Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Burmistrz Burmistrz

Kategoria menu:Burmistrz

Burmistrz

Treść informacji

Burmistrz
Michał Jan Piszko (ur. 7 stycznia 1981 w Dusznikach-Zdroju) – burmistrz Kłodzka od 2014 roku, radny Rady Miejskiej w Kłodzku w kadencji 2010-2014,


Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2006) oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych UWr (2006).

Kariera zawodowa: 2005-2006  własna działalność gospodarcza – konsulting i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE


2006-2007 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2007-2008 Starostwo Powiatowe w Kłodzku – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych


2009-2011 Ministerstwo Zdrowia – asystent, a później doradca sekretarza stanu Jakuba Szulca

2012-2014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku – dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki


2014 – obecnie Burmistrz Miasta Kłodzka

 


Działalność polityczna:


2003-2020 członek Platformy Obywatelskiej; rezygnację z członkostwa w partii złożył 18 sierpnia 2020 r. w związku z poparciem przez posłów tego ugrupowania projektu ustawy podwyższającej pensje politykom najwyższego szczebla oraz podnoszącej wysokość subwencji partyjnych).


2010-2011 Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” w regionie dolnośląskim (m.in. był przewodniczącym koła kłodzkiego).

2010-2014 radny Rady Miejskiej w Kłodzku z okręgu nr 2 (należał do najbardziej aktywnych radnych opozycji – złożył ponad 100 interpelacji); uchwałą z dnia 27 czerwca 2013 ówczesne władze Kłodzka podjęły próbę usunięcia go z Rady Miejskiej, jednak 26 lipca 2013 wojewoda dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność tej uchwały.


30 listopada 2014 r. został wybrany na urząd burmistrza Kłodzka z ramienia KWW „Lubię Kłodzko”. W drugiej turze wyborów samorządowych pokonał dotychczasowego burmistrza, uzyskując 58,54% ważnych głosów.

21 października 2018 r. uzyskał reelekcję na kolejną kadencję, zdobywając w pierwszej turze 67,56% głosów.


Wiesław Tracz- Zastępca Burmistrza Kłodzka

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2015 12:02
Data weryfikacji:   29.06.2016 09:25
Data ostatniej zmiany:   22.04.2022 10:08 Rejestr zmian