Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Regulamin organizacyjny Urzędu Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.02.2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku.

Kategoria menu:Regulamin organizacyjny Urzędu

Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.02.2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku.

Treść informacji

Pieczęć nagłówkowa Burmistrz Miasta KłodzkaZarządzenie nr 8/2023
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 22 lutego 2023 r.

 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku  na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

 paragraf 1

Nadaje się Urzędowi Miasta w Kłodzku regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

Paragraf 2

Traci moc Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 stycznia 2023 r.  w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku

Paragraf 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów, referatów, koordynatorom zespołów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.                     

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 marca 2023 r.

 Pieczątka imienna z podpisem Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.03.2023 08:46
Data weryfikacji:   10.03.2023 08:47
Data ostatniej zmiany:   10.03.2023 08:47 Rejestr zmian