Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym działka nr 40/7, (AM-1), obręb Jaskółcza Góra, pow. użytkowa 6,71m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym działka nr 40/7, (AM-1), obręb Jaskółcza Góra, pow. użytkowa 6,71m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 09 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28.0050.2024

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02 lutego 2024 r. w sprawie

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i katastru nieruchomości

 

Pomieszczenie gospodarcze położone w Kłodzku przy ul. Przerwy-Tetmajera, zlokalizowane w obrębie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 40/7, (AM-1), obręb Jaskółcza Góra,

SW1K/00087841/9.

B - teren mieszkaniowy

Opis nieruchomości 

Pomieszczenie gospodarcze - komórka położona w budynku niemieszkalnym, usytuowanym w Kłodzku przy ul. Przerwy-Tetmajera.

Powierzchnia użytkowa: 6,71 m2

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Pomieszczenia służą do przechowywania: przedmiotów lub produktów żywnościowych mieszkańców budynku przy ul. Przerwy-Tetmajera, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku oraz opału.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała XII/100/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 - teren oznaczony symbolem A-6MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeczeniem określonym w mpzp.

Wysokość czynszu najmu  

2,90 zł / m2 + 23% VAT miesięcznie

Aktualizacja czynszu

Corocznie o stopień inflacji

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Najem nieruchomości na czas nieoznaczony.

Termin wnoszenia opłat
za najem

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość.

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bartłomiej Kolman
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.02.2024 10:46
Data weryfikacji:   09.02.2024 11:05
Data ostatniej zmiany:   09.02.2024 11:05 Rejestr zmian