Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Petycje Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022roku.

Kategoria menu:Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022roku.

Treść informacji

Kłodzko, dnia  09.02.2023 r.

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2022 ROKU

Realizując zapis wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 870), poniżej przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku 2022.

W roku 2022 do Urzędu Miasta w Kłodzku wpłynęły 3 petycje, 2 zostały rozpatrzone, natomiast 1 petycja pozostała bez rozpatrzenia. Wszystkie udzielone odpowiedzi zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku.

Problematyka rozpatrywania petycji:

1.  WO.152.1.2022.EJ

Data wpływu petycji: 04.06.2022 r.

Przedmiot petycji: Poprawa efektywności energetycznej.

Sposób rozpatrzenia petycji: Zgodnie z art. 64 k.p.a. petycja pozostała bez rozpatrzenia (brak uzupełnienia braków formalnych).

2.  WO.152.2.2022.EJ

Data wpływu petycji: 26.07.2022 r.

Przedmiot petycji: remont boiska na Osiedlu  Nyskim przy ul. Jacka Malczewskiego.

Sposób rozpatrzenia petycji:

Celem rozpatrzenia petycja została przekazana do  Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Ww. sprawie odbywały się spotkania z mieszkańcami, radnymi oraz burmistrzem miasta.

W planie  budżetu na rok 2022 uwzględniono zadanie związane z modernizacją  sąsiadującego parku, którego głównym elementem jest modernizacja przedmiotowego boiska.

Data udzielenia odpowiedzi: 25.10. 2022 r.

Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku.

3.  WO.152.3.2022.EJ

Data wpływu petycji: 14.10.2022 r.

Przedmiot petycji: Zakup urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń

Sposób rozpatrzenia petycji:  Petycja została skierowana celem rozpatrzenia do  Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej tut. Urzędu. Poinformowano wnioskodawcę, że nie planuje się zakupu urządzeń służących do dezynfekcji/filtracji powietrza.

Data udzielenia odpowiedzi:  08.12.2022 r.

Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.02.2023
Data wprowadzenia do BIP:  10.02.2023 10:05
Data weryfikacji:   10.02.2023 10:06
Data ostatniej zmiany:   10.02.2023 10:08 Rejestr zmian