Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Treść informacji

Kłodzko, dnia 31.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza, co następuje:

1. Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, dokonanej według stanu na 30.09.2022 r. na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi  1 240,36 miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi dla:

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0,00;

- uczniów – 600,00.

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0.

Podpisał Michał Piszko

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2022 13:29
Data weryfikacji:   31.10.2022 14:02
Data ostatniej zmiany:   31.10.2022 14:02 Rejestr zmian