Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2021 ROK, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2021 ROK, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Treść informacji

 Kłodzko, dnia 15.01.2021 r.

 OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI.

 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza,
co następuje:

 1. Po  aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021,, podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi 1082,68 zł miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

 2. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi dla:

 - dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0,00;

 - uczniów – 607.

 - uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0.

 Dokument podpisał Wiesław Tracz

 PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2021 ROK, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

 1.Zaplanowane wydatki bieżące ustalone w budżecie gminy na rok 2021, ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – 9431431.

 2. Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021 wydatki CUW ponoszone na obsługę przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę - 82029,98.

 3. Zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w budżecie gminy na rok 2021, stanowiące dochody budżetu gminy – 1004500.

 4. Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach – 947549,28.

 5. Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach – 0,00.

 6. 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku – 607.

 6.2. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe w przedszkolach publicznych, wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku – 25,00.

 7. (6.1-6.2) – 582,00.

 8. Roczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym (1+2-(3+4+5)/7) – 12992,12.

 9. Miesięczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym  (8:12 miesięcy) – 1082,68.

 10. Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym (9x75%) – 812,01.

 Dokument podpisał Wiesław Tracz

 

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzta Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2021 09:24
Data weryfikacji:   19.01.2021 09:25
Data ostatniej zmiany:   19.01.2021 09:25 Rejestr zmian