Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dot. dz. nr 3/7, ul. Objazdowa 6A, pow. 6,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dot. dz. nr 3/7, ul. Objazdowa 6A, pow. 6,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 17.06.2024 r. do 08.07.2024 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 142.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz.  3/7 (AM-4) obręb Nowy Świat, o pow. 0,0006 ha, Kłodzko ul. Objazdowa 6A,

B – tereny mieszkaniowe,  

SW1K/00057333/6,

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

część budynku użytkowego o pow. 6,00 m2,

Opis nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy

część budynku użytkowego,

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej (działalność ogólnobudowlana)  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, działka
 nr 3/7 (AM-4) obręb Nowy Świat, wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem – MS-1– działka istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 6 przy
 ul. Objazdowej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie, 

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

6,39 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie, do czynszu doliczany jest należny podatek VAT  (23%),

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 10-tego każdego miesiąca z góry,

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni,

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl ) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko.  

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  17.06.2024 13:14
Data weryfikacji:   17.06.2024 13:14
Data ostatniej zmiany:   17.06.2024 13:15 Rejestr zmian