Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie


Spis informacji publicznych
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 14:35
Data weryfikacji:   02.02.2023 14:40
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 14:40 Rejestr zmian
WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA I OPON Z GOSPODARSTW ROLNYCH
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  02.02.2023 14:34
Data weryfikacji:   02.02.2023 14:34
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 14:34 Rejestr zmian
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2022 14:56
Data weryfikacji:   14.06.2022 15:02
Data ostatniej zmiany:   14.06.2022 15:23 Rejestr zmian
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie Rejestru Działalności Regulowanej (RDR)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 09:14
Data weryfikacji:   26.04.2022 10:03
Data ostatniej zmiany:   26.04.2022 10:03 Rejestr zmian
WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 09:39
Data weryfikacji:   29.03.2022 14:00
Data ostatniej zmiany:   02.02.2023 14:27 Rejestr zmian

INFORMACJA W SPRAWIE AKTUALIZACJI REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Rejestr działalności regulowanej zawiera nazwę firmy, oznaczenie siedziby, NIP, numer rejestrowy oraz wykaz rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Zaświadczenie  o dokonaniu wpisu  do rejestru  wydaje burmistrz na wniosek przedsiębiorcy.

Dokumentacja w zakresie prowadzonego rejestru znajduje się do wglądu w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pok.301, nr tel.74 865 46 18.

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁASCIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 10:33
Data weryfikacji:   25.02.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   25.02.2022 14:06 Rejestr zmian
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA KŁODZKA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 11:12
Data weryfikacji:   15.12.2015 11:17
Data ostatniej zmiany:   29.04.2022 14:32 Rejestr zmian
Na podstawie art. 9tb. ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888), Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że informacja dotycząca analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok dla Gminy Miejskiej Kłodzko dostępna jest w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku, pokój 301, osoba do kontaktu: Ewelina Janik, tel. 74 8 65 46 27.