Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Majątek Gminy Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko stan na dzień 31.12.2023r.

Kategoria menu:Majątek Gminy

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko stan na dzień 31.12.2023r.

Opis informacji

Dodatkowe informacje na temat Informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2022 można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 748654635. Załączniki: Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 72.0050.2023 z dnia 28 marca 2024 r. Załącznik nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2023.


Treść informacji

Zarządzenie Nr 72.0050.2024

Burmistrza Miasta Kłodzka

z dnia 28.03.2024 r.

 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko

 Na podstawie art.  267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

 Paragraf 1. Burmistrz Miasta Kłodzka przedstawia Radzie Miejskiej w Kłodzku „Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko” – stan na dzień 31.12.2023 r.

 Paragraf 2. „Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko – stan na dzień 31.12.2023 r.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej.

Paragraf 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik dostepny jest w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pokój 118

Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bogumiła Bahranowska - Piszko
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2024 15:11
Data weryfikacji:   28.03.2024 15:13
Data ostatniej zmiany:   28.03.2024 15:13 Rejestr zmian