Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Korekta ogłoszenia o II aktualizacji kwoty dotacji i zaktualizowanej statystycznej liczbie dzieci wraz z załącznikiem.

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

Korekta ogłoszenia o II aktualizacji kwoty dotacji i zaktualizowanej statystycznej liczbie dzieci wraz z załącznikiem.

Treść informacji

 

Kłodzko, dnia 24.11.2021 r.
OGŁOSZENIE O II AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI - KOREKTA
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza, co następuje:

 1. Po II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021, dokonanej według stanu na 30.09.2021 r. na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi 1100,90 miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 2. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi dla:

 - dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0,00;

 - uczniów – 601,67.

 - uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0.

Podpisał

Burmistrz Miasta Kłodzka

Wiesław Tracz

Wersja alternatywna tabeli PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA ROK 2021 OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LISTOPADA 2021 ROKU – korekta  znajduje się w pokoju 222 Małgorzata Działo 74 865 46 97 .

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  26.11.2021 10:20
Data weryfikacji:   26.11.2021 10:22
Data ostatniej zmiany:   26.11.2021 10:22 Rejestr zmian