Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 10, ul. A. Krajowej, pow. 1,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 10, ul. A. Krajowej, pow. 1,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 10.11.2022 r. do 01.12.2022 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 221.0050.2022

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.11.2022 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. 10 (AM-3) obręb Twierdza, o  pow. 0,5652 ha,
Kłodzko, ul. Armii Krajowej,

dr – droga,   

SW1K/00087603/9,

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

 1,00 m2

Opis nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy

działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

ustawienie 1 potykacza reklamowego,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, działka nr 10 (AM-3) obręb Twierdza, wchodzi  w skład terenu oznaczonego symbolem  016 KP – zabytkowy układ komunikacyjny obsługujący bloki zwartej zabudowy staromiejskiej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego,

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

30,00 zł netto za 1,00 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie, do czynszu doliczany jest należny podatek VAT (23%),

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 10 - go każdego miesiąca z góry, 

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni,

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas oznaczony – 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu  ( www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl ) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2022 12:28
Data weryfikacji:   10.11.2022 12:29
Data ostatniej zmiany:   10.11.2022 12:29 Rejestr zmian