Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu: WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIANIA KULTURY FIZYCZNE

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu: WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIANIA KULTURY FIZYCZNE

Treść informacji

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 ze zm.)  informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIANIA  KULTURY FIZYCZNE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI – 70 000,00 zł.

W dniu 13.03.2024 r. powołana Zarządzeniem Burmistrza Kłodzka z dnia 06.03.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert do konkursu oraz zaproponowała przyznanie środków z dotacji na poszczególne zadania z ww. zakresu. 

Na otwarty konkurs wpłynęło  łącznie 8 ofert, 10 ofert. Do oceny merytorycznej zostały dopuszczone wszystkie oferty.

Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podmiotom, które aplikowały do otwartego konkursu ofert, podjął Burmistrz Miasta Kłodzka w dniu 14 marca br., w oparciu o dokonaną przez Komisję Konkursową ocenę merytoryczną.

Dodatkowe informacje  na temat wyników otwartego konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku (pok. 220) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64.

 Wyniki otwartego konkursu ofert podpisał

Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Sporządziła: Ewa Chmiel (74 8565 46 64)

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2024 12:33
Data weryfikacji:   14.03.2024 12:36
Data ostatniej zmiany:   14.03.2024 12:36 Rejestr zmian