR.ZUZ.4.4210.199.2021.MM

dot.

-lokalizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

- gromadzenia na obszarach szczególnego zagrozenia powodzia odpadów stałych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację prostującą oczywistą omyłkę w decyzji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.09.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2021 13:41
Data weryfikacji:   07.09.2021 13:42
Data ostatniej zmiany:   07.09.2021 13:42 Rejestr zmian

pismo WOOŚ.420.20.2020.AP.23

dot.Zadanie 2B.1/1 Ochrna przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej- Obiekt Kłodzko

Obwieszczenie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Burmistrz Szczytnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  24.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2021 12:36
Data weryfikacji:   24.08.2021 12:38
Data ostatniej zmiany:   24.08.2021 12:38 Rejestr zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna - Kłodzko".

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego dot. "Smart Kłodzko ścieżki rowerowe ciąg pieszo rowerowy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.08.2021 09:00
Data weryfikacji:   18.08.2021 09:01
Data ostatniej zmiany:   18.08.2021 09:01 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.185.2021.WB

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.08.2021 13:26
Data weryfikacji:   06.08.2021 13:27
Data ostatniej zmiany:   06.08.2021 13:27 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2019 08:39
Data weryfikacji:   27.07.2021 13:10
Data ostatniej zmiany:   27.07.2021 13:10 Rejestr zmian

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE zawiadamia o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego. ,
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2021 10:03
Data weryfikacji:   27.07.2021 13:07
Data ostatniej zmiany:   27.07.2021 13:07 Rejestr zmian

dot. Zawiadomienia WR.ZUZ.4.4210.165.2021.AG

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna- Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Burmistrz Szczytnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2021 12:56
Data weryfikacji:   27.07.2021 13:05
Data ostatniej zmiany:   27.07.2021 13:05 Rejestr zmian

dot. pisma nr RTI-OS.6220.2.2021

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesyła zawiadomienie dla inwestycji pod nazwą: Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2021 12:40
Data weryfikacji:   27.07.2021 12:43
Data ostatniej zmiany:   27.07.2021 12:43 Rejestr zmian

DOOŚ-WDŚ/ZII.420.237.2019.EK.22

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sweco Polska sp. z o.o.
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.07.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.07.2021 09:00
Data weryfikacji:   13.07.2021 09:56
Data ostatniej zmiany:   13.07.2021 09:56 Rejestr zmian
Trening zgrywającego systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Kacprzycka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  23.06.2021 10:56
Data weryfikacji:   23.06.2021 11:00
Data ostatniej zmiany:   23.06.2021 11:00 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2021 11:42
Data weryfikacji:   30.03.2021 11:42
Data ostatniej zmiany:   30.03.2021 11:42 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  23.03.2021 10:19
Data weryfikacji:   23.03.2021 10:23
Data ostatniej zmiany:   23.03.2021 10:23 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.22.2021.MM

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

TYTUŁU SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2021 11:03
Data weryfikacji:   10.03.2021 11:06
Data ostatniej zmiany:   10.03.2021 11:07 Rejestr zmian
TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2021 10:19
Data weryfikacji:   10.03.2021 10:26
Data ostatniej zmiany:   10.03.2021 10:26 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.03.2021 11:55
Data weryfikacji:   04.03.2021 11:57
Data ostatniej zmiany:   04.03.2021 11:57 Rejestr zmian

dot. pisam Nr WR.ZUZ.4.4213.2.2021.WB

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.03.2021 12:02
Data weryfikacji:   03.03.2021 12:04
Data ostatniej zmiany:   03.03.2021 12:04 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.03.2021 11:56
Data weryfikacji:   03.03.2021 11:58
Data ostatniej zmiany:   03.03.2021 11:58 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  17.02.2021 09:32
Data weryfikacji:   17.02.2021 09:33
Data ostatniej zmiany:   17.02.2021 09:33 Rejestr zmian

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.421.330.2019.PŁ.

dot. pisma WR.ZUZ.4.423.3.2020.WB

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2021 11:08
Data weryfikacji:   08.02.2021 11:10
Data ostatniej zmiany:   08.02.2021 11:10 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.8.2021.WB

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  05.02.2021 14:22
Data weryfikacji:   05.02.2021 14:56
Data ostatniej zmiany:   05.02.2021 14:56 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w formie dotacji celowej na realizację w 2020 r. zadań w ramach wieloletniego programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 _2020.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogusław Dobniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  25.01.2021 14:06
Data weryfikacji:   25.01.2021 14:08
Data ostatniej zmiany:   25.01.2021 14:08 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2021 08:29
Data weryfikacji:   21.01.2021 08:30
Data ostatniej zmiany:   21.01.2021 08:30 Rejestr zmian

dot. pisma nr WR.ZUZ.4.4210.2.2021. WB

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  07.01.2021 12:21
Data weryfikacji:   07.01.2021 12:22
Data ostatniej zmiany:   07.01.2021 12:22 Rejestr zmian

dot. pisma WR.ZUZ.4.4210.356.2020.TD

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Filii dla Dzieci PiMBP z Wypożyczalnią Bibliteki Głównej Powiatowej i Miejskiej im. Marii Dąbrowskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2020 12:41
Data weryfikacji:   15.12.2020 12:52
Data ostatniej zmiany:   15.12.2020 12:52 Rejestr zmian
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionala Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  11.12.2020 10:33
Data weryfikacji:   11.12.2020 10:33
Data ostatniej zmiany:   11.12.2020 10:33 Rejestr zmian

WOOŚ.420.20.2020.AP.18

Zadanie 2B.1/1Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej- Obiekt Kłodzko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2020 12:49
Data weryfikacji:   09.10.2020 12:49
Data ostatniej zmiany:   09.10.2020 12:49 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.284.2020. TD

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2020 12:43
Data weryfikacji:   09.10.2020 12:44
Data ostatniej zmiany:   09.10.2020 12:44 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.283.2020. TD

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka informuje o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów itp
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  08.10.2020 11:31
Data weryfikacji:   08.10.2020 11:33
Data ostatniej zmiany:   08.10.2020 11:33 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2020 09:40
Data weryfikacji:   07.10.2020 09:41
Data ostatniej zmiany:   07.10.2020 09:41 Rejestr zmian

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.276.2020.AG

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KONSERWATORA w Centrum Aktywności Lokalnej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  02.10.2020 15:48
Data weryfikacji:   02.10.2020 15:49
Data ostatniej zmiany:   02.10.2020 15:49 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE dot. handlu na okoliczność dni Wszystkich Świętych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  02.10.2020 13:01
Data weryfikacji:   02.10.2020 13:02
Data ostatniej zmiany:   02.10.2020 13:02 Rejestr zmian
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystepuje do procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionala Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.09.2020
Data wprowadzenia do BIP:  25.09.2020 14:10
Data weryfikacji:   25.09.2020 14:24
Data ostatniej zmiany:   25.09.2020 14:24 Rejestr zmian

pn:Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa dolina rzeki Nysy Kłodzkiej - Obiekt Kłodzko

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.09.2020
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2020 13:19
Data weryfikacji:   01.09.2020 13:20
Data ostatniej zmiany:   01.09.2020 13:20 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.07.2020
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2020 13:31
Data weryfikacji:   21.07.2020 13:31
Data ostatniej zmiany:   21.07.2020 13:31 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.07.2020
Data wprowadzenia do BIP:  15.07.2020 08:17
Data weryfikacji:   15.07.2020 08:26
Data ostatniej zmiany:   15.07.2020 08:26 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę kabla elektroenergetycznego 20 kV 2 x 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2 (ziemnego), na działce nr 2/83 AM-2 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Przewłocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.07.2020
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2020 15:21
Data weryfikacji:   10.07.2020 15:21
Data ostatniej zmiany:   10.07.2020 15:21 Rejestr zmian

 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Miejskiej Kłodzko w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. PSR 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.07.2020
Data wprowadzenia do BIP:  03.07.2020 14:20
Data weryfikacji:   03.07.2020 14:58
Data ostatniej zmiany:   03.07.2020 14:58 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o przystapieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospadarowania przestrzennego obszaru połozonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowakiego w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2020 09:07
Data weryfikacji:   24.06.2020 09:10
Data ostatniej zmiany:   24.06.2020 09:10 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  24.06.2020 08:48
Data weryfikacji:   24.06.2020 08:50
Data ostatniej zmiany:   29.06.2020 15:22 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.06.2020 09:52
Data weryfikacji:   17.06.2020 09:54
Data ostatniej zmiany:   17.06.2020 09:54 Rejestr zmian

WR.ZUZ.4.4210.161.2020.WB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.06.2020 09:43
Data weryfikacji:   17.06.2020 09:44
Data ostatniej zmiany:   17.06.2020 09:44 Rejestr zmian

WR.ZUZ.4.4210.125.2020.WB

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2020 12:24
Data weryfikacji:   02.06.2020 12:25
Data ostatniej zmiany:   02.06.2020 12:25 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla ZAMG pozwolenia wodnoprawnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.05.2020
Data wprowadzenia do BIP:  27.05.2020 10:10
Data weryfikacji:   27.05.2020 10:36
Data ostatniej zmiany:   27.05.2020 10:36 Rejestr zmian
Drugie konsultacje ws. Programu Ochrony Powietrza
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.05.2020
Data wprowadzenia do BIP:  05.05.2020 13:34
Data weryfikacji:   05.05.2020 13:35
Data ostatniej zmiany:   05.05.2020 13:35 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOKUMENTU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:37
Data weryfikacji:   07.04.2020 14:37
Data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:37 Rejestr zmian

"Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnosląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań którkoterminowych".

Zawiadomienie w wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:14
Data weryfikacji:   07.04.2020 14:21
Data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:21 Rejestr zmian
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia polegającego na budowie wolnostjącej farmy fotowoltaicznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.04.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:02
Data weryfikacji:   07.04.2020 14:06
Data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:06 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.03.2020
Data wprowadzenia do BIP:  26.03.2020 14:31
Data weryfikacji:   26.03.2020 14:45
Data ostatniej zmiany:   26.03.2020 14:46 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne informuje, że zostao wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzilenia PGE Nowa Energia Sp.zo.o. pozwolenia wodnoprawnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.03.2020
Data wprowadzenia do BIP:  24.03.2020 12:43
Data weryfikacji:   24.03.2020 12:45
Data ostatniej zmiany:   24.03.2020 12:45 Rejestr zmian
Wnioski do PPIS w Kłodzku, RDOŚ we Wrocławiu i DRZGW Wód Polskich we Wrocławiu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  13.02.2020
Data wprowadzenia do BIP:  13.02.2020 09:54
Data weryfikacji:   13.02.2020 09:56
Data ostatniej zmiany:   13.02.2020 09:56 Rejestr zmian
Obweszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.02.2020
Data wprowadzenia do BIP:  03.02.2020 14:45
Data weryfikacji:   03.02.2020 15:04
Data ostatniej zmiany:   03.02.2020 15:04 Rejestr zmian
Zawiadomienie w wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.4.421.364.2019. TD w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  08.01.2020 14:16
Data weryfikacji:   08.01.2020 14:17
Data ostatniej zmiany:   08.01.2020 14:17 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępownia administracyjnego w sprawie udzielenia GMK pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.01.2020 09:38
Data weryfikacji:   07.01.2020 09:39
Data ostatniej zmiany:   07.01.2020 09:39 Rejestr zmian
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 09:21
Data weryfikacji:   17.12.2019 09:22
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 09:22 Rejestr zmian
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn." Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pmocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 09:17
Data weryfikacji:   17.12.2019 09:18
Data ostatniej zmiany:   17.12.2019 09:18 Rejestr zmian
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.12.2019 13:14
Data weryfikacji:   09.12.2019 13:15
Data ostatniej zmiany:   09.12.2019 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 236.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:58
Data weryfikacji:   05.12.2019 12:59
Data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:59 Rejestr zmian

Dot. Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu mista Kłodzka, skierowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020.

Zarządzenie Nr 235.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:54
Data weryfikacji:   05.12.2019 12:57
Data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:57 Rejestr zmian

Dot. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Państwowe Gospodatstwo Wodne zamiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w spawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadznie przez wody powierzchniowe płynące ruryciągów (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.12.2019
Data wprowadzenia do BIP:  04.12.2019 09:02
Data weryfikacji:   04.12.2019 09:04
Data ostatniej zmiany:   04.12.2019 09:04 Rejestr zmian
Informacja o rozpoczęciu procedury zgłoszenia kandydatów na członków zespołu interdyscyplinarnego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:53
Data weryfikacji:   27.11.2019 13:54
Data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:54 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wodociągom Kłodzkim Sp.zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 08:52
Data weryfikacji:   27.11.2019 08:54
Data ostatniej zmiany:   27.11.2019 08:54 Rejestr zmian
Obwieszczenie Marszałka Województwa Donośląskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania Łowieckiego do kategorii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2019 14:37
Data weryfikacji:   22.11.2019 14:39
Data ostatniej zmiany:   22.11.2019 14:40 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 14:30
Data weryfikacji:   21.11.2019 14:30
Data ostatniej zmiany:   21.11.2019 14:30 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka ogłosza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. do pobrania>>>
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:" Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:43
Data weryfikacji:   18.11.2019 12:44
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:44 Rejestr zmian
Burmistr Miasta Kłodzka ogasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców mista Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:39
Data weryfikacji:   18.11.2019 12:40
Data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:40 Rejestr zmian
Obwieszczenie Marszałka Województwa Donośląskiego dot. wydania decyzji nr 64/2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2019 14:16
Data weryfikacji:   31.10.2019 14:17
Data ostatniej zmiany:   31.10.2019 14:17 Rejestr zmian

dot. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice)- Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznio -Środowiskowego dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice)- Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  10.10.2019 13:25
Data weryfikacji:   10.10.2019 13:28
Data ostatniej zmiany:   10.10.2019 13:28 Rejestr zmian

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: " Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2019 09:54
Data weryfikacji:   07.10.2019 09:55
Data ostatniej zmiany:   07.10.2019 09:55 Rejestr zmian
Ogłoszenie w sprawie losowania miejsc w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świetych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  03.10.2019 09:31
Data weryfikacji:   03.10.2019 09:32
Data ostatniej zmiany:   03.10.2019 09:32 Rejestr zmian
Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2019 08:49
Data weryfikacji:   11.09.2019 08:50
Data ostatniej zmiany:   11.09.2019 08:50 Rejestr zmian

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: " Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Postępowanie z martwym zwierzęciem domowym
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 11:44
Data weryfikacji:   29.08.2019 12:05
Data ostatniej zmiany:   29.08.2019 12:05 Rejestr zmian
Informacja o wściekliźnie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 11:58
Data weryfikacji:   29.08.2019 11:59
Data ostatniej zmiany:   29.08.2019 11:59 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postanowienia aministracyjnego w sprawie Calor Energetyka Cieplna Sp.zo.o.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.08.2019 10:08
Data weryfikacji:   21.08.2019 10:09
Data ostatniej zmiany:   21.08.2019 10:09 Rejestr zmian
Dot. rozpowszechnienia informacji o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnosląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2019 11:53
Data weryfikacji:   23.07.2019 11:54
Data ostatniej zmiany:   23.07.2019 11:54 Rejestr zmian
Zagorożenie w lasach na terenie powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  12.07.2019 13:33
Data weryfikacji:   12.07.2019 13:34
Data ostatniej zmiany:   12.07.2019 13:34 Rejestr zmian
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospadarstwa Wodnego Wody Polskie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  03.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  03.07.2019 12:58
Data weryfikacji:   03.07.2019 13:21
Data ostatniej zmiany:   03.07.2019 13:21 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z nr WR.ZUZ.4.421.160.2019.AK
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.06.2019
Data wprowadzenia do BIP:  21.06.2019 09:03
Data weryfikacji:   21.06.2019 09:04
Data ostatniej zmiany:   21.06.2019 09:04 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:29
Data weryfikacji:   20.03.2019 09:31
Data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:31 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:24
Data weryfikacji:   20.03.2019 09:26
Data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:26 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:19
Data weryfikacji:   20.03.2019 09:21
Data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:21 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:11
Data weryfikacji:   20.03.2019 09:17
Data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:17 Rejestr zmian
Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed fałsem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   EKKOM Sp.zo.o.
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  18.03.2019 13:42
Data weryfikacji:   18.03.2019 13:43
Data ostatniej zmiany:   18.03.2019 13:43 Rejestr zmian
TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 12:42
Data weryfikacji:   14.03.2019 12:48
Data ostatniej zmiany:   14.03.2019 12:48 Rejestr zmian
TYTUŁU SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 12:30
Data weryfikacji:   14.03.2019 12:36
Data ostatniej zmiany:   14.03.2019 12:49 Rejestr zmian
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  25.02.2019 12:23
Data weryfikacji:   25.02.2019 12:26
Data ostatniej zmiany:   25.02.2019 12:26 Rejestr zmian
Ogłoszenie o przyjecia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2019 14:15
Data weryfikacji:   15.02.2019 14:16
Data ostatniej zmiany:   15.02.2019 14:16 Rejestr zmian
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  13.02.2019 11:56
Data weryfikacji:   13.02.2019 11:57
Data ostatniej zmiany:   13.02.2019 11:57 Rejestr zmian

dot. "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Krosnowice" na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim"

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  05.02.2019 13:26
Data weryfikacji:   05.02.2019 13:31
Data ostatniej zmiany:   05.02.2019 13:31 Rejestr zmian
Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację nr WR.ZUZ.4.421.14.2019.AK
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  04.02.2019
Data wprowadzenia do BIP:  04.02.2019 11:09
Data weryfikacji:   04.02.2019 11:13
Data ostatniej zmiany:   04.02.2019 11:13 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 190.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 15:08
Data weryfikacji:   21.01.2019 12:53
Data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:53 Rejestr zmian

pn. „Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019”

Zarządzenie nr 176.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:28
Data weryfikacji:   21.01.2019 12:49
Data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:49 Rejestr zmian

w zakresie "Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019".

Informacja dla użytkowników wieczystych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2019 10:37
Data weryfikacji:   15.01.2019 10:37
Data ostatniej zmiany:   15.01.2019 10:37 Rejestr zmian
Projekt- Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 09:39
Data weryfikacji:   11.01.2019 09:41
Data ostatniej zmiany:   11.01.2019 09:41 Rejestr zmian
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.01.2019 12:41
Data weryfikacji:   09.01.2019 12:47
Data ostatniej zmiany:   09.01.2019 12:47 Rejestr zmian
Państwowe Gospodarstwo Wodne Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z nr WR.ZUZ.4.421.292.2018. WB
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  03.01.2019 13:17
Data weryfikacji:   03.01.2019 13:26
Data ostatniej zmiany:   03.01.2019 13:26 Rejestr zmian
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Gmina Miejska Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zaprasza wszystkie podmioty (punkty sprzedaży) działające na terenie miasta Kłodzka do współpracy w zakresie realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  27.12.2018 14:57
Data weryfikacji:   27.12.2018 15:02
Data ostatniej zmiany:   27.12.2018 15:02 Rejestr zmian
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2018 12:08
Data weryfikacji:   20.12.2018 12:12
Data ostatniej zmiany:   20.12.2018 12:12 Rejestr zmian
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:10
Data weryfikacji:   26.11.2018 09:12
Data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:12 Rejestr zmian

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/4.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:04
Data weryfikacji:   26.11.2018 09:05
Data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:05 Rejestr zmian

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/5.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:05
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:07
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:07 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:00
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:02
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 177.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:50
Data weryfikacji:   16.11.2018 12:52
Data ostatniej zmiany:   16.11.2018 12:52 Rejestr zmian

w zakresie " Świadczenia usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydana decyzja nr 4/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2018 10:51
Data weryfikacji:   31.10.2018 10:56
Data ostatniej zmiany:   31.10.2018 10:56 Rejestr zmian
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 13:04
Data weryfikacji:   29.10.2018 13:05
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 13:05 Rejestr zmian

dot.zawiadamienia,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 - lokal ul. Letnia 16/4.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 12:50
Data weryfikacji:   29.10.2018 12:51
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 12:51 Rejestr zmian

dot. zakończonia postępowania dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 – lokal, ul. Letnia 16/5.

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2018r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 14:31
Data weryfikacji:   05.10.2018 14:40
Data ostatniej zmiany:   05.10.2018 14:40 Rejestr zmian
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3.10.2018r. zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 09:42
Data weryfikacji:   05.10.2018 09:44
Data ostatniej zmiany:   05.10.2018 09:44 Rejestr zmian

z usługami w parterze oraz wbudowanym garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą, na działce nr 2/94 AM-2 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.

OGŁOSZENIE w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.10.2018 08:47
Data weryfikacji:   03.10.2018 08:47
Data ostatniej zmiany:   03.10.2018 08:47 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udzielenie dotacji celowych do budowy infrastruktury ogrodowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2018 14:19
Data weryfikacji:   28.09.2018 14:22
Data ostatniej zmiany:   28.09.2018 14:22 Rejestr zmian
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka dotyczące wścieklizny.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.09.2018 11:39
Data weryfikacji:   20.09.2018 11:40
Data ostatniej zmiany:   20.09.2018 11:40 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  12.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  12.09.2018 09:31
Data weryfikacji:   12.09.2018 09:34
Data ostatniej zmiany:   12.09.2018 09:34 Rejestr zmian

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  27.07.2018 14:33
Data weryfikacji:   27.07.2018 14:35
Data ostatniej zmiany:   27.07.2018 14:35 Rejestr zmian
  1. usługi wodne obejmujące wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na działce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko pochodzących z terenów utwardzonych projektowanego osiedla mieszkaniowego na działce nr 2/57 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko
  2.  wykonanie urzadzenia wodnego na dziłce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko tj. wylotu Ø 315 mm służącego do wprowadzenia ww. wód opadowych i roztopowych

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.06.2018 08:15
Data weryfikacji:   20.06.2018 08:16
Data ostatniej zmiany:   20.06.2018 08:16 Rejestr zmian

o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 15:01
Data weryfikacji:   18.06.2018 15:02
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 15:02 Rejestr zmian

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowychdo budowy infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Kłodzko

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2018 08:36
Data weryfikacji:   14.06.2018 08:37
Data ostatniej zmiany:   14.06.2018 08:37 Rejestr zmian

"Rekultywacja skadowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej zatwierdzajacej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.05.2018 11:46
Data weryfikacji:   21.05.2018 11:47
Data ostatniej zmiany:   21.05.2018 11:47 Rejestr zmian
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  11.04.2018 08:08
Data weryfikacji:   11.04.2018 08:09
Data ostatniej zmiany:   11.04.2018 08:09 Rejestr zmian
Decyzja Nr 9/2018 w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 10:23
Data weryfikacji:   12.02.2018 10:24
Data ostatniej zmiany:   12.02.2018 10:24 Rejestr zmian
MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2017
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:09
Data weryfikacji:   08.02.2018 11:11
Data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:11 Rejestr zmian
SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2017
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:03
Data weryfikacji:   08.02.2018 11:06
Data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:06 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego oraz o oględzinach drzew wnioskowanych do usunięcia
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2017 09:38
Data weryfikacji:   20.12.2017 09:39
Data ostatniej zmiany:   20.12.2017 09:39 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka Informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 13:03
Data weryfikacji:   18.12.2017 13:03
Data ostatniej zmiany:   18.12.2017 13:03 Rejestr zmian

pn." Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2018".

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 12:59
Data weryfikacji:   18.12.2017 12:59
Data ostatniej zmiany:   18.12.2017 12:59 Rejestr zmian

w zakresie pomocy społecznej  "pn. Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2018 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2017 09:25
Data weryfikacji:   01.12.2017 09:25
Data ostatniej zmiany:   01.12.2017 09:25 Rejestr zmian

zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał.

Realizacji bonów gotówkowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2017
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2017 10:03
Data weryfikacji:   27.11.2017 10:25
Data ostatniej zmiany:   27.11.2017 10:25 Rejestr zmian
Wykaz ofet, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie pomocy społecznej (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.12.2016
Data wprowadzenia do BIP:  19.12.2016 14:43
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:27
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:27 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzkaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.09.2016
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2016 12:06
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2016
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2016 15:09
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pn.:Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  15.04.2016 15:38
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:22
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:22 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  06.04.2016 08:52
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:21
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:21 Rejestr zmian
ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ za rok 2015 ORAZ SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO za rok 2015
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.02.2016
Data wprowadzenia do BIP:  22.02.2016 14:47
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:20
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:20 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 14:49
Data weryfikacji:   21.11.2017 11:15
Data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:15 Rejestr zmian
Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pt." Palenie papierosów szkodzi zdrowiu"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2017
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2017 13:12
Data weryfikacji:   31.10.2017 13:13
Data ostatniej zmiany:   31.10.2017 13:13 Rejestr zmian
Zapytanie ofertowe
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Włodarczyk-Wolska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2017
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2017 13:32
Data weryfikacji:   30.10.2017 13:33
Data ostatniej zmiany:   30.10.2017 13:33 Rejestr zmian

Burmistrz Miasta Kłodzo zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu :" Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkół".

Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego informującego o wydaniu decyzji Nr I-H-196/17
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.10.2017
Data wprowadzenia do BIP:  19.10.2017 10:32
Data weryfikacji:   19.10.2017 10:32
Data ostatniej zmiany:   19.10.2017 10:32 Rejestr zmian
Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Instytut Rozwoju Terytorialnego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2017
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:38
Data weryfikacji:   09.10.2017 12:08
Data ostatniej zmiany:   09.10.2017 12:08 Rejestr zmian

w sprawie przedłożenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Informacja w sprawie Decyzji nr 41/2017 w dot. wycinki drzew na terenie wspólnoty.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2017
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:14
Data weryfikacji:   09.10.2017 11:15
Data ostatniej zmiany:   09.10.2017 11:15 Rejestr zmian
Zawiadomienie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.09.2017
Data wprowadzenia do BIP:  19.09.2017 15:13
Data weryfikacji:   19.09.2017 15:15
Data ostatniej zmiany:   19.09.2017 15:15 Rejestr zmian
Ogłoszenie Inspektora Weterynarii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.09.2017
Data wprowadzenia do BIP:  05.09.2017 09:32
Data weryfikacji:   05.09.2017 09:35
Data ostatniej zmiany:   05.09.2017 09:35 Rejestr zmian
Główny Lekarz Weterynarii informuje (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2017
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2017 09:31
Data weryfikacji:   30.08.2017 09:32
Data ostatniej zmiany:   30.08.2017 09:32 Rejestr zmian
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego z dnia 10 lipca 2017r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.07.2017
Data wprowadzenia do BIP:  28.07.2017 14:14
Data weryfikacji:   28.07.2017 14:14
Data ostatniej zmiany:   28.07.2017 14:14 Rejestr zmian

o przystapieniu do sporzadzenia uchwał  Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnoślaskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.07.2017
Data wprowadzenia do BIP:  11.07.2017 11:28
Data weryfikacji:   11.07.2017 11:30
Data ostatniej zmiany:   11.07.2017 11:30 Rejestr zmian
że, w dniu 11. 07. 2017 r., została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz  z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.
Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,że, postanowieniem z dnia 13.06.2017 r., Burmistrz Miasta Kłodzka podjął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.06.2017
Data wprowadzenia do BIP:  13.06.2017 13:04
Data weryfikacji:   13.06.2017 13:05
Data ostatniej zmiany:   13.06.2017 13:05 Rejestr zmian
"Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa dróg powiatowych (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.05.2017
Data wprowadzenia do BIP:  29.05.2017 09:03
Data weryfikacji:   29.05.2017 09:07
Data ostatniej zmiany:   29.05.2017 09:07 Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.05.2017
Data wprowadzenia do BIP:  19.05.2017 12:53
Data weryfikacji:   19.05.2017 12:54
Data ostatniej zmiany:   19.05.2017 12:54 Rejestr zmian

"Zmiana sposobu użytkowania istniejacych hal magazynowych na zakład przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Kłodzku przy ul. Szpitalnej".

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  02.05.2017
Data wprowadzenia do BIP:  02.05.2017 12:59
Data weryfikacji:   02.05.2017 13:05
Data ostatniej zmiany:   02.05.2017 13:05 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2017 13:16
Data weryfikacji:   29.03.2017 13:18
Data ostatniej zmiany:   29.03.2017 13:18 Rejestr zmian

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej  „Przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady MG-4
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  27.03.2017 12:04
Data weryfikacji:   27.03.2017 12:04
Data ostatniej zmiany:   27.03.2017 12:04 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.03.2017
Data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 11:08
Data weryfikacji:   08.03.2017 12:38
Data ostatniej zmiany:   08.03.2017 12:38 Rejestr zmian

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.02.2017
Data wprowadzenia do BIP:  16.02.2017 10:26
Data weryfikacji:   17.02.2017 12:35
Data ostatniej zmiany:   17.02.2017 12:35 Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka 9 listopada 2015r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2015 13:08
Data weryfikacji:   13.02.2017 12:05
Data ostatniej zmiany:   13.02.2017 12:05 Rejestr zmian
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Pięknej i Różanej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  13.01.2017
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2017 11:33
Data weryfikacji:   13.01.2017 11:38
Data ostatniej zmiany:   13.01.2017 11:38 Rejestr zmian
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka w zwiazku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejstracji zwierząt (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.11.2016
Data wprowadzenia do BIP:  14.11.2016 14:50
Data weryfikacji:   14.11.2016 14:53
Data ostatniej zmiany:   14.11.2016 14:53 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w dniu 17 października 2016r. została wydana decyzja nr 3/2016 (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2016
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2016 10:40
Data weryfikacji:   18.10.2016 10:42
Data ostatniej zmiany:   18.10.2016 10:42 Rejestr zmian
Gmina Miejska Kłodzko informuje, że dnia 21 października 2016r. o godz. 10.00 w Sali Rajców (pok.201,II piętro) odbedzie się losowanie miejsc w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Mariusz Kud
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.10.2016
Data wprowadzenia do BIP:  05.10.2016 08:09
Data weryfikacji:   05.10.2016 08:10
Data ostatniej zmiany:   05.10.2016 08:10 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.09.2016
Data wprowadzenia do BIP:  30.09.2016 13:00
Data weryfikacji:   30.09.2016 13:14
Data ostatniej zmiany:   30.09.2016 13:14 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.09.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.09.2016 13:04
Data weryfikacji:   29.09.2016 13:05
Data ostatniej zmiany:   29.09.2016 13:05 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2016
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2016 08:07
Data weryfikacji:   28.09.2016 08:09
Data ostatniej zmiany:   28.09.2016 08:09 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 22 września 2016r. została wydana decyzja nr 2/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.09.2016
Data wprowadzenia do BIP:  26.09.2016 10:28
Data weryfikacji:   26.09.2016 10:29
Data ostatniej zmiany:   26.09.2016 10:29 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2016
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2016 14:26
Data weryfikacji:   24.08.2016 14:27
Data ostatniej zmiany:   24.08.2016 14:27 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka z 29 lipca 2016 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  29.07.2016
Data wprowadzenia do BIP:  29.07.2016 13:22
Data weryfikacji:   29.07.2016 13:31
Data ostatniej zmiany:   29.07.2016 13:31 Rejestr zmian
Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 14.06.2016r. została wydana decyzja nr 1/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2016 15:16
Data weryfikacji:   14.06.2016 15:18
Data ostatniej zmiany:   14.06.2016 15:18 Rejestr zmian
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na obszarze miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Kacprzycka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2016 09:41
Data weryfikacji:   07.06.2016 09:45
Data ostatniej zmiany:   07.06.2016 09:45 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.04.2016
Data wprowadzenia do BIP:  28.04.2016 10:07
Data weryfikacji:   28.04.2016 10:08
Data ostatniej zmiany:   28.04.2016 10:08 Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2016
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2016 12:23
Data weryfikacji:   30.03.2016 12:24
Data ostatniej zmiany:   30.03.2016 12:24 Rejestr zmian
o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku"
Obwieszczenie o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2016
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2016 08:52
Data weryfikacji:   14.03.2016 08:53
Data ostatniej zmiany:   14.03.2016 08:53 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2015 09:56
Data weryfikacji:   02.02.2016 10:54
Data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:54 Rejestr zmian
Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sergiusz Kotyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  13.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 13:07
Data weryfikacji:   02.02.2016 10:14
Data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:14 Rejestr zmian
Obwieszczenie w spawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 10:42
Data weryfikacji:   02.02.2016 10:12
Data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:12 Rejestr zmian
Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Polegającym na budowie stacji paliw płynnych z wiatą i pawilonem handlowym przy skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej i Objazdowej w Kłodzku"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 11:40
Data weryfikacji:   02.02.2016 10:02
Data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:02 Rejestr zmian
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  29.12.2015 15:14
Data weryfikacji:   18.01.2016 13:31
Data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:31 Rejestr zmian
Wykaz ofert, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  23.12.2015 10:34
Data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
Data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresu pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 15:29
Data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
Data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  18.01.2016 13:02
Data weryfikacji:   18.01.2016 13:09
Data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:09 Rejestr zmian
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:33
Data weryfikacji:   14.01.2016 10:38
Data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:38 Rejestr zmian
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:37
Data weryfikacji:   14.01.2016 10:37
Data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:37 Rejestr zmian
Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  22.12.2015 09:29
Data weryfikacji:   22.12.2015 09:30
Data ostatniej zmiany:   22.12.2015 09:30 Rejestr zmian
Obwieszczenie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2015 13:29
Data weryfikacji:   17.12.2015 13:31
Data ostatniej zmiany:   17.12.2015 13:31 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  25.11.2015 12:33
Data weryfikacji:   25.11.2015 12:35
Data ostatniej zmiany:   25.11.2015 12:35 Rejestr zmian
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  23.11.2015 08:32
Data weryfikacji:   23.11.2015 08:37
Data ostatniej zmiany:   23.11.2015 08:37 Rejestr zmian
Obwieszczenie Buristrza Miasta Kłodzka z dnia 17 listopada 2015r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  18.11.2015 09:06
Data weryfikacji:   18.11.2015 09:08
Data ostatniej zmiany:   18.11.2015 09:08 Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 listopada 2015r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 13:04
Data weryfikacji:   18.11.2015 08:50
Data ostatniej zmiany:   24.11.2015 09:57 Rejestr zmian
Obwieeszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 listopada 2015r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2015 13:48
Data weryfikacji:   18.11.2015 08:48
Data ostatniej zmiany:   18.11.2015 08:48 Rejestr zmian