Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Treść informacji

Kłodzko, dnia 20.01.2023 r.

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI

I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082 t.j. z dnia 2022.10.11) Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, ustalona na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi  1183,26 zł miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko ustalona na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30.09.2022 r. wynosi dla:

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0;

- uczniów – 622;

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0.

Dokument podpisał Sebastian Nowak


Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2023 14:24
Data weryfikacji:   20.01.2023 14:25
Data ostatniej zmiany:   20.01.2023 14:25 Rejestr zmian