Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Opis informacji

INFORMACJA W SPRAWIE AKTUALIZACJI REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Rejestr działalności regulowanej zawiera nazwę firmy, oznaczenie siedziby, NIP, numer rejestrowy oraz wykaz rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Zaświadczenie  o dokonaniu wpisu  do rejestru  wydaje burmistrz na wniosek przedsiębiorcy.

Dokumentacja w zakresie prowadzonego rejestru znajduje się do wglądu w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pok.301, nr tel.74 865 46 18.


Treść informacji
Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 09:39
Data weryfikacji:   29.03.2022 14:00
Data ostatniej zmiany:   26.06.2024 15:13 Rejestr zmian