Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 570 000,00 zł. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 570 000,00 zł. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 570 000,00 zł. ogłoszonego w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. j. t. z 2022 r. poz. 1599 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia  25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka  z zakresu:

WSPIERANIA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU    W 2024 r.

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODZKA O KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. WPŁYNĘŁO 21 OFERT.

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Środki w wysokości 570 000,00 zł. rozdzielono na wsparcie zadań z zakresu sportu.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadań  w 2024 wraz z wysokością przyznanych środków finansowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Szczegółowe informacje  na temat wysokości dotacji  przyznanych dla organizacji na realizację zadań  z zakresu sportu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub  e-mail: e.chmiel@um.klodzko.pl.


L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

w  2023

Wnioskowana kwota na 2024

Ostateczna decyzja burmistrza

1.

Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”

oferta nr 1

„Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży”

30 000,00

35 500,00

35 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy IMPULS

oferta nr 2

„Tenis stołowy”

5 500,00

7 600,00

6 000,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy IMPULS

oferta nr 3

„Pływanie”

2 500,00

10 000,00

2 500,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko

oferta nr 4

„Upowszechnianie pływania”

19 000,00

25 000,00

19 000,00

5.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

oferta nr 5

„Udział dzieci                          i młodzieży Kłodzka              w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, uczestnictwo w treningach                             i meczach”

30 000,00

32 000,00

32 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”

oferta nr 6

„Upowszechnianie wrotkarstwa szybkiego”

20 000,00

16 500,00

16 500,00

7.

Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”

oferta nr 7

„Rozwój łyżwiarstwa szybkiego”

1 750,00

4 000,00

1 000,00

8.

Klub lekkoatletyczny ZIEMIA KŁODZKA oferta nr 8

„Upowszechnianie  Lekkiej Atletyki na terenie miasta Kłodzka”

0

3 500,00

1 000,00

9.

 

Fundacja „FAIR – oferta nr 9

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

0

52 000,00

2 000,00

 

10.

Stowarzyszenie Tenisowe „AS”

     oferta nr 10

„Program upowszechniania tenisa wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych”

1 750,00

  3 500,00

1 000,00

11.

Stowarzyszenie

 „Chrobry XXI”

oferta nr 11

„Upowszechnianie koszykówki”

33 000,00

50 000,00

28 000,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”

oferta nr 12

Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci  i młodzieży”

14 000,00

14 000,00

14 000,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”            oferta nr 13

Upowszechnianie pływania                      „Każde dziecko pływa”

3 500,00

  3 500,00

3 500,00

14.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

oferta nr 14

„Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki – sezon 2024”

3 500,00

  4 100,00

3 500,00

15.

Stowarzyszenie Kondycja. NET TEAM

oferta nr 15

„Rozwój kolarstwa górskiego w Kłodzku”

1 500,00

2 800,00

1 000,00

16.

Klub Szachowy TWIERDZA KŁODZKO

oferta nr 16

„Propagowanie oraz nauka gry w szachy dzieci i młodzieży”

4 500,00

8 000,00

8 000,00

17.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 17

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

SENIOR

90 000,00

140 500,00

117 000,00

18.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 18

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

MŁODZIEŻ

42 500,00

  70 000,00

60 000,00

19.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 19

„Upowszechnianie piłki nożnej”

SENIOR

78 500,00

110 000,00

100 000,00

20.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 20

„ Upowszechnianie tenisa  stołowego”

5 000,00

  10 000,00

4 000,00

21.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 21

„Upowszechnianie piłki nożnej”

MŁODZIEŻ

95 000,00

120 000,00

115 000,00

 

 

Ogółem:

481 500,00

722 500,00

 

570 000,00

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  11.01.2024 13:39
Data weryfikacji:   11.01.2024 13:40
Data ostatniej zmiany:   11.01.2024 13:40 Rejestr zmian