Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Godziny pracy UMK Godziny pracy Urzędu

Kategoria menu:Godziny pracy UMK

Godziny pracy Urzędu

Opis informacji

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA KŁODZKA

Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miasta w Kłodzku odbywa się w pomieszczeniach Biura Obsługi Ludności.

Wnioski i korespondencję można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Ludności.

Urząd Miasta w Kłodzku pracuje od godz. 7.30-15.30

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta w Kłodzku prosimy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

 Przypominamy, jak można się z nami kontaktować:

Wydział Podatków i Opłat. Wpłaty podatków i innych należności należy dokonywać za pośrednictwem banku lub poczty. Informacje podatkowe można uzyskać pod numerem telefonu

- wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych (74) 865 46 95

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i podatek od środków transportowych, podatek leśny i rolny (74) 865 46 96

- ewidencja należności podatkowej (74) 865 46 75

 

 Urząd Stanu Cywilnego

w Kłodzku

 Informacja o rejestracji zgonu lub urodzeń, pod numerem (74) 865 46 34.

(74) 865 46 66 (urodzenia)

(74) 865 46 42 (zgony)

 

Sprawy z zakresu małżeństw  pod nr (74) 865 46 16

Sprawy z zakresu meldunków pod nr (74) 865 46 48

Sprawy z zakresu dowodów osobistych i wyborów pod nr (74) 865 46 43

 

Odpisy aktów i zaświadczenia można także załatwiać  

korespondencyjnie lub przez ePUAP

/UMKlodzko/skrytka

Urząd Miasta w Kłodzku

pl. Bolesława Chrobrego 1

tel. (74) 865 46 00 – centrala

tel. (74) 865 46 10 – sekretariat

tel. (74) 865 46 41 – Biuro Obsługi Ludności

mail – umklod@um.klodzko.pl lub sekretariat@um.klodzko.pl

 

Biuro Obsługi Ludności czynne jest w godz. od 7:30 do 15:30 z obowiązującymi obostrzeniami.

Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

o    Korespondencji tradycyjnej – przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki podawczej,

o    Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP:

Urząd Miasta w Kłodzku

ePUAP adres skrytki: /UMKlodzko/skrytka

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

oraz mailowo:

umklod@um.klodzko.pl

Kontakt telefoniczny do pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku dostępny jest na stornie:

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku  Wykaz telefonów

Na terenie Urzędu Miasta w Kłodzku zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu.

 


Treść informacji

 

 

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 15:44
Data weryfikacji:   29.03.2022 10:37
Data ostatniej zmiany:   29.03.2022 10:37 Rejestr zmian