Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert pn: Tworzenie warunków wspierajacych i sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Kłodzko o szacunkowej wartości 485 000,00

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert pn: Tworzenie warunków wspierajacych i sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Kłodzko o szacunkowej wartości 485 000,00

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 485 000,- ogłoszonego w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (Dz. U. j. t.z 2022 r. poz. 1599 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia  25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka  z zakresu:

WSPIERANIA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO  W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU  W 2023 r.

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODZKA O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R. WPŁYNĘŁY 24 OFERTY.

22 spełniały wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. 2 p.w. oferty nie spełniały wymagań formalnych.

1.      OLD BOYS KŁODZKO oferta nr 11

Stowarzyszenie KONDYCJA. NET TET

Środki w wysokości 480 000,00 zł. rozdzielono na wsparcie zadań z zakresu sportu.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadań  w 2023 wraz z wysokością przyznanych środków finansowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Szczegółowe informacje  na temat wysokości dotacji  przyznanych dla organizacji na realizację zadań  z zakresu sportu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub  e-mail: e.chmiel@um.klodzko.pl.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji wnioskowana przez organizacje 

na 2023

Przyznana dotacja

1.

Stowarzyszenie

 „Chrobry XXI”

oferta nr 1

„Upowszechnianie koszykówki”

50 000,00

              33 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”

oferta nr 2

„Upowszechnianie wrotkarstwa szybkiego”

20 000,00

               20 000,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”

oferta nr 3

„Rozwój łyżwiarstwa szybkiego”

3 500,00

                 1 750,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko

oferta nr 4

„Upowszechnianie pływania”

25 000,00

               19 000,00

5.

Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo

oferta nr 6

„Organizacja szkolenia Haidong Gumdo”

1 500,00

                           0

6.

Stowarzyszenie Tenisowe „AS”

     oferta nr 7

„Program upowszechniania tenisa wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych”

3 500,00

                 1 750,00

7.

Klub Szachowy TWIERDZA KŁODZKO

oferta nr 8

„Propagowanie oraz nauka gry                               w szachy dzieci                i młodzież”

4 500,00

                 4 500,00

8.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

oferta nr 9

„Upowszechnianie piłki siatkowej”

30 000,00

               30 000,00

9.

Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”            oferta nr 10

Upowszechnianie pływania                      „Każde dziecko pływa”

3 500,00

                 3 500,00

 

10.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy IMPULS

oferta nr 12

„Tenis stołowy”

8 100,00

                    5 500,0

 

11.

Uczniowski Klub Sportowy IMPULS

oferta nr 13

„Pływanie”

10 000,00

                 2 500,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy IMPULS

oferta nr 14

„Judo”

 

5 000,00

                            0

13.

Fundacja „FAIR – PLAY”                oferta nr 15

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

żeńska drużyna

78 700,00

                            0

14.

Klub lekkoatletyczny ZIEMIA KŁODZKA

 oferta nr 16

„Rozwój lekkiej atletyki na terenie miasta Kłodzka”

 3 000,00

                            0

15.

Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”

oferta nr 17

„Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży”

46 267,80

                30 000,00

16.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 18

„Tenis stołowy”

10 500,00

                  5 000,00

17.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

oferta nr 19

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

MŁODZIEŻ

49 000,00

                42 500,00

18.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 20

„Upowszechnianie piłki koszykowej”

SENIOR

120 000,00

                90 000,00

19.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 21

„Upowszechnianie piłki nożnej”

MŁODZIEŻ

108 500,00

               95 000,00

20.

Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko

oferta nr 22

„Upowszechnianie piłki nożnej”

SENIOR

95 000,00

                78 500,00

21.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

oferta nr 23          

„Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki”

3 500,00

  3 500,00

22.

Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”

oferta nr 23          

„Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci              i młodzieży”

14 000,00

               14 000,00

                                                             OGÓŁEM:

693 067,80

          480 000,00

 


Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  20.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2023 10:49
Data weryfikacji:   20.01.2023 10:50
Data ostatniej zmiany:   20.01.2023 10:50 Rejestr zmian