Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zmiany od 1 czerwca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiany od 1 czerwca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategoria menu:Zmiany od 1 czerwca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany od 1 czerwca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka zawiadamia, iż od dnia 1 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr LXXII/681/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 2837) Rada Miejska w Kłodzku dokonała zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                Zgodnie z § 2 powyższej uchwały miesięczna stawka przedmiotowej opłaty od dnia 01.06.2024 r. wyniesie 46 od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie na podstawie § 3 przywołanej uchwały zmianie uległy stawki za pojemnik lub worek, mające zastosowanie w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych.

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Wnuk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  22.05.2024 14:52
Data weryfikacji:   22.05.2024 14:53
Data ostatniej zmiany:   22.05.2024 14:56 Rejestr zmian