Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA KŁODZKA

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA KŁODZKA

Opis informacji

Na podstawie art. 9tb. ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888), Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że informacja dotycząca analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok dla Gminy Miejskiej Kłodzko dostępna jest w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku, pokój 301, osoba do kontaktu: Ewelina Janik, tel. 74 8 65 46 27.

Treść informacjiPliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 11:12
Data weryfikacji:   15.12.2015 11:17
Data ostatniej zmiany:   26.04.2024 12:52 Rejestr zmian