Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Tłumacz Języka Migowego Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Kategoria menu:Tłumacz Języka Migowego

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Treść informacji

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.


Niesłyszący i niedosłyszący klienci Urzędu Miasta w Kłodzku oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta w Kłodzku w Biurze Obsługi Ludności w terminie co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, kontaktując się poprzez :
 
· adres e-mail: bol@um.klodzko.pl
· fax: 74 867 40 62
· tel. 74 8654641 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

 

 
( z dopiskiem podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

 

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwie najszybszego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną iudzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miasta w Kłodzku nie musi być wcześniej uzgadniana.

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  30.12.2015 14:08
Data weryfikacji:   30.12.2015 14:12
Data ostatniej zmiany:   30.12.2015 14:12 Rejestr zmian