Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Kontrole zewnętrzne Informacja dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych Urzędzie Miejskim w Kłodzku w roku 2022

Kategoria menu:Kontrole zewnętrzne

Informacja dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych Urzędzie Miejskim w Kłodzku w roku 2022

Treść informacji

 

1.        Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu.

Zakres kontroli: Działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków  z mieszkaniami o warunkach substandardowych.

     Czas trwania kontroli:  od dnia 25.03.2022 r. do dnia  02.06.2022 r.

2.      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku.

Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego piaskownic przy placach zabaw w Kłodzku

     Czas trwania kontroli:  w dniu 12.05.2022  r.     Protokół nr 154/WK/22

3.      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział  w Wałbrzychu.

     Zakres kontroli: kontrola planowana-okresowa.

   Czas trwania kontroli:  w dniach 20.05.2022  r. – 02.06.2022 r.

4.          Wojewoda Dolnośląski.

Zakres kontroli: Prawidłowości realizacji projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

    Czas trwania kontroli:  od dnia 08.06.2022  r.   do dnia 10.06.2022 r. 

5.         Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu.

Zakres kontroli: Kontrola doraźna projektu  RPDs. 01.03.01-02-0005/21 budowa inkubatora przedsiębiorczości.


Czas trwania kontroli: w dniu 02.09.2022 r.

 

6.         Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zakres kontroli: Ekspertyza archiwalna dokumentacji kat. BE – ocena wartości archiwalnej dokumentacji.

Czas trwania kontroli: w dniu 14.09.2022 r.

7.         Wojewoda Dolnośląski.

        Zakres kontroli: Rejestracja stanu cywilnego

       

       Czas trwania kontroli: od dnia 25.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.

 

8.      Wojewoda Dolnośląski.

    Zakres kontroli: Ewidencja ludności.


      Czas trwania kontroli: od dnia 25.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.

 

9.    Wojewoda Dolnośląski.

      Zakres kontroli: Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustawy o dowodach osobistych oraz na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Czas trwania kontroli: od dnia 25.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.

 

10.         Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Zakres kontroli: Prawidłowości wydawania  licencji na wykonywnie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób taksówką, oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych.

 

Czas trwania kontroli: od dnia 09.11.2022 r. do dnia 16.11.2022 r.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  11.08.2022 10:39
Data weryfikacji:   11.08.2022 10:39
Data ostatniej zmiany:   10.02.2023 10:59 Rejestr zmian