Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU dot. pl. Jedności 1A, pow. 21,82 m2

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU dot. pl. Jedności 1A, pow. 21,82 m2

Treść informacji

Kłodzko, dnia 23 maja 2024 r.

WM.6840.6.1.2023.IB        

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O WYNIKU PRZETARGU

 1.   Data przetargu: 15 maja 2024 r.

 2.   Miejsce przetargu: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, Kłodzko, Sala Rajców nr 201.

 3.     Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony.

4.     Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 21,82 m² zlokalizowana przy pl. Jedności 1A, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 6/9 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0030 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00094994/8.

 5.     Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

 6.     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 7.     Cena wywoławcza: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 8.     Nabywca nieruchomości – brak

 Komisja stwierdziła, że w terminie określonym w ogłoszeniu na wniesienie wadium tj. do dnia 8 maja 2024 r., wpłynęła jedna wpłata wadium. Z uwagi brak uczestników na przetargu w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Burmistrza Miasta Kłodzka, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.um.bip.klodzko.pl, na okres 7 dni.

 Podpisał Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka Sebastian Nowak

Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2024 11:38
Data weryfikacji:   23.05.2024 11:38
Data ostatniej zmiany:   23.05.2024 11:38 Rejestr zmian